Δικαστήρια - Εφετεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Εφετεία

Equivalent terms

Δικαστήρια - Εφετεία

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Εφετεία

143 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Εφετεία

143 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Γραμματείας του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.025.002
 • Αρχείο
 • 1835 - 1999

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ευρετήρια πολιτικών υποθέσεων κ.ά., πινάκια, φάκελοι διαγωνισμών, υποψηφίων συμβολαιογράφων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών.

Εφετείο Ναυπλίου, Διεύθυνση Γραμματείας

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Χανίων

 • GRGSA-IAK JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 1999

Αποφάσεις τριμελούς, πενταμελούς σύνθεσης σχετικές με οικονομικές κυρίως υποθέσεις

Διοικητικό Εφετείο Χανίων

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1914 - 1974

Βιβλία δικογραφιών, βιβλίο υποβαλλόμενων προτάσεων, βιβλίο προσφυγών, βιβλίο καταδικαστικών αποφάσεων, αλφαβητικό ευρετήριο των καταδικαζομένων, βιβλίο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, μητρώο μετακινούμενων δικαστικών λειτουργών και λυτά έγγραφα.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1977

Βιβλίο εισερχομένων εγγράφων, Πινάκια Κακουργημάτων Σύρου και Χίου, Βιβλίο καταδικαστικών αποφάσεων, Βιβλίο φυγοδίκων, Πινάκιο δικασίμων Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Πινάκιο υποθέσεων Εφετείου, Βιβλίο καταδίκων, Βιβλίο φυγοποίνων, Δικογραφία, Βιβλίο μισθοδοτικού, Βιβλίο ωρίμων κακουργημάτων, Πινάκιο Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Βιβλίο ερήμην αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου, Υποθέσεις Τριμελούς Εφετείου, Πινάκιο περί αποκαταστάσεως στα πολιτικά δικαιώματα, Βιβλίο πειστηρίων, Βιβλίο προσωπικού, Βιβλίο προτάσεων, Πινάκιο υποθέσεων, Βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, Βιβλίο αδειών δικαστικών λειτουργών, Βιβλίο εισερχομένων δικογραφιών, Πρόχειρο βιβλίο δικασίμων, Πινάκιο Δικασίμων ΜΟΔ, Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, Ευρετήριο φυγοδίκων, Κακουργ. Αλφαβητικό Ευρετήριο Καταδίκων, Φάκελος με υποθέσεις παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων, Φάκελος εκθέσεων εκποιήσεως πειστηρίων.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1914 - 1973

Βιβλίο εκθέσεων αναχωρήσεως και επανόδου Εισ/κών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων, Βιβλίο Μηνύσεων, Βιβλία Εισερχομένων Δικογραφιών, Βιβλίο ερήμην Αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Βιβλία δικογραφιών.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS016.02
 • Αρχείο
 • 1914-1975

Το αρχείο αποτελείται από 1708 κατάστιχα που αφορούν σε:
• Ποινικές Αποφάσεις κ’ Πρακτικά του Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1945-1970, 912 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων και Πρακτικά Τριμελούς Ποινικού Εφετείου Αθηνών (1955-1970, 13 τ.)
• Βιβλία Δημ/σεως Ποινικών Αποφάσεων Πενταμελούς (1954-1964, 2τ.)
• Πρακτικά κ’ Αποφάσεις Πολυμελούς Εφετείου Αθηνών (πολιτικές αποφάσεις) (1954-1970, 745 τ.)
• Πράξεις καταθέσεως αναιρέσεως αναιρέσεων (πολιτικών αποφάσεων) (1919-1975, 29 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεως Ανακοπών (1914-1967, 5 τ.)
• Εκθέσεις Καταθέσεων Αναψηλαφήσεων (1917-1959, 1 τ.)
• Βιβλίο Εφέσεων (1969, 1 τ.)

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.06
 • Αρχείο
 • 1914 - 1987

Πολιτικές Αποφάσεις 1914 - 1950 (33 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Κακουργιοδικείου Σύρου 1941 - 1969 (10 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Χίου 1941 - 1981 (12 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Σάμου 1947 - 1981 (5 κατάστιχα και 3 φάκελοι)
Κακουργιοδικείο Μυτιλήνης 1945 - 1981 (16 φάκελοι)
"ΜΟΔ Σύρου Χίου Σάμου Μυτιλήνης 1973 - 1979" (1 φάκελος)
"ΜΟΕ 1980- 1987" (1 κατάστιχο)
" ΜΟΣ [Πρακτικά και Αποφάσεις Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου] 1970 - 1972" [1970-1979] (1 φάκελος)

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.05
 • Αρχείο
 • 1900 - 1946

Πρακτικά Βουλευμάτων 1914-1936 (13 κατάστιχα)
Βουλεύματα 1914-1940 (27 κατάστιχα)
Ποινικές Αποφάσεις Εφετείου 1914-1942 (12 κατάστιχα)
Πρακτικά Ποινικών Αποφάσεων 1914-1942 (12 κατάστιχα)
Αποφάσεις Πενταμελούς Εφετείου Αιγαίου 1925-1946 (5 κατάστιχα)
Πρακτικά Πενταμελούς Εφετείου Αιγαίου 1925-1946 (5 κατάστιχα)
Κακουργιοδικείο Σύρου - Πρακτικά και Αποφάσεις 1923-1940 (28 κατάστιχα)
Πρακτικά - Αποφάσεις Μυτιλήνης 1914-1934 (27 ντοσιέ κι ένα κατάστιχο)
Κακουργιοδικείο Χίου 1914-1940 (24 ντοσιέ)
Κακουργιοδικείο Σάμου - Πρακτικά και Αποφάσεις 1914-1946 (20 κατάστιχα)
Βιβλίο Κακουργιοδικείου Σύρου 1910-1930 (ευρετήριο - 1 κατάστιχο)
Κατάλογος Βουλευμάτων του Εφετείου Σάμου 1900-1914
Αποφάσεις του Ελεγκτικού Δικαστηρίου του έτους 1911 (1911-1912)
Ευρετήριο Αποφάσεων Κακουργιοδικείου Σύρου 1926-1939
Ευρετήριο Ποινικών Αποφάσεων Εφετείου Αιγαίου 1914-1933/34.

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1969

Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων 1919-1969 (36 κατάστιχα)
Εφετήρια Πολιτικών Υποθέσεων 1925-1969 (22 κατάστιχα)

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.02
 • Αρχείο
 • 1914 - 1978

Προτάσεις Πολιτικών Αποφάσεων 1970-1977
Εφετήρια 1970-1978
Εισηγήσεις 1914/1919-1938
Αναιρέσεις 1914/1925-1978
Ανακοπές 1914-1940
Προσφυγές 1958-1975 και
Εγχειρίδια νομικού περιεχομένου.

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Αιγαίου

 • GR JUS006.04
 • Αρχείο
 • 1904 - 1950

3 κατάστιχα σχετικά με τις δίκες δωσιλόγων
10 κατάστιχα
4 νομικά περιοδικά

Εφετείο Αιγαίου

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης

 • JUS012
 • Αρχείο
 • 1945 - 1964

6 δικογραφίες 7μελούς και 79 δικογραφίες 5μελούς του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (ΜΟΕ) 1951-1982 και 1 δικογραφία του Τριμελούς Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ).

Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης

 • JUS008
 • Αρχείο
 • 1946 - 2009

Δικογραφίες ποινικών υποθέσεων Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Φάκελοι των υποθέσεων Στακτόπουλου - Πολκ, Λαμπράκη, Τσαρουχά, Χασάν Μεχμέτ Ογλού (υπόθεση εμπρησμού Τουρκικού Προξενείου Θεσσαλονίκης). Δικογραφίες του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των και Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, του Τριμελούς Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης [Βουλεύματα]. του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης Εφετείου Κακουργημάτων, των Μικτών Ορκωτών Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κατερίνης, Έδεσσας, Κιλκίς, Σερρών. Καταστάσεις Ενόρκων.

Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εφετείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS040.01
 • Αρχείο
 • 1996, 2001, 2005

ποινικές δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων)

Εφετείο Καλαμάτας

Αρχείο Εφετείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR JUS005.06
 • Αρχείο
 • 1941 - 1963

Αρχειακό υλικό του Αγορανομικού Δικαστηρίου.

Εφετείο Λάρισας

Αρχείο Εφετείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR JUS005.07
 • Αρχείο
 • 1946 - 1959

Αρχειακό υλικό Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων.

Εφετείο Λάρισας

Αρχείο Εφετείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR JUS005.09
 • Αρχείο
 • 1980 - 2006

Δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Μεικτού Ορκωτού Εφετείου και Πενταμελούς Εφετείου.

Εφετείο Λάρισας

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • GR JUS005.39
 • Αρχείο
 • 1961-1980

Αναιρέσεις, ανακοπές, πράξεις προέδρου, αναψηλαφήσεις, πρακτικά αναβολών όρκων.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR JUS005.27
 • Αρχείο
 • 1939-1960

Ένδικα μέσα (αναιρέσεις, ανακοπές, αναψηλαφήσεις, αναβολές), πίνακες δικηγόρων, ορκοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων κ.ά., πράξεις και αποφάσεις προέδρου κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.021.002
 • Αρχείο
 • 1949 - 1994

Βιβλία βουλευμάτων, διατάξεων Προέδρου, πρακτικών και αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων, πρακτικών επιλογής ενόρκων, φάκελοι δικογραφιών.

Εφετείο Ναυπλίου (Ποινικό)

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 143