Λύκεια - Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Λύκεια - Δράμα

Equivalent terms

Λύκεια - Δράμα

Σχετικοί όροι

Λύκεια - Δράμα

13 Αρχειακή περιγραφή results for Λύκεια - Δράμα

13 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU112.02
  • Αρχείο
  • 1937-1993

Βιβλία Γενικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, Μητρώα, Βιβλία Πιστοποιητικά Σπουδών, Ειδικοί Έλεγχοι, Ειδικά Μητρώα Εξετάσεων

1ο Γενικό Λύκειο Δράμας

Αρχείο Ιδιωτικού Λυκείου Καλαμπακίου Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU130.01
  • Αρχείο
  • 1964-1979

Ειδικός Έλεγχος, Βιβλίο Μαθητολογίου, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών

Ιδιωτικό Λύκειο Καλαμπακίου Δράμας

Αρχείο Λυκείου Αρρένων Δράμας

  • GRGSA-DRA EDU150.01
  • Αρχείο
  • 1964-1978

Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου Αποτελεσμάτων, Έγγραφα Σχολικής Εφορείας

Λύκειο Αρρένων Δράμας