Επιχειρήσεις - Κινηματογράφοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επιχειρήσεις - Κινηματογράφοι

Αντίστοιχοι όροι

Επιχειρήσεις - Κινηματογράφοι

Σχετικοί όροι

Επιχειρήσεις - Κινηματογράφοι

5 Αρχειακή περιγραφή results for Επιχειρήσεις - Κινηματογράφοι

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εμμανουήλ Βαλασκατζή

  • Αρχείο
  • 1939-1952

Εμπορική αλληλογραφία, αλληλογραφία για υποθέσεις του κινηματογράφου ''Πανσαμιακόν''. Κατάλογοι ταινιών, εσόδων-εξόδων, τεχνικό ημερολόγιο, σημειώματα ανάλυσης, αναλύσεις αλεύρων, λογαριασμοί, τιμολόγια, εγκύκλιοι ταμείου ασφαλίσεως μυλεργατών κ.ά.. Τηλεγραφήματα, Δελτία συνδέσμου αλευροβιομηχάνων.

Βαλασκατζής, Εμμανουήλ

Αρχείο Ηλία Ηλιάδη

  • Αρχείο
  • 1970-1985

Βιβλίο εσόδων, αλληλογραφία, διαφημιστικό υλικό, 15 κόπιες ταινιών θερινού κινηματογράφου Ηλία Ηλιάδη.

Ηλιάδης, Ηλίας