Δικαστήρια - Εισηγητικές εκθέσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Εισηγητικές εκθέσεις

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστήρια - Εισηγητικές εκθέσεις

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Εισηγητικές εκθέσεις

2 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Εισηγητικές εκθέσεις

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

  • GRGSA-CA- JUS024.02
  • Αρχείο
  • 1971-1993

Το αρχείο του Εφετείου Αθηνών αποτελείται από 2.874 βιβλία και 35 φακέλους και αφορά σε :
• Πολιτικές αποφάσεις (1971-1980, 1544 β.)
• Αποφάσεις Τριμελούς (1971-1980, 871 β.)
• Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου (1971-1980, 86 β.)
• Αποφάσεις Επταμελούς Εφετείου (1980, 2 β.) (1-170 και 71-134)
• ΜΟΔ Αθήνας (1971-1980, 5 β.)
• ΜΟΔ Θήβας (1971-1980, 11 β.)
• ΜΟΔ Λαμίας (1971-1980, 12 β.)
• ΜΟΔ Λειβαδιάς (1971-1980, 10 β.)
• ΜΟΔ Άμφισας (1971-1980, 11 β.)
• ΜΟΔ Χαλκίδας (1971-1980, 18 β.)
• ΜΟΔ Καρπενησίου (1971-1976, 9 β.)
• Μειοψηφίες Τριμελούς (1971-1975, 1980, 5 β.)
• Μειοψηφίες Πενταμελούς (1964-1978, 1 β.)
• Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών (1980, 2 β.)
• ΒΑΒ (1978-1980, 21 β.)
• Πρακτικά (1971-1980, 12 β.)
• Εισηγητικές Εκθέσεις (1971-1980, 40 β.)
• Αναιρέσεις (1979-1980, 23 β.)
• Ανακοπές (1972-1980, 12 β.)
• Εκδόσεις (1975-1977, 1978-1979, 2 β.)
• Όρκοι (1964-1978, 1970-1985, 2 β.)
• Αναψηλαφίσεις (1963-1977, 1 β.)
• Αναιρέσεις (1979, 1 β.)
• Πραγματογνωμοσύνες (1971-1980, 35 φάκελοι)
• Υπόλοιπα δικογραφίας Νάσιουτζικ (1993, 20 β.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό) - Εισηγητικές εκθέσεις

  • GRGSA-CA- JUS001.05
  • Αρχείο
  • 1840 – 1931, 1938, 1939

Το αρχείο αποτελείται από 487 φακέλους ταξινομημένους κατ’ έτος και, εντός του φακέλου, με βάση τον αύξοντα αριθμό της εισηγητικής έκθεσης. Περιέχονται συνολικά περί τις 57,500 υποθέσεις, που συνήθως περιλαμβάνουν την εισηγητική έκθεση, την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα και τις σχετικές μαρτυρικές καταθέσεις χωρίς να αποκλείεται η απουσία ενός ή δύο από τα σχετικά παραστατικά .
Στο αρχείο υπάρχουν στοιχεία για την ακίνητη περιουσία σημαινόντων πρόσωπων της περιόδου όπως ο Μακρυγιάννης (διανομή κτημάτων στους κληρονόμους), ο Γ. Σκουζές (φάκελος τοπογραφικών διαγραμμάτων των κτημάτων του), Κορομηλάς, Κοντόσταυλος κλπ, δημοσίων κτισμάτων (νοσοκομείο «Ελπίς», Αρχαιολογική Εταιρεία, Πολυκλινική Αθηνών, οικόπεδο Πανεπιστημίου Αθηνών) καθώς και της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη.

Πρωτοδικείο Αθηνών