Υγεία, Δημόσια - Πειραιάς

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Υγεία, Δημόσια - Πειραιάς

Αντίστοιχοι όροι

Υγεία, Δημόσια - Πειραιάς

Σχετικοί όροι

Υγεία, Δημόσια - Πειραιάς

1 Αρχειακή περιγραφή results for Υγεία, Δημόσια - Πειραιάς

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τοπικών Ιατρείων Καμινίων και Παλαιάς Κοκκινιάς Τοπικής Μονάδας Υγείας Καμινίων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

  • GRGSA-CA- ADM010.01
  • Αρχείο
  • 1992 - 2003

Βιβλία στατιστικής και έγγραφα στατιστικού περιεχομένου (καταστάσεις κινήσεως ασθενών κατά ειδικότητα, μηνιαία στατιστικά δελτία κατά ειδικότητα, καταστάσεις νοσολογικής κίνησης Παιδιατρικών τμημάτων, στατιστικά δελτία οφθαλμολογικών νόσων και οδοντιατρικών νοσημάτων) των Τοπικών Ιατρείων Καμινίων και Παλαιάς Κοκκινιάς.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Καμινίων Πειραιά