Ισότητα - Πολιτικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ισότητα - Πολιτικές

Αντίστοιχοι όροι

Ισότητα - Πολιτικές

Σχετικοί όροι

Ισότητα - Πολιτικές

13 Αρχειακή περιγραφή results for Ισότητα - Πολιτικές

13 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Μάρως Ζόμπολα

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α26
 • Αρχείο

Περιέχει διάφορα έγγραφα, φυλλάδια, αποφάσεις

Ζόμπολα, Μάρω

Αρχείο εκδόσεων Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α27
 • Αρχείο
 • 1980 -

Περιέχει φυλλάδια και κάρτες. Πρόκειται για ενημερωτικό υλικό των εκδηλώσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών Ισότητας

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Αρχείο εκδόσεων γυναικείων συνεταιρισμών

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α12
 • Αρχείο
 • 2006 -

Περιέχει φυλλάδια και κάρτες. Πρόκειται για ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό των προϊόντων και υπηρεσιών 25 ελληνικών γυναικείων Αγροτοτουριστικών και Χειροτεχνικών Συνεταιρισμών. Κυρίως ειδικεύονται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και στην κατασκευή χειροτεχνημάτων και κοσμημάτων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Αρχείο εκδόσεων ξένων φορέων και οργάνων

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α8
 • Αρχείο
 • ...

Το συγκεκριμένο αρχείο περιέχει μικρό αριθμό τεκμηρίων και βρίσκεται στην διαδικασία καταγραφής.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Αρχείο εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α4
 • Αρχείο
 • 1983-

Το αρχείο περιέχει φυλλάδια, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, εθνικές εκθέσεις, μικροέντυπα, έγγραφα, περιοδικά, φακέλους ποικίλου περιεχομένου.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Αρχείο εκδόσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Α5
 • Αρχείο
 • 1994-

Περιέχει φυλλάδια, βιβλία, έρευνες, μελέτες, οδηγούς, έγγραφα, περιοδικά, φακέλους ποικίλου περιεχομένου. Πρόκειται για υλικό που εκδόθηκε από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) από το 1994 που ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα. Το Κ.Ε.Θ.Ι είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και χρηματοδοτείται και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Επίσης υπάρχουν και συνεκδόσεις με άλλους φορείς όπως τη ΓΓΙ.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή Αγγέλας Κοκκόλα

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ17
 • Αρχείο
 • 1980 - 1999

Η συλλογή περιέχει διάφορα έγγραφα, ανακοινώσεις, αποφάσεις, ψηφίσματα, υλικό συνεδρίων και συναντήσεων, δραστηριότητες, κ.λ.π. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, αποκόμματα εφημερίδων, εκδόσεις εκδηλώσεων. Επίσης, υλικό το οποίο σχετίζεται με τη δραστηριότητα που ανέπτυξε η κα Κοκκόλα ως Ευρωβουλευτής (ομιλίες, αλληλογραφία, εκθέσεις κ.λ.π.), στα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε.

Κοκκόλα, Αγγέλα (1932-2017)

Συλλογή ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 – 2006)

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ13
 • Αρχείο
 • 2000-2006

Περιέχει3 βιβλία, 20 βιβλιοδετημένα έντυπα, 80 φυλλάδια, 10 δελτία τύπου, 64 προσκλήσεις, 40 προγράμματα, 55 μικροέντυπα, 108 Αφίσες, 70 CDs, DVDs και δισκέτες και διάφορα άλλα τεκμήρια όπως μπλουζάκια, φωτογραφίες, αυτοκόλλητα κλπ. Πρόκειται για υλικό που παράχθηκε σε 365 σχολεία της χώρας (συγκεντρωμένα σε 77 Συμπράξεις) τα οποία συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των φύλων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 2000-2006 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Το έργο υλοποίησε το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και σε συνεργασία με το Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή αντικειμένων / έργων τέχνης

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ16
 • Αρχείο
 • [1974-]

Η συλλογή αποτελείται από αντικείμενα (κονκάρδες, υφασμάτινες τσάντες, πανό, ρούχα, κοσμήματα, κλπ.) προερχόμενα από τις γυναικείες διαδηλώσεις για ισότητα, ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, κατά της βίας, υπέρ της ειρήνης, κλπ. καθώς και από τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των γυναικείων οργανώσεων και ομάδων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή αφισών

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ15
 • Αρχείο
 • 1983-

Η συλλογή περιέχει αφίσες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και του Συμβουλίου Ισότητας των δύο Φύλων, του ΚΕΘΙ, Πολιτικών Κομμάτων και των Γυναικείων Τμημάτων τους, Ελληνικών και Ξένων Γυναικείων Οργανώσεων και Ομάδων καθώς και αφίσες διαφόρων ξένων και ελληνικών φορέων που αφορούν σε θέματα ισότητας των φύλων.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο

Συλλογή πολυμέσων

 • GR ΓΓI/ΙΑΒ/Σ14
 • Αρχείο
 • 1984-

Η συλλογή περιέχει 93 βιντεοκασέτες από τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ισότητας και της Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, τηλεοπτικά σποτς, ενημερωτικές ταινίες, κλπ., κυρίως της ΓΓΙ, αλλά και άλλων οργανισμών. Επίσης περιλαμβάνει περίπου 220 διαφάνειες (slides) με φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις (διαδηλώσεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις, κλπ), πορτρέτα επώνυμων γυναικών, καλλιτεχνικά έργα, κλπ., 122 κασέτες, 2 κασέτες βιντεοκάμερας, 16 μαγνητοταινίες και3 cds.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Βιβλιοθήκη και Ιστορικό αρχείο