Αστυνόμευση, Τροχαία - Ολυμπιακοί Αγώνες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνόμευση, Τροχαία - Ολυμπιακοί Αγώνες

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνόμευση, Τροχαία - Ολυμπιακοί Αγώνες

Σχετικοί όροι

Αστυνόμευση, Τροχαία - Ολυμπιακοί Αγώνες

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνόμευση, Τροχαία - Ολυμπιακοί Αγώνες

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Β΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής

  • Αρχείο
  • 1968 - 2013

Βιβλία Υπηρεσίας, Δυνάμεως, Αδικημάτων και Συμβάντων (και Ευρετήρια), Αιτημάτων πολιτών, Βιβλιοθήκης, Κρατουμένων και Μεταγωγής, Εισερχομένων-Εξερχομένων, Απολογιστικού υλικού, Μητρώου Εκδιδομένων αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων (με φωτογραφίες), Κίνησης οχημάτων, Δικογραφιών καθώς και υλικό σχετικό με Ειδικά επιχειρησιακά σχέδια της διοργάνωσης «Αθήνα 2004».

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Β΄Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Καπανδριτίου

  • GRGSA-CA- ADM297.01
  • Αρχείο
  • 2003-2011

Το αρχείο αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων τροχαίας που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα, και με τελετές για μεταγενέστερους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου παρήχθη όταν το Τμήμα είχε έδρα την Μαλακάσα.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας Καπανδριτίου