Εκλογές, Βουλευτικές, 2009

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκλογές, Βουλευτικές, 2009

Αντίστοιχοι όροι

Εκλογές, Βουλευτικές, 2009

Σχετικοί όροι

Εκλογές, Βουλευτικές, 2009

2 Αρχειακή περιγραφή results for Εκλογές, Βουλευτικές, 2009

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Πολιτικό)

  • GRGSA-CA- JUS001.15
  • Αρχείο
  • 2009

Εκλογικό υλικό του εκλογικού τμήματος αρ. 1220 της Β΄ περιφέρειας Αθηνών (Δήμος Ιλίου) που αφορά τις βουλευτικές εκλογές της 4/10/2009

Πρωτοδικείο Αθηνών