Νοσοκομεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νοσοκομεία

Αντίστοιχοι όροι

Νοσοκομεία

Σχετικοί όροι

Νοσοκομεία

24 Αρχειακή περιγραφή results for Νοσοκομεία

24 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών

 • GRGSA-CA- PAO009.00
 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Περιέχει υλικό σχετικό με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, τις νομαρχίες - επαρχίες, την Αστυνομία - Χωροφυλακή, τις φυλακές, την υγιεινή - ιατρικά, τα μνημεία και κτήρια, την ανέγερση της πόλεως Αθηνών - Πειραιώς και λοιπών πόλεων και χωριών, τις μεταφορές - επικοινωνίες, τη βιομηχανία - οικοτεχνία, το εμπόριο, τη γεωργία - καλλιέργεια, τον Τύπο, τα δάση, τον πληθυσμό - ιθαγένεια - μετανάστευση, διάφορα και δυσκαθόριστα έγγραφα.

Βασιλικά Ανάκτορα (περιόδου Όθωνα)

Αρχείo Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

 • GRGSA-CA- ADM150.02
 • Αρχείο
 • 1986-1992

Ατομικοί φάκελοι νοσηλείας. Περιέχονται, ανάλογα με την περίσταση, ιστορικό ασθενούς, προσωπικά στοιχεία, ιατρικές εξετάσεις, πορεία νοσηλείας, εξιτήριο, πιστοποιητικό θανάτου.

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"

 • GRGSA-CA- ADM416.01
 • Αρχείο
 • 1946-1989

Περιλαμβάνονται μητρώα ασθενών (κυρίως) και άλλα βιβλία (μητρώα χειρουργικών επεμβάσεων, πρωτόκολλα κ.ά.). Προέρχονται από τις παρακάτω μονάδες: Α΄, Β΄, Γ΄ Χειρουργικές Κλινικές, Α΄, Β΄, Δ΄ Παθολογικές Κλινικές, Νευροχειρουργική Κλινική, Ωτορινολαρυγγική Κλινική, Ουρολογική Κλινική, Ορθοπεδική Κλινική, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πλαστικής Χειρουργικής, Κρατικό Οφθαλμολογικό Κέντρο Αθηνών.

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ιπποκράτειο"

 • 1939 - 1979

Αρχείο κλινικών: Πανεπιστημιακή Καρδιολογική, Οφθαλμολογική, ΩΡΛ, Κρατική Παθολογική, Ενδοκρινολογική, Πανεπιστημιακή Παθολογική, Αιμοδυναμικό, Χειρουργική Θώρακος, Πανεπιστημιακή Χειρουργική

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ιπποκράτειο"

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ιπποκράτειο"

 • GRGSA-CA- ADM331.02
 • Αρχείο
 • 1982 - 1988

Βιβλία εφημερίας Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Κρατικής Παθολογικής Κλινικής, Ουρολογικής Κλινικής, Εξωτερικού Ιατρείου , Ωτορινολαρυγγολογικής, Καρδιολογικού Ιατρείου.

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ιπποκράτειο"

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας "Θριάσιο"

 • GRGSA-CA- ADM417.01
 • Αρχείο
 • 1996 - 2007

1) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας : Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πράξεις Διοικητή. 2) Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων (Τ.Ε.Ι.) : Συνταγολόγια απορίας, 3) Χειρουργείο : Μητρώα

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας "Θριάσιο"

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"

 • GRGSA-CA- ADM339.01
 • Αρχείο
 • 1980-1982

Οκτώ ευρετήρια ασθενών καρδιολογικής, νευρολογικής, χειρουργικής, και παθολογικής κλινικής από τις πτέρυγες «Μπόμπολα», «Τσαγκάρη» και «Ζωοδόχος Πηγή» του Νοσοκομείου "Αμαλία Φλέμιγκ"

Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων "Αμαλία Φλέμιγκ"

Αρχείο Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "ΜΕΤΑΞΑ"

 • GRGSA-CA- ADM311.01
 • Αρχείο
 • 1969-2013

Α. Ιατρική Υπηρεσία Ι) Χειρουργικός τομέας. Στοιχεία εγχειρήσεων (φάκελοι), βιβλία Χειρουργείων. Ουρολογική Κλινική: Βιβλία μητρώου ασθενών, φάκελοι κυστεοσκοπήσεων Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική: Ευρετήρια και βιβλία ασθενών ΙΙ) Ψυχιατρικός τομέας Βιβλία μητρώου ασθενών. Β. Νοσηλευτική Υπηρεσία. Βιβλία λογοδοσίας ωτορινολαρυγγολογικής και ουρολογικής κλινικής. Βιβλίο αποβιούντων ασθενών. Εισηγήσεις στο ΔΣ. Γ. Διοικητική Υπηρεσία Τμήμα Γραμματείας: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"

Αρχείο Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά "Μεταξά"

 • GRGSA-CA- ADM311.02
 • Αρχείο
 • 1967-2005

Βιβλία Μητρώου Ασθενών (Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων και Ψυχιατρικός Τομέας), Βιβλίο Πρακτικών Επιστημονικού Συμβουλίου

Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"

Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

 • GRGSA-CA- ADM209.03
 • Αρχείο
 • 1944 - 2008

Βιβλία Πρωτοκόλλου (δειγματοληπτικά), βιβλία ΤΕΠ (Τμ. Επειγόντων Περιστατικών), βιβλία Καθολικά Εσόδων και Εξόδων, Ευρετήρια και Μητρώα Ασθενών, βιβλίο νεκρών

Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο "Η Αγία Όλγα"

Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

 • GRGSA-CA- ADM209.01
 • Αρχείο
 • 1991-2008

Βιβλία Πρωτοκόλλου από το Γραφείο του Διοικητή και βιβλία Λογοδοσίας (Ημερησίων Συμβάντων) Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Αναισθησιολογικού.

Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

Αρχείο Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας "Η Αγία Όλγα"

 • GRGSA-CA- ADM209.02
 • Αρχείο
 • 1941-1979

Ευρετήρια ασθενών. Μητρώα ασθενών. Βιβλία εξερχομένων ασθενών. Γενικό μητρώο. Βιβλίο τοκετών Γυναικολογικής / Μαιευτικής Κλινικής. Μητρώο νοσηλευομένων Γυναικολογικής / Μαιευτικής Κλινικής

Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο "Η Αγία Όλγα"

Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου των Εσωτερικών (περιόδου Αγώνα)

 • GRGSA-CA- PAA004.00
 • Αρχείο
 • 1822-1828

Περιέχει υπηρεσιακή αλληλογραφία του Μινιστερίου των Εσωτερικών/του Υπουργείου των Εσωτερικών/της Επί της Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματείας της Επικρατείας με διάφορες αρχές της κεντρικής επαναστατικής διοίκησης (Εκτελεστικό, Βουλευτικό, Αντικυβερνητική Επιτροπή, Υπουργεία κλπ.), καθώς και με τοπικές αρχές (έπαρχοι, αντέπαρχοι, δημογεροντίες, εφορείες κλπ.).
Επίσης περιλαμβάνει αναφορές από πολίτες προς το Μινιστέριο/Υπουργείο/Γραμματεία Εσωτερικών, καθώς και αναφορές προς τη Διοίκηση, το Εκτελεστικό Σώμα, την Αντικυβερνητική Επιτροπή κλπ. για ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τέλος στο αρχείο εντοπίζονται διάφορα αποδεικτικά, λογαριασμοί, ιδιωτική αλληλογραφία κλπ.

Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο των Εσωτερικών (περιόδου Αγώνα)

Αρχείο Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός"

 • Αρχείο
 • 1936 - 1988

Εκθέσεις καθετηριασμού, αλληλογραφία με σωματεία, απεργίες του τμήματος προσωπικού, αιτήσεις και προσλήψεις προσωπικού, προγράμματα εργασίας, πρακτική εργασία, σύνθεση προσωπικού, φάκελοι αλληλογραφίας, μισθολογικές καταστάσεις

Θεραπευτήριο "Ο Ευαγγελισμός" (Αθήνα)

Αρχείο Νοσοκομείου "Η Σωτηρία"

 • GRGSA-CA- ADM133.01
 • Αρχείο
 • 1918-1977

Υπηρεσιακά βιβλία: 1) Αναφορές Διοικητικού Συμβουλίου 2) Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 3) Ευρετήρια Μητρώων Ασθενών 4) Μητρώα ασθενών 5) Βιβλία ημερησίων διατάξεων 6) Κωδικοποιήσεις τιμών κυκλοφορίας φαρμάκων

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "Η Σωτηρία"

Αρχείο Νοσοκομείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1960

Το αρχείο περιλαμβάνει κατάστιχα νοσηλευομένων, μητρώα ασθενών, φάκελο λυτών εγγράφων, βιβλία θανόντων κ.ά.

Νοσοκομείο Κομοτηνής

Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM103.02
 • Αρχείο
 • 1892 - 1996

Το αρχείο περιέχει υπηρεσιακά βιβλία: σηπτικών εγχειρήσεων, ασήπτων εγχειρήσεων, τόμους ιστορικών ασθενών (εισαγωγές, εγχειρίσεις), ευρετήρια ασθενών (σχετίζονται με τα ιστορικά των ασθενών). Πρακτικά Διοικούσης Επιτροπής, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, δύο επετειακά λευκώματα, σχετικά με την ιστορία του Οφθαλμιατρείου.

Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Αρχείο Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM388.01
 • Αρχείο
 • 1953-2001

Πράξεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, φάκελοι υγειονομικών Επιτροπών, ημερήσιες ανακοινώσεις, πρακτικά Επιστημονικής Επιτροπής, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία (σε μορφή τετραδίου) λογοδοσίας τμημάτων κλινικών, βιβλία λογοδοσίας ασθενών κλινικής, ευρετήρια εξωτερικών ιατρείων, καθολικά βιβλία, μητρώο ασθενών, πρακτικά Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου κ.ά

Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Αρχείο Σταθμού Α' Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

 • GRGSA-CA- ADM391.01
 • Αρχείο
 • 1931-1995

Το αρχείο περιλαμβάνει: βιβλία προσερχομένων, βιβλία έξω κλήσεων, βιβλία κλήσεων (τηλεγραφημάτων) ποντοπόρων πλοίων, μητρώα ασθενών, ευρετήρια προσερχομένων και έξω κλήσεων, βιβλία κίνησης ασθενοφόρων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αναφορές ιατρών και Διευθυνούσης Νοσηλευτικού Προσωπικού, εκθέσεις πεπραγμένων, οικονομικά βιβλία (καθολικά, ταμείου, ημερολόγια), στατιστικά κ.ά.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Σταθμός Α' Βοηθειών

Αρχείο Ταμείου του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής "ΚΑΤ"

 • GRGSA-CA- ADM175.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1994

Βιβλία που αφορούν την οικονομική λειτουργία του Νοσοκομείου "ΚΑΤ": ημερολόγια, ταμείου, πρόχειρο.

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ - ΕΚΑ, Διοικητική Διεύθυνση, Οικονομική Υποδιεύθυνση, Τμήμα Οικονομικό, Λογιστήριο

Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • GRGSA-CA- ADM372.02
 • Αρχείο
 • 1865 – 1991

Το αρχειακό υλικό αφορά διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου που άσκησαν τις λειτουργίες υγείας και πρόνοιας. Επίσης υπάρχει αρχειακό υλικό σχετικό με δοικητικά θέματα και την οικονομική διαχείριση. Υγεία: Δημόσια υγεία (λοιμώδη νοσήματα), νοσοκομειακή περίθαλψη (κυρίως μαιευτήρια), ψυχική υγεία, φαρμακεία (ευρετήρια, μητρώα) κ.ά. Πρόνοια: Κοινωνική πολιτική στέγασης (Λαϊκή Στέγη, προστασία παιδικής ηλικίας, πρόσφυγες Μέσης Ανατολής περιόδου 1940-1944 (μητρώα και ευρετήρια), επαγγελματική κατάρτιση (αγροτικές μεταβατικές οικοκυρικές σχολές), ορφανοτροφεία κ.ά. Μεγάλο μέρος του υλικού αφορά την αποκατάσταση των αστών προσφύγων μικρασιατικής καταστροφής, στο οποίο περιλαμβάνονται το διοικητικό αρχείο του Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινοτικών Περιουσιών, παραχωρητήρια, επιτάξεις και απαλλοτριώσεις, φάκελοι προσφυγικών συνοικισμών, οικονομικά στοιχεία για την αποκατάσταση αστών προσφύγων, κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα συνοικισμών. Διοικητικά: Εμπιστευτική αλληλογραφία (φάκελοι και πρωτόκολλα), Υπηρεσιακά συμβούλια, Συμβούλια Νομιμοφροσύνης και γενικότερα θέματα προσωπικού, Οικονομικά θέματα, κ.ά.

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • GRGSA-CA- ADM372.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1990

Το αρχειακό υλικό αφορά διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου που άσκησαν τις λειτουργίες υγείας και πρόνοιας. Θέματα δημόσιας υγείας (λοιμώδη νοσήματα), νοσοκομεία, αιμοδοσίες, προμήθειες φαρμάκων, ζητήματα πρόνοιας, παιδικές κατασκηνώσεις. Διοικητικά: φάκελοι και πρωτόκολλα εμπιστευτικής αλληλογραφίας (1919-1972), θέματα προσφύγων, θέματα προσωπικού (προσλήψεις κ.ά) Οικονομικά: Προμήθειες κ.ά. Δημόσιες σχέσεις: Εορτασμοί, ανακοινώσεις, κοινοβουλευτικός έλεγχος. Εγκύκλιοι Υπουργείου, δελτία διερεύνησης μέθης. Το σημαντικότερο τμήμα του αρχείου, σε όγκο και σημασία είναι αυτό που αφορά την εμπιστευτική αλληλογραφία (1919-1972). Σημαντικό, αν και μικρότερο σε όγκο είναι επίσης το τμήμα που αφορά τις παιδικές κατασκηνώσεις (δεκαετία 1950). Τα υπόλοιπα τμήματα χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και χρονολογικά είναι νεώτερα (δεκαετίες 1970 και 1980).

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αρχείο τέως Βασιλικών Ανακτόρων (ελληνικής βασιλικής οικογένειας)

 • GRGSA-CA- ADM360.01
 • Αρχείο

Αρχείο της ελληνικής βασιλικής οικογένειας (1863-1974). Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από τις υπηρεσίες που συγκροτούσαν συνολικά την Αυλή. Α. «Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως» Α.1. «Πολιτικός Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως» Α.1.1. «Μέγα Βασιλικόν Αυλαρχείον» Α.1.2. «Γραφείον Α.Μ. Βασιλέως» Α.2. «Στρατιωτικός Οίκος της Α.Μ. του Βασιλέως» Β. «Οίκος της Α.Μ. της Βασιλίσσης» Γ. «Οίκος της Α.Β.Υ. του Διαδόχου» Δ. «Οίκος των Α.Α.Β.Β.Υ.Υ. Πριγκίπων και Πριγκιπισσών» Το αρχείο αποτελείται από φακέλους εγγράφων (αλληλογραφία, διάφορες υποθέσεις), υπηρεσιακά βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό. Το αρχείο καλύπτει τόσο διοικητικά, οικονομικά ζητήματα, όσο και και τη ζωή και τη δράση των βασιλέων: κυρίως του Παύλου και της Φρειδερίκης, υπάρχει όμως υλικό και για τα παλαιότερους βασιλείς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας καθώς και τον διάδοχο και μετέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνο.

Ελληνική Βασιλική Οικογένεια (1863-1974)