Σχολεία, Νυχτερινά - Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Δράμα

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Δράμα

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Νυχτερινά - Δράμα

31 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Νυχτερινά - Δράμα

31 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυτόπου Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU121.01
  • Αρχείο
  • 1945-2018

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μαθητολογια 2/ξιου Νυχτερινού Σχολείου, Γενικού Ελέγχου, Γενικού Ελέγχου Νυχτερινού Σχολείου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου (Δράμα)

Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Περιχώρας Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU056.01
  • Αρχείο
  • 1954-1958

Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μαθητολογίου

Νυχτερινή Σχολή Περιχώρας (Δράμα)

Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Πηγαδίων Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU041.01
  • Αρχείο
  • 1954-1957

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Νυχτερινή Σχολή Πηγαδίων (Δράμα)