Βιομηχανία - Έβρος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Βιομηχανία - Έβρος

Equivalent terms

Βιομηχανία - Έβρος

Σχετικοί όροι

Βιομηχανία - Έβρος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Βιομηχανία - Έβρος

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας

  • ADM002
  • Αρχείο
  • 1923-1979

Ατομικοί φάκελοι για έκδοση-ανανέωση-αλλαγή αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Στους φακέλους περιλαμβάνονται αιτήσεις, τοπογραφικά σχέδια, χάρτες.

Νομαρχία Έβρου, Διεύθυνση Βιομηχανίας