Γυμναστήρια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γυμναστήρια

Αντίστοιχοι όροι

Γυμναστήρια

Σχετικοί όροι

Γυμναστήρια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Γυμναστήρια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Θεσσαλονίκης

  • ADM120
  • Αρχείο
  • 1932 - 1949

Φάκελοι πεπραγμένων, σχέδια του Οργανισμού, ανακοινώσεις, αντίγραφα εξερχομένων εγγράφων, έγγραφα Γυμναστικού Συμβουλίου, δημοσιεύματα σχετικά με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του 1938-39. Έγγραφα επίσης σχετικά με αγώνες και εσωτερικά πρωταθλήματα κ.ά. 26 έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του Γυμναστηρίου από το αρχείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Θεσσαλονίκης