Αστυνομικοί κρατούμενοι - Τροφοδοσία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομικοί κρατούμενοι - Τροφοδοσία

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομικοί κρατούμενοι - Τροφοδοσία

Σχετικοί όροι

Αστυνομικοί κρατούμενοι - Τροφοδοσία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομικοί κρατούμενοι - Τροφοδοσία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος 1 Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού της ΕΛΑΣ

  • GRGSA-CA- ADM358.02
  • Αρχείο
  • 1984-1997

Οπλισμός αγροφυλάκων, διεθνής αστυνομική συνεργασία (βοήθεια στην Αλβανία), εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού, θεματολόγιο ΕΛ.ΑΣ., τροφοδοσία κρατουμένων, δαπάνες τροφοδοσίας πολιτικών φυγάδων και προσφύγων (Κούρδοι), οικονομική διαχείριση (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί), χορήγηση υλικών, εφοδίων.

Ελληνική Αστυνομία, Αρχηγείο, Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, Τμήμα 1ο Αξιωματικών