Λύκεια - Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λύκεια - Δράμα

Αντίστοιχοι όροι

Λύκεια - Δράμα

Σχετικοί όροι

Λύκεια - Δράμα

13 Αρχειακή περιγραφή results for Λύκεια - Δράμα

13 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.02
 • Αρχείο
 • 1937-1993

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Ειδικοί Έλεγχοι, Ειδικά Μητρώα Εξετάσεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU112.01
 • Αρχείο

Τίτλοι Σπουδών (Απολυτήρια Δημοτικού-Γυμνασίου), Βιβλία Υλικού, Βιβλία Πράξεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Λυκείου Καλαμπακίου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU130.01
 • Αρχείο
 • 1964-1979

Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Μαθητολογίου, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών

Ιδιωτικό Λύκειο Καλαμπακίου Δράμας

Αρχείο Λυκείου Αρρένων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU150.01
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Έγγραφα Σχολικής Εφορείας

Λύκειο Αρρένων Δράμας

Αρχείο Λυκείου Δοξάτου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1964-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Σχολική Εφορεία

Λύκειο Δοξάτου (Δράμα)