Συμβολαιογράφοι - Αχαΐα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Συμβολαιογράφοι - Αχαΐα

Equivalent terms

Συμβολαιογράφοι - Αχαΐα

Σχετικοί όροι

Συμβολαιογράφοι - Αχαΐα

71 Αρχειακή περιγραφή results for Συμβολαιογράφοι - Αχαΐα

71 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Κωνσταντίνου Κασσελίδη

  • GR NOT071.01
  • Αρχείο
  • 1889-1906

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις (υπ' αριθ. 1-12600 περ.), έγγραφα πλειστηριασμού, ευρετήρια συμβολαίων, βιβλίο απογράφων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Κασσελίδης, Κωνσταντίνος Α.

Αρχείο Συμβολαιογράφου Πατρών Χρήστου Δημητρόπουλου

  • GR NOT063.01
  • Αρχείο
  • 1882-1934

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις (1891-1934), ευρετήρια συμβολαίων αλφαβητικά και αριθμητικά (1891-1919), πίνακες στατιστικής συμβολαίων (1913-1916), ευρετήριο δικογραφιών πλειστηριασμού (1891-1915), δικογραφίες πλειστηριασμών, διαθήκες, αναγγελτήρια (1882-1910).

Δημητρόπουλος, Χρήστος

Αρχείο Συμβολαιογραφούντων Ειρηνοδικών Φαρών

  • GR NOT056.01
  • Αρχείο
  • 1837-1947

Το αρχείο αποτελείται από συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν από συμβολαιογραφούντες ειρηνοδίκες κατά περιόδους από το 1837-1947 για τον Δήμο Φαρρών, καθώς και 5 αριθμητικά ευρετήρια συμβολαίων ετών 1883-1904.

Συμβολαιογραφούντες Ειρηνοδίκες Φαρών