Εκλογές, Βουλευτικές, 2012

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκλογές, Βουλευτικές, 2012

Αντίστοιχοι όροι

Εκλογές, Βουλευτικές, 2012

Σχετικοί όροι

Εκλογές, Βουλευτικές, 2012

3 Αρχειακή περιγραφή results for Εκλογές, Βουλευτικές, 2012

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκλογικό υλικό)

  • GRGSA-CA- JUS001.13
  • Αρχείο
  • 2010, 2012

Βιβλία πράξεων εφορευτικών επιτροπών, βιβλία διαλογής σταυρών προτίμησης υπέρ συνδυασμών και υπέρ υποψηφίων, ψηφοδέλτια, αντίγραφα πράξεων διορισμού των εφορευτικών επιτροπών στις βουλευτικές εκλογές της 6ης/5/2012, 17ης/6/ 2012 και τις δημοτικές εκλογές 7ης/11/2010 (επαναληπτικές 14/11/2010).

Πρωτοδικείο Αθηνών