Κινηματογράφος - Ιδιοκτήτες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κινηματογράφος - Ιδιοκτήτες

Αντίστοιχοι όροι

Κινηματογράφος - Ιδιοκτήτες

Σχετικοί όροι

Κινηματογράφος - Ιδιοκτήτες

6 Αρχειακή περιγραφή results for Κινηματογράφος - Ιδιοκτήτες

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εμμανουήλ Βαλασκατζή

 • Αρχείο
 • 1939-1952

Εμπορική αλληλογραφία, αλληλογραφία για υποθέσεις του κινηματογράφου ''Πανσαμιακόν''. Κατάλογοι ταινιών, εσόδων-εξόδων, τεχνικό ημερολόγιο, σημειώματα ανάλυσης, αναλύσεις αλεύρων, λογαριασμοί, τιμολόγια, εγκύκλιοι ταμείου ασφαλίσεως μυλεργατών κ.ά.. Τηλεγραφήματα, Δελτία συνδέσμου αλευροβιομηχάνων.

Βαλασκατζής, Εμμανουήλ

Αρχείο Ηλία Ηλιάδη

 • Αρχείο
 • 1970-1985

Βιβλίο εσόδων, αλληλογραφία, διαφημιστικό υλικό, 15 κόπιες ταινιών θερινού κινηματογράφου Ηλία Ηλιάδη.

Ηλιάδης, Ηλίας

Αρχείο Κωνσταντίνου Μάρκου

 • GR GRGSA-SER COL077.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1956

Αλληλογραφία περιόδου 1953-1956 που αφορούν κίνηση και ταινίες του σημαντικότερου κινηματογράφου των Σερρών “ΠΑΝΘΕΟΝ” του οποίου ο Μάρκου ήταν διαχειριστής και σπάνιες φωτογραφίες του εμφυλίου.

Μάρκου, Κωνσταντίνος

Αρχείο κινηματογράφου Σερρών «Πάνθεον»

 • GR GRGSA-SER COL029.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1924

Επιστολές, τηλεγραφήματα προς και από την κινηματογραφική εταιρεία «Σπλέντιτ» Θεσσαλονίκης. Αγορές ταινιών, εξαρτημάτων κινηματογραφικών μηχανών. Κινηματογραφικά έργα που παιζόταν στις Σέρρες.

Κινηματογράφος "Πάνθεον" Σερρών

Συλλογή Εμπόρου Αναστασίου Τσατσαπά

 • GR COL007.01
 • Αρχείο
 • 1954

Εμπορική Αλληλογραφία: Επιστολές μεταξύ του Α. Τσατσαπά με τον Σ. Παπαδόπουλο (Κινηματογράφος «Διονύσια») & τον Α. Γατσιού (Κινηματογράφος «Τιτάνια») για παραγγελία κάρβουνων προβολής και πανοραμικών φακών για τις ανάγκες των κινηματογράφων.

Τσιατσιαπάς, Αναστάσιος