Ληξιαρχεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ληξιαρχεία

Equivalent terms

Ληξιαρχεία

Σχετικοί όροι

Ληξιαρχεία

75 Αρχειακή περιγραφή results for Ληξιαρχεία

75 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Άνω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA. 20
 • Αρχείο
 • 1825-1999

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου & φάκελλοι αλληλογραφίας, δικαιωμάτων βοσκής, δαπανών, εκλογικών θεμάτων, κοινοτικών συμβουλίων, κοινοτικών έργων, μητρώου αρρένων και θηλέων

Δήμος Αρακύνθου, Κοινότητα Άνω Κερασόβου

Aρχείο Κοινότητας Άνω Κουδουνίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 46
 • Αρχείο
 • 1951-2008

Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικών στοιχείων & φάκελλοι αλληλογραφίας, ληξιαρχικών θεμάτων, κοινοτικών έργων

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Κοινότητα Άνω Κουδουνίου

Aρχείο Κοινότητας Άνω Χώρας πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA. 74
 • Αρχείο
 • 1907-1999

Φάκελλοι εγγράφων αρχείου, Πρωτόκολλα πιστοποιητικών, Μητρώο Εφέδρων Αξιωματικών, Καθολικό Εξόδων, Βιβλίο χρηματικών ενταλμάτων, προϋπολογισμοί, φάκελλοι ιδρυτικών στοιχείων & ορίων κοινότητας, κοινοτικών αρχόντων, κοινοτικού Συμβουλίου, Ληξιαρχείου, προσωπικής εργασίας, απογραφής κτηνών, Φορολογικής Επιτροπής, εκλογών, Νομαρχίας, κοινοτικής ανάπτυξης, εορτασμών, ύδρευσης/άρδευσης, προσωπικού, κοινοτικών βοσκών & δασών, καστανοδάσους, αγρονομείου Αποδοτίας, έργων, υδραγωγείου, οδοποιΐας, σχεδίων ξενώνα, οικοδομικών αδειών κ.λ.π.

Δήμος Αποδοτίας, Κοινότητα Άνω Χώρας

Aρχείο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 45
 • Αρχείο
 • 1866-1998

Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Πληθυσμού & Ληξιαρχείου, Φορολογικής Επιτροπής, Καθολικού, Προσωπικής Εργασίας, Έργων, Βιβλιοθήκης κλπ. & φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικονομικών στοιχείων, εκλογικών θεμάτων, ληξιαρχικών εγγράφων, φορολογικών διαφορών, γεωργοκτηνοτροφικών θεμάτων, καπνικών κλπ.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Aρχείο Κοινότητας Αμπελακιώτισσας πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA. 71
 • Αρχείο
 • 1872-1999

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Μητρώα απογραφής κτηνών και φάκελοι έργων, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, φορολογικών και οικονομικών θεμάτων, ληξιαρχείου, ορίων οικισμού, οικοδομικών αδειών, πολιτιστικών θεμάτων, Συλλόγων κ.λ.π.

Δήμος Αποδοτίας, Κοινότητα Αμπελακιώτισσας

Aρχείο Κοινότητας Ανθοφύτου Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 22
 • Αρχείο
 • 1863-1998

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό, Μητρώα, Βιβλία Ληξιαρχείου, Ταμείου, Κτηματολογίου, Πιστώσεων, Προϋπολογισμών & φάκελοι κοινοτικών έργων, γενικής αλληλογραφίας, δικαιολογητικών ενταλμάτων, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων, πιστοποιητικών υποζυγίων, δελτίων ετήσιας γεωργικής στατιστικής

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Ανθοφύτου

Aρχείο Κοινότητας Βουστρίου Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA. 42
 • Αρχείο
 • 1868-1987

Δημοτολόγιο, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου & φάκελοι προϋπολογισμών-απολογισμών, δικαιωμάτων βοσκής, κινητής και ακίνητης περιουσίας, φορολογικών θεμάτων, έργων, σχεδίων και διαγραμμάτων οικισμού, αδειών κατοχής καπνού, ειδικών θεμάτων

Δήμος Μεδεώνος, Κοινότητα Βουστρίου

Aρχείο Κοινότητας Γάβρου (ή Γαύρου, πρώην Δέλγα) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 25
 • Αρχείο
 • 1835-1998

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα & φάκελοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών παραβάσεων, εκλογικών θεμάτων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Γάβρου (ή Γαύρου, πρώην Δέλγα)

Aρχείο Κοινότητας Γρηγορίου πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA. 69
 • Αρχείο
 • 1915-1997

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας, Βιβλίο Ληξιαρχείου, Οικονομικά Βιβλία και φάκελοι έργων, ληξιαρχείου, εκλογών, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, ορίων οικισμού, κοινοτικού ξενώνα κ.λ.π.

Δήμος Αποδοτίας, Κοινότητα Γρηγορίου

Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 23.1
 • Αρχείο
 • 1836-1990

Μητρώα Αρρένων, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου και φάκελοι αλληλογραφίας ληξιαρχείου

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Δορβιτσάς

Aρχείο Κοινότητας Ελατόβρυσης πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA. 70
 • Αρχείο
 • 1860-1996

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας, Βιβλία Ληξιαρχείου και φάκελοι έργων, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, φορολογικών και οικονομικών θεμάτων, ληξιαρχείου, ορίων οικισμού, οικοδομικών αδειών, Δασικού Συνεταιρισμού κ.λ.π.

Δήμος Αποδοτίας, Κοινότητα Ελατόβρυσης

Aρχείο Κοινότητας Ευηνοχωρίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 48
 • Αρχείο
 • 1836-2004

Βιβλία Πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Μητρώα Αρρένων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Ατομικοί Φάκελλοι υπαλλήλων, φάκελοι αλληλογραφίας (προηγούμενες ενδείξεις: Φ. 1, 2, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29), αδειών λειτουργίας καταστημάτων, Σχολικών Επιτροπών Παιδείας, Πνευματικού Κέντρου, ΤΕΔΚ, Συμβουλίου Περιοχής και Έργων

Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Κοινότητα Ευηνοχωρίου

Aρχείο Κοινότητας Ζευγαρακίου Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA. 19
 • Αρχείο
 • 1841-2001

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώα, Δημοτολόγιο, Βιβλία Ληξιαρχείου και Οικονομικά & φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, προγράμματος ανέργων

Δήμος Αρακύνθου, Κοινότητα Ζευγαρακίου

Aρχείο Κοινότητας Κάτω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA. 18
 • Αρχείο
 • 1919-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά και φάκελοι προϋπολογισμών & κοινοτικών έργων

Δήμος Αρακύνθου, Κοινότητα Κάτω Κερασόβου

Aρχείο Κοινότητας Κονοπίνας (Κωνωπίνας) Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA. 43
 • Αρχείο
 • 1856-1998

Δημοτολόγιο, Βιβλία Ληξιαρχείου, Επιτροπής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών, Αποφάσεων Προέδρου, Πρακτικών & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώου Υποζυγίων, Μητρώου Υπαλλήλων, Βιβλίο Εκτελουμένων Έργων & φάκελοι εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, ιδρυτικών στοιχείων και ορίων κοινότητας, κοινοτικών αρχόντων, προσωπικού, κοινοτικού καταστήματος, λειτουργίας γραφείου, περιουσίας, κοινοτικών βοσκών και δασών, υδρεύσεως και αρδεύσεως, εκπαιδεύσεως, έργων, γεωργικών κτηνοτροφικών και δασικών ζητημάτων, δικαστικών θεμάτων, προϋπολογισμών και απολογισμών

Δήμος Μεδεώνος, Κοινότητα Κονοπίνας (Κωνωπίνας)

Aρχείο Κοινότητας Κρυονερίων πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA. 72
 • Αρχείο
 • 1835-1998

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου & Προέδρου Κοινότητας, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά Βιβλία και φάκελοι έργων, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, φορολογικών και οικονομικών, απορίας, ληξιαρχείου, ορίων οικισμού, οικοδομικών αδειών, πολιτιστικών θεμάτων κ.λ.π.

Δήμος Αποδοτίας, Κοινότητα Κρυονερίων

Aρχείο Κοινότητας Μαμάκως/Μακύνειας του Δήμου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT RLA. 51
 • Αρχείο
 • 1834-1997

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου & Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου & φάκελοι διαφόρων κοινοτικών θεμάτων, έργων, ιαματικών πηγών Αγραπιδόκαμπου, ληξιαρχικών και εκλογικών υποθέσεων

Δήμος Ναυπακτίας, Κοινότητα Μακύνειας (Μαμάκως)

Aρχείο Κοινότητας Μουσούρων Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 34.2
 • Αρχείο
 • 1871-2003

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Δημοτολόγια, Βιβλία Ληξιαρχείου, Προϋπολογισμοί & φάκελοι κοινοτικών έργων και Δημοτικού Σχολείου

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Κοινότητα Μουσούρων

Aρχείο Κοινότητας Μουσούρων Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 34.1
 • Αρχείο
 • 1896-1995

Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Ληξιαρχείου, Ταμείου & φάκελοι κοινοτικών έργων και σύμμικτων θεμάτων

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Κοινότητα Μουσούρων

Aρχείο Κοινότητας Παλαιοπύργου Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 26.1
 • Αρχείο
 • 1915-1998

Βιβλία Πρακτικών & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας και φάκελος ληξιαρχείου

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Παλαιοπύργου

Aρχείο Κοινότητας Παπαδατών Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA. 17
 • Αρχείο
 • 1863-1999

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά και φάκελοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών θεμάτων, κοινωνικής προστασίας- αγροτικού ιατρείου

Δήμος Αρακύνθου, Κοινότητα Παπαδατών

Aρχείο Κοινότητας Ποκίστας (Πωκίστας) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 28.2
 • Αρχείο
 • 1833-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Προϋπολογισμοί & φάκελοι Ληξιαρχείου, κοινοτικών έργων, διοικητικών ορίων και οριοθέτησης οικισμού, αλληλογραφίας βουλευτών, δηλώσεων καλλιεργητών, καταστάσεων απόρων, εκλογικών καταλόγων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Ποκίστας (Πωκίστας)

Aρχείο Κοινότητας Σίμου Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 21
 • Αρχείο
 • 1835-1994

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Αρρένων, Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Βιβλιοθήκης, Έργων, Ταμείου, Ενταλμάτων, ΟΓΑ και φάκελοι κοινοτικών έργων, εκπαιδευτικών θεμάτων, εκλογικών, οικονομικών στοιχείων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Σίμου

Aρχείο Κοινότητας Στρανώμης Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 31.2
 • Αρχείο
 • 1844-1990

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Οικονομικά, Ληξιαρχείου & φάκελοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών θεμάτων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Στρανώμης

Aρχείο Κοινότητας Στύλιας Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 27.1
 • Αρχείο
 • 1875-1981

Βιβλία Ληξιαρχείου (Μητρώο Αρρένων, Θηλέων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Αποβιώσεων, Εκθέσεων Ληξιάρχου)

Δημος Πυλήνης, Κοινότητα Στύλιας

Aρχείο Κοινότητας Στύλιας Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 27.2
 • Αρχείο
 • 1961-1998

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλα ΟΓΑ, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Προϋπολογισμοί και έγγραφα επιθεωρήσεως ληξιαρχείου και τεχνικών έργων

Δημος Πυλήνης, Κοινότητα Στύλιας

Aρχείο Κοινότητας Τρύφου Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA. 41
 • Αρχείο
 • 1860-1999

Δημοτολόγιο, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Ευρετήριο ΟΓΑ, Βιβλία Ιαματικής Πηγής Αγίου Βαρβάρου, Μητρώο Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Έργων, Πληθυσμού, Εσόδων, Λουτρών & φάκελοι αλληλογραφίας, έργων, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών βοσκών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασικών θεμάτων, κοινοτικού συμβουλίου και κοινοτικών αρχόντων, εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, αποφάσεων προέδρου, προσωπικού

Δήμος Μεδεώνος, Κοινότητα Τρύφου

Aρχείο Κοινότητας Φαμήλας (Φαμίλας) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 29.1
 • Αρχείο
 • 1845-1992

Βιβλία Πρακτικών & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου (Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου, Πληθυσμού, Δημοτών), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας & φάκελοι τεχνικών κοινοτικών έργων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Φαμήλας (Φαμίλας)

Aρχείο Κοινότητας Φαμήλας (Φαμίλας) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA. 29.2
 • Αρχείο
 • 1950-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Ληξιαρχείου & φάκελοι κοινοτικών έργων, Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών θεμάτων, Κοινωνικής Πρόνοιας, προσωπικού, εκπαιδευτικών και οικονομικών θεμάτων

Δήμος Πυλήνης, Κοινότητα Φαμήλας (Φαμίλας)

Aρχείο Κοινότητας-Δήμου Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT RLA. 49
 • Αρχείο
 • 1835-2010

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού/ Δημοτικού Συμβουλίου, Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής, Αποφάσεις Προέδρου/ Δημάρχου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά, Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αντιρρίου & φάκελοι κοινοτικών/δημοτικών έργων, διαφόρων κοινοτικών θεμάτων

Δήμος Ναυπακτίας, Κοινότητα Αντιρρίου

Ανάκτορα: Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης

 • GRGSA-CA- PAO010.00
 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Περιέχει υλικό σχετικά με το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας, οικονομικά, πολιτική και ποινική δικαιοσύνη, διοικητική δικαιοσύνη, έκτακτη δικαιοσύνη, δικαστήρια, ληξιαρχεία, υποθηκοφυλακεία, συμβολαιογραφεία, δικηγόρους, καθώς και ζητήματα της Μικτής Επιτροπής, του Τύπου, στατιστική και ποικίλα.

Βασιλικά Ανάκτορα (περιόδου Όθωνα)

Αρχείο Δήμου Αμπελοκήπων

 • GRGSA-IAM- MUN012
 • Αρχείο
 • 1948 - 2005

Έγγραφα από τα Τμήματα Ληξιαρχείου, Δημοτικής Κατάστασης, Διοίκησης και Προσωπικού, Οικονομικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Δήμος Αμπελοκήπων

Αρχείο Δήμου Αμπελώνα

 • GRGSA_LAR MUN008.01
 • Αρχείο
 • 1840 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από 67 πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1914-1998), 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας ειδικών αποφάσεων (1964-1995), 38 φακέλους με εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1945-1984), 1 φάκελο που αφορά ιδρυτικά στοιχεία (1962), 2 φακέλους που αφορούν τους κοινοτικούς άρχοντες (1950-1969), 24 βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1900-1975), 5 πρόχειρα πρακτικά συνεδριάσεων (1964-1977), 15 βιβλία αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1918-1954), 1 φάκελο με αντίγραφα αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1955-1966), 1 φάκελο με έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία Κοινοτικού Συμβουλίου (1955-1966), 5 φακέλους με έγγραφα που αφορούν το προσωπικό (1950-1986), 19 φακέλους με λογιστικά στοιχεία (1913-1969), 3 φακέλους που αφορούν τη λειτουργία του κοινοτικού καταστήματος (1934-1966), 13 φακέλους για διάφορους εορτασμούς και τη Γιορτή Κρασιού (1957-1997), 5 φακέλους για την ακίνητη περιουσία (1926-1968), 1 φάκελο για την κινητή περιουσία (1960-1966), 4 φακέλους περί κοινοτικών βοσκών και δασών (1946-1964), 1 φάκελο για το κτηματολόγιο (1959), 2 βιβλία δημοτολογίου (1915-1927), 4 ευρετήρια δημοτών (1949-2002), 4 φακέλους με έγγραφα που αφορούν το δημοτολόγιο (1932-1981), 5 μητρώα αρρένων (1831-1949), 1 μητρώο αρρένων Κοινότητας Βρυοτόπου (1840-1949), 4 φάκελοι με έγγραφα που αφορούν το Μητρώο Αρρένων (1915-1967), 8 φακέλους που αφορούν ταξινομήσεις κτηνών, οχημάτων κλπ. (1956-1968), 3 φακέλους για την φορολογία και τις εισφορές (1954-1964), 3 φακέλους για την ύδρευση (1954-1969), 1 φάκελο για την άρδευση (1960-1965), 1 φάκελο για το φωτισμό (1950-1966), 1 φάκελο για την καθαριότητα οδών (1963-1965), 1 φάκελο για το κοινοτικό ιατρείο (1956-1967), 2 φακέλους για την πρόνοια (1949-1968), 4 φακέλους για την εκπαίδευση και τους συλλόγους (1937-1966), 1 φάκελο για την οδοποιία (1953-1965), 1 φάκελο για υποθέσεις επίλυσης φορολογικών διαφορών (1954-1966), 1 φάκελο για τα σφαγεία (1958-1976), 7 φακέλους για γεωργικά, κτηνοτροφικά και δασικά ζητήματα (1951-1970), 1 φάκελο για την αγροτική ασφάλεια (1940-1962), 1 φάκελο για την οικονομική εφορία (1959-1965), 53 βιβλία δηλώσεων και αδειών καπνού (1936-1968), 5 φακέλους για την καλλιέργεια καπνού και την Εφορεία Καπνού (1950-1970), 1 φάκελο για την χωροφυλακή (1951-1966), 5 φακέλους για εκλογές (1946-1974), 1 φάκελο για εμπόριο (1962-1966), 1 φάκελο για αποδημία - μετανάστευση (1962-1965), 1 φάκελο για το Νομαρχιακό Ταμείο (1951-1962), 1 φάκελο με εγκυκλίους γενικών θεμάτων (1961-1964), 12 φακέλους για το ληξιαρχείο (1938-1982), 1 φάκελο με συμβολαιογραφικές πράξεις (1885-1954).

Δήμος Αμπελώνα

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.04
 • Αρχείο
 • 1928-2008 (1994-2008)

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό από το Γραφείο Τύπου (δελτία τύπου, εφημερίδες, περιοδικά της Κομοτηνής και της Θράκης) και το Ληξιαρχείο.

Δήμος Κομοτηνής

Αρχείο Δήμου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD MUN001.03
 • Αρχείο
 • 1996-2002

Βιβλία πρωτοκόλλου και έγγραφα του Ληξιαρχείου Κομοτηνής (πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, θανάτου).

Δήμος Κομοτηνής

Αρχείο Δήμου Ναυπλιέων

 • GR GSA-ARG ΔΗΜ.001.004
 • Αρχείο
 • 1949 - 1979

Βιβλία και φάκελοι της γραμματείας, του ληξιαρχείου και των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

Δήμος Ναυπλιέων

Αρχείο δήμου Πύλου-Νέστορος/Κοινότητας Κορώνης

 • GRGSA-MES MUN045.01
 • Αρχείο
 • 1837-1999

πρακτικά και αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου Κορώνης, δημοτολόγια, μητρώα αρρένων, μητρώο ομογενών, βιβλίο πρακτικών διανομής προϊόντων του σχεδίου Μάρσαλ στην Κορώνη, βιβλίο πάγιων αποθήκης βρεφοπαιδικών Κορώνης (1946), πρωτόκολλο αλληλογραφίας κοινοτικής επιτροπής διανομών Κορώνη (1949-1953), φάκελος Συνδέσμου Κοινοτήτων με την επωνυμία "Παναγιά Χρυσοκελλαριά", πρωτόκολλο αλληλογραφίας "Αναπτυξιακού Συνδέσμου ο Ακρίτας", πρωτόκολλα αλληλογραφίας ληξιαρχείου Κορώνης, πρωτόκολλο αλληλογραφίας Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) Κορώνης κ.ά.

Δήμος Πύλου-Νέστορος, Κοινότητα Κορώνης

Αρχείο Δήμου Φιλιατών

 • GRGSA-THE RLA.18
 • Αρχείο
 • 1829-1983

Πρωτόκολλα (Αλληλογραφίας, Ληξιαρχείου), Πρακτικά Συνεδριάσεων, Μητρώα Εσόδων-Εξόδων και χρηματικών συναλλαγών, Βιβλίο Θανάτων, φάκελοι (δηλώσεις ιερέων, εκλογικοί κατάλογοι, στρατεύσιμοι)

Δήμος Φιλιατών (Θεσπρωτία)

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς

 • GRGSA-CSA- MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 2003

Τμήμα Προσωπικού: Βιβλίο Γενικού Μητρώου Συνταξιούχων. Βιβλίο Μητρώου Υπαλλήλων. Γενικό Μητρώο Συνταξιούχων. Προϋπολογισμός έτους 2003. Εκλογές και δημοψηφίσματα ετών 1974 έως και 1998. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Εκλογών και Ληξιαρχείου. Στρατολογικά.

Δήμος Κηφισιάς, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Ειδικού Ληξιαρχείου Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM085
 • Αρχείο
 • 1982 - 1988

12 βιβλία πρωτοκόλλου 1982-1988. 8 φάκελοι δικαιολογητικών πολιτικών και θρησκευτικών γάμων 1986-1988. 9 φάκελοι διορθώσεων/μεταβολών στο περιθώριο ληξιαρχικών πράξεων 1986-1988. 4 φάκελοι καταχώρισης πράξεων μεταβολών (κύρια πράξη σε άλλο Ληξιαρχείο) 1986-1988. 14 φάκελοι δικαιολογητικών βαπτίσεων 1986-1988. 12 φάκελοι δικαιολογητικών δηλώσεων γεννήσεων 1986-1988. 6 φάκελοι δικαιολογητικών δηλώσεων θανάτων 1986-1988. 10 φάκελοι αλληλογραφίας 1986-1988.

Ειδικό Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ζαγοράς

 • GRGSA-MAG JUS10.3
 • Αρχείο
 • 1945-2012 (κυρίως δεκ. 1980-90)

Εκθέσεις και Πράξεις, Ανακοπές ερημοδικίας, Φάκελοι με καταστατικά συνεταιρισμών Ν. Μαγνησίας (Πηλίου), Φάκελος Ληξιαρχείου Κοινοτήτων περιφέρειας Ζαγοράς

Ειρηνοδικείο Ζαγοράς

Αρχείο κοινότητας Άνθειας

 • GRGSA-MES MUN015.01
 • Αρχείο
 • 1914-1977

Αρχείο κοινότητας Άνθειας αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1914-1960, 1967-1977), βιβλίο αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1961-1967), βιβλίο πράξεων προέδρου (1968),πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1933-1963), βιβλίο πιστοποιητικών και ακτιγράφων ληξιαρχείου (1946-1960), βιβλίο εκθέσεων ληξιαρχείου (1933-1937, 1957-1977, δημοτολόγια (1930, 1944), βιβλίο γεννήσεων και βαπτίσεων (1919-1945),βιβλίο θανάτων (1920-1932), βιβλίο εγκαταστημένων στο εξωτερικό-αποδήμων (1882-1907),μητρώο απογραφή υποζυγίων (1946-1964), βιβλίο πράξεων αγροτικού συμβουλίου (1930-1936), εκλογικοί κατάλογοι (1946, 1949, 1950).

Κοινότητα Άνθειας (πρ. Βεϊζαγα)

Αρχείο Κοινότητας Αιγάνης

 • GRGSA_LAR MUN025.01
 • Αρχείο
 • 1850 - 2010

Το αρχείο αποτελείται από 21 πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1963- 1998), 1 εμπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1982-1985), βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων (1981-1983), 38 φακέλους με εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1956-1998), φάκελο με εμπιστευτική αλληλογραφία (1982), έγγραφα που αφορούν ιδρυτικά στοιχεία, όρια κοινότητας και τοπική ιστορία (1959-1993), έγγραφα σχετικά με εκλογή ή διορισμό κοινοτικών αρχόντων (1963-1992), φάκελο ποινών και ηθικών αμοιβών κοινοτικών αρχόντων (1970-1981), έξοδα παραστάσεως ή οδοιπορικών (1981-1991), φάκελο ενώσεων και συνδέσμων (1981-1995), φάκελο χορηγιών, δικαιωμάτων και απαγορεύσεων (1981-1998), 15 βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1955-1998), 5 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (2010), αντίγραφα αποφάσεων (1951-2004), βιβλίο καταχωρίσεων εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1981-1983), εισερχόμενη αλληλογραφία από το Υπουργείο Εσωτερικών (1979), προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων της κοινότητας (1951-1995), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1981-1982), φακέλους με έργα (1981-1982), απολογισμούς (1967-1985), φάκελο εισφοράς για την ΤΥΔΚ (1973-1974), βιβλιοθήκη (1980-1986) και τεύχη τοπικών εφημερίδων (1987-2012, Δημοτικός κοινοτικός τύπος 1989-1998), βιβλία και περιοδικές εκδόσεις (1954-1995), αλληλογραφία σχετική με τελετές, δεξιώσεις και σημαιοστολισμούς (1981-1982), φάκελο για κοινόχρηστους χώρους κοινότητας (1931-1997), χάρτες Ν. Λάρισας (1990), φάκελο με στοιχεία για τη μεταβίβαση περιουσίας του 2/θ Δημ. Σχολείου και 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγάνης στον ΟΤΑ Αιγάνης (1994), φάκελο για ανέγερση κοινοτικού καταστήματος (1995-1996), φάκελο δικαιολογητικών ανέγερσης αποχωρητηρίων στα Μεσάγγαλα (1968-1979), φάκελο για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης (1996), φυσικό αέριο (1991-1998), φάκελος για κοινοτικές βοσκές και δάση (1955-1981), κτηματολόγιο (1991-1992), γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων (1874-1948), βιβλίο μητρώο θηλέων (1872-1965), 3 πρωτόκολλα αλληλογραφίας εκδιδομένων πιστοποιητικών (1963-1972), 5 βιβλία μητρώα αρρένων (1985-1955), 7 βιβλία απογραφής υποζυγίων (1953-1964), 2 βιβλία απογραφής κτηνών (1966-1968), 2 βιβλία απογραφής οχημάτων (1953-1960), φάκελο με έγγραφα σχετικά με απογραφή γεωργίας - κτηνοτροφίας (1971-1994), ΟΓΑ (1972-1984), ύδρευση και έργα ύδρευσης (1963-1997), άρδευση και αποχέτευση (1989-1997), φωτισμό (1961-1996), δικαιολογητικά για έκδοση αδειών χρήσης διαφήμισης (1990-1992), καθαριότητα οδών (1992-1982), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Υγειονομικής Επιτροπής (1968), φάκελο Υγειονομικής Υπηρεσίας (1977-1982), κατασκευή αγροτικού ιατρείου (1988-1989), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ΕΕΕ απορίας (1965-1975), βιβλίο πράξεων της ΕΕΕ απορίας (1972-1974), πρόνοια (1969-1982), φάκελο με έγγραφα για τα σχολεία (1985-1998), πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής δημοτικού σχολείου (1965-1987), βιβλίο κινητής περιουσίας νηπιαγωγείου Αιγάνης (1981-1986), φάκελο με έγγραφα σχετικά με οδοποιία, γέφυρες, υπονόμους (1981-1992), σχέδιο πόλεως (1983-1994), πολεοδομικά σχέδια (1982-1985), κατασκευή και συντήρηση οδών (1966-1996), 5 βιβλία προσωπικής εργασίας (1964-1978), βιβλίο προσωπικής εργασίας υδρονομέα (1993-1994), φάκελο προσωπικής εργασίας (1967-1980), φάκελο λοιπών υπηρεσιών (1972-1975), νεκροταφείο 1989-1992, πρωτόκολλο εκδιδομένων πιστοποιητικών παχύνσεως μόσχων (1965-1978), αλφαβητικό ευρετήριο και βιβλίο καρτελών παραγωγών (1957), διπλότυπο βιβλίο αγοραστών (1957), φάκελο με έγγραφα σχετικά με γεωργοκτηνοτροφικά και δασικά ζητήματα (1933-1991), δηλώσεις διανομής αγροτεμαχίων (1985-1993), φάκελο διανομής ιδιοκτησίας Βασιλείου Ζάχου (1975-1996), επιδοτήσεις (1989), άδειες για απόσταξη στεμφύλων (1960-1987), δελτία υπαρχόντων αποθεμάτων (1970-1986), πιστοποιητικά υποζυγίων (1951), δηλώσεις ΑΤΕ (1953-1965), φάκελο στατιστικής (1980-1999), Οικονομική Εφορία (1973-1996), Εφορία Καπνού (1965-1982), ΟΤΕ (1983-1994), φάκελο με αλληλογραφία με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (1975-1982), βουλευτικές εκλογές (1972-1982), δημοψήφισμα (1973), 2 βιβλία καταγραφής μισθοδοσίας εργαζομένων (1974-1979), 3 βιβλία καταγραφής εισφορών ΙΚΑ (1981-1986), ΙΚΑ (1979-1986), άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1981-1998), φάκελο με ειδικά θέματα (1981-1982), βιβλίο πληθυσμού κοινότητας (1952), φάκελο εγγράφων αριθμήσεως οικοδομών και απογραφή πληθυσμού (1970-1971), εγκυκλίους γενικών θεμάτων, 2 βιβλία πρωτοκόλλου ληξιαρχείου (1963-1978) και φάκελο με έγγραφα σχετικά με το ληξιαρχείο (1950-1998).

Κοινότητα Αιγάνης

Αρχείο Κοινότητας Αμπελακίων

 • GRGSA_LAR MUN027.01
 • Αρχείο
 • 1840 - 2011

Το αρχείο περιέχει βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1914-1954), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1988-2004), έγγραφα σχετικά με την εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1971-2000), βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1983-1942), βιβλία αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1966-1997), βιβλίο αποφάσεων προέδρου κοινότητας (1965-1970), αλληλογραφία σχετική με τις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου (1975-1976), χειρόγραφα πρακτικά (1914-1974), αντίγραφα πρακτικών επί θητεία Σολωμού (1991-1993), αντίγραφα πρακτικών επί θητεία Μαργκά (1995-1999), αντίγραφα αποφάσεων (1987-2004), αντίγραφα αποφάσεων προέδρου (1992-1994), προσκλήσεις προς συνεδρίαση (1962-1982), βιβλίο μητρώου υπαλλήλων (1969-1987), βιβλίο ημερομισθίων (1987-1988), αλληλογραφία για μόνιμο και έκτακτο προσωπικό (1974-2002), αλληλογραφία για διάφορα είδη ημερομισθίων (1988-1994), κοινοποιήσεις για κρατήσεις συντάξεων και ασφαλίσεων (1971-1975), βιβλίο καθολικό εσόδων (1971-1988), βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών κοινότητας (2008-2009), βιβλίο εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1962), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1971-1988), προϋπολογισμούς (1954-1991), λογιστικά (1907-2011), απολογισμούς (1915-1987), γενικά περί έργων απαλλοτριώσεων και δανείων (1970-2007), έργα (1988-2003), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1971-1977), ΤΥΔΚ (1970-1993), αλληλογραφία για ανέγερση και συντήρηση κοινοτικών καταστημάτων (1966-1972), αλληλογραφία για έπιπλα, σκεύη, βιβλιοθήκη, συγγράμματα, περιοδικά, εφημερίδες (1971-1972), εκδόσεις-βιβλία (1974-2004), αλληλογραφία σχετική με τη λειτουργία του γραφείου (1970-1992), ακίνητη περιουσία (1971-1993), αλληλογραφία σχετική με κατασκευή κεντρικής πλατείας (1982), παιδικής χαράς (1971-2003), κατάληψη κοινοτικών κτημάτων (1963-1964), αρχοντικό Σβαρτς (1988), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1937-1991), αλληλογραφία σχετική με βοσκοτόπους και δικαιώματα βοσκής (1973-2010), διαχείριση κοινοτικών δασών (1974-1975), κτηματολόγιο (1957-1971), δημοτολόγιο (1960-1992), βιβλίο πράξεων ακυρώσεως αστυνομικών ταυτοτήτων (1969), αιτήσεις πολιτών για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας (1972-1974), βιβλία μητρώου αρρένων (1840-1958), αλληλογραφία σχετική με μητρώο αρρένων και αιτήσεις πολιτών (1972-1979), στρατολογικούς πίνακες (1972-2003), αλληλογραφία με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1971-1979), βιβλία απογραφής ίππων κ.ά. (1940-1960), πιστοποιητικά κατοχής ίππων (1954), τέλη χρήσεως κοινοτικής πλατείας (1974-1979), ύδρευση (1971-1994), άρδευση (1972-1999), φωτισμός (1971-1991), καθαριότητα (1979-1986), βιβλίο μητρώων εγκύων γυναικών (1964-1974), βιβλίο εμβολιασμών κοινότητας Μακρυχωρίου (1960-1987), βιβλίο εμβολιασμών κοινότητας Αμπελακίων (1960-1977), βιβλία ασθενών (1990-2002), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1991), υλικό κοινοτικού ιατρείου (1952-1978), πρόνοια (1953-1978), εκπαίδευση (1985-1992), οδοποιία και έργα οδοποιίας (1960-1992), σχέδιο πόλεως (1969-1973), Γεωργική Υπηρεσία (1911-1997), γεωργοκτηνοτροφική στατιστική (1971-1973), αποκατάσταση ακτημόνων (1971-1972), βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1974-1995), βιβλία πρακτικών γενικής συνέλευσης Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1994), βιβλία πρακτικών εποπτικού συμβουλίου Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1994), βιβλίο απογραφών Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1992), αναλυτικό καθολικό Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1986), ευρετήριο μελών Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1990-1991), ημερολόγιο Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-1992), καταστατικό και άλλα έγγραφα και αντικείμενα του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών Αμπελακίων (1985-2002), κτηνοτροφία (1971-1975), Αγροτική Τράπεζα (1970-1975), δασικά ζητήματα (1969-1974), αιτήσεις και πιστοποιητικά αμπελουργών (1974-1986), αγροτική ασφάλεια (1971-1975), Οικονομική Εφορία (1915-1916), Εφορία Καπνού (1976-1978), κατάλογο ενοριτών Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αμπελακίων (1905-1966), αλληλογραφία σχετική με χωροφυλακή και στρατό (1983-1988), αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες (1976-1993), βιβλίο κρατήσεων κοινωνικού τουρισμού (1987-1991), βιβλίο πληθυσμού (1952), αλληλογραφία σχετική με βουλευτικές εκλογές και εκλογικούς καταλόγους κοινότητας Σπηλιάς (1914-1986), απογραφή (1990-1995), βιβλίο αποφάσεων Επιτροπής Κοινοτικής Αναπτύξεως
(1971-1972), εγκυκλίους διαφόρων θεμάτων (1912-1991), ληξιαρχείο (1915-1940).

Κοινότητα Αμπελακίων

Αρχείο Κοινότητας Αμπελιάς

 • GRGSA-THE RLA.5:2
 • Αρχείο
 • 1966-1985

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών και αποφάσεων, Καινή Διαθήκη, Καθολικό εξόδων ταμείου, Βιβλίο έκδοσης πιστοποιητικών ληξιαρχείου

Κοινότητα Αμπελιάς

Αρχείο κοινότητας Αριοχωρίου

 • GRGSA-MES MUN025.01
 • Αρχείο
 • 1925-2010

Αρχείο κοινότητας Αριοχωρίου αποτελούμενο από: πρακτικά συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1948-1998), πρακτικά συνεδριάσεων του Συνδέσμου Υδρεύσεων "Η ΔΡΟΣΙΑ" (1961-1994, 2003-2009), πρωτόκολλο αλληλογραφίας, πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1953-1985), ευρετήριο εκθέσεων ληξιαρχείου (1960-1996), ευρετήριο θανάτων (1937-1941), αλφαβητικό ευρετήριο θανάτων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο γάμων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο γεννήσεων (1953-1960), αλφαβητικό ευρετήριο εκθέσεων ληξιαρχείου (1953-1960), βιβλίο εκθέσων ληξίαρχου (1953-1974), βιβλίο πληθυσμού δημοτών, βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1961-1973, 1978), φορολογικοί κατάλογοι (1951-1956), βιβλίο μικτού συμβουλίου πιστωτικού συνεταιρισμού (1971-1977), μητρώο συνεταίρων (1925-1951), βιβλίο συνεταίρων-μετόχων Συνεταιρισμού, πρακτικά συνεδριάσεων γενικής συνέλευσης Συνεταιρισμού (1949-1986), πρακτικά συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου Γεωργικού Συνεταιρισμού (1937-1950, 1953-1982, 1996-2010), βιβλίο πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου Γεωργικού Συνεταιρισμού (1950-2000).

Κοινότητα Αριοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Βαμβακούς

 • GRGSA_LAR MUN019.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 1997

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Βαμβακούς.
Περιλαμβάνει βιβλία πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1943-1977), αποφάσεων προέδρου (1971-1997), κτηματολογίου, εκπαίδευσης, δανείων, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών, βιβλία πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (1957-1998) και διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
Ο κύριος όγκος του διοικητικού αρχείου αποτελείται από εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία για θέματα καθημερινότητας των κατοίκων. Περιλαμβάνονται φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής των γεωργικών εκτάσεων, θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά, δικαίωμα βοσκής και καταγραφή των δηλώσεων καλλιεργειών, εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νόμους και διαταγές, υλικό σχετικό με την προετοιμασία εκλογικών αναμετρήσεων, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, και τη φορολογία καπνού. Περιέχονται επίσης έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση κοινοτικών έργων και οικονομικά στοιχεία, π.χ. προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογοδοσία προέδρου, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων, αλληλογραφία με την Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας.
Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν επίσης μεγάλο τμήμα του αρχείου. Τηρούνταν τα μητρώα αρρένων και οι στρατολογικοί πίνακες και καταγραφόταν η κίνηση του πληθυσμού. Περιλαμβάνονται βιβλία δημοτολογίου και ληξιαρχείου και ευρετήρια όπως νεογέννητων, οικογενειακής μερίδας, υιοθεσιών (1945-1955), γεννήσεων, βαφτίσεων, θανάτων, γάμων.

Κοινότητα Βαμβακούς

Αρχείο Κοινότητας Δασολόφου

 • GRGSA_LAR MUN016.01
 • Αρχείο
 • 1920 - 2005

Το αρχείο αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες της κοινότητας Δασολόφου και καλύπτει τα έτη 1920-2005. Περιλαμβάνει: βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου, αποφάσεων προέδρου, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων, εσόδων και εξόδων, κτηματολογίου, εκπαίδευσης, κινητής περιουσίας, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών, βιβλία πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας.
Ο κύριος όγκος του αρχείου αποτελείται από αλληλογραφία σχετική με θέματα καθημερινότητας των κατοίκων και αποτυπώνεται η διαδικασία λειτουργίας του κοινοτικού συμβουλίου. Μέρος του αρχείου αποτελούν τα οικονομικά στοιχεία, όπως προϋπολογισμοί, απολογισμοί, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων. Το διοικητικό αρχείο της κοινότητας περιλαμβάνει υλικό σχετικό με τις κοινοτικές, βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, την Εφορία Καπνού και τη φορολογία καπνού. Επίσης περιλαμβάνονται έγγραφα για θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά (σε αλληλογραφία με τη Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας) και κοινοτικά έργα, καθώς και φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής γεωργικών εκτάσεων, πληθυσμού και κτηρίων, αλλά και επεξηγηματικές εγκύκλιοι νομοθεσίας και διαταγών. Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν επίσης μεγάλο τμήμα του αρχείου. Καταγράφεται η κίνηση του πληθυσμού μέσα από τα μητρώα αρρένων, τους φακέλους γάμων, γεννήσεων και βαπτίσεων.

Κοινότητα Δασολόφου

Αρχείο Κοινότητας Ελευθερών

 • GRGSA_LAR MUN011.01
 • Αρχείο
 • 1900 - 2010

Το αρχείο αποτελείται από ένα βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1972-1990), πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1962-1998), ένα ευρετήριο εντύπων, ένα ευρετήριο φακέλων, ένα βιβλίο επιδόσεως εγγράφων (1972), εμπιστευτική αλληλογραφία (1992), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1962-1995), έγγραφα με ιδρυτικά στοιχεία- όρια- τοπική ιστορία (1964-2005), αλληλογραφία σχετική με κοινοτικούς άρχοντες (1965-1998), λειτουργία συμβουλίου (1962-1994), βιβλία αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1966-1985), βιβλίο βεβαιούμενων εσόδων (1972), βιβλίο εξόδων (1969-1970), βιβλίο καθολικό (1960), αντίγραφα πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1967-2008), έγγραφα σχετικά με τα εξής αντικείμενα: μόνιμο και έκτακτο προσωπικό (1961-2009), προϋπολογισμούς (1962-2007), πάγια προκαταβολή (1982-1987), οικονομικά (1967-1997), απολογισμοούς (1995-1998), χρηματικά εντάλματα (1997), εορτασμούς (1974-1998), κοινοτικό κατάστημα (1965-2007), ακίνητη κοινοτική περιουσία (1958-1996), έσοδα εξ ακινήτου (1968-1997), δικαιώματα βοσκής (1970-1991), κτηματολόγιο (1967-2009). Επίσης στο αρχείο περιλαμβάνονται: βιβλίο δημοτολογίου (1955-1969), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (1964), βιβλίο πιστοποιητικών (1972-1977), βιβλίο παραχωρητηρίων (1974-1997), βιβλίο μητρώου αρρένων (1914-1948), βιβλίο μητρώου αρρένων (1900-1964), μεταβολές δημοτολογίου (1961-1998), στρατολογικοί πίνακες (1969-1999), βιβλίο πρωτοκόλλου ΟΓΑ (1961-2007), ευρετήριο ΟΓΑ, φόροι-τέλη-εισφορές (1968-1991), ΟΓΑ (1962-2009), βιβλίο πρωτοκόλλου Συνδέσμου Υδρεύσεως (1963-1966), Ύδρευση (1960-2009), έργα ύδρευσης (1972-2006), λειτουργία υπηρεσίας ύδρευσης (1974-2001), άδειες χρήσης νερού (1993-1997), έργα άρδευσης (1968-1993), φωτισμός (1975-1992), έργα φωτισμού (1996), καθαριότητα (1968-1995), Υγειονομική Υπηρεσία (1967-1999), πρόνοια (1966-1998), εκπαίδευση (1968-1995), αθλητισμός (1993), οδοποιία (2008), οικοδομικές άδειες (1982-1990), έργα οδοποιίας (1964-2008), βιβλίο υπόχρεων προσωπικής εργασίας (1970), ευρετήριο, προσωπική εργασία (1975-1978), φορολογικές διαφορές (1969-1981), βιβλίο παραγωγών (1967), γεωργικά και κτηνοτροφικά ζητήματα (1991-2007), επιδοτήσεις (1981-2006), τοπογραφικός χάρτης (1928, 1986), βιβλίο πρωτοκόλλου ΕΛΓΑ (1996-2008), ΕΛΓΑ (1972-2009), αλληλογραφία με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες (1964-1998), εκλογές (1968-2007), αλληλογραφία για γενικά θέματα (1969-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ληξιαρχείου (1980-1984), αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου εκθέσεων (1967-1982), ευρετήριο γεννήσεων (1944-1964), αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου γεννήσεων (1956-1976), ευρετήριο γάμων (1956-1962), ευρετήριο ληξιαρχικών πράξεων γάμων (1956-1967), αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου γάμων (1956-1982), ευρετήριο ληξιαρχικών πράξεων θανάτων (1956-1972), αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου θανάτων (1956-1982), ληξιαρχείο (1967-1997).

Κοινότητα Ελευθερών

Αρχείο Κοινότητας Ζερβοχωρίου

 • GRGSA-THE RLA.6:2
 • Αρχείο
 • 1955-1998

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο Πληθυσμού, Μητρώο Θηλέων, Βιβλίο Εσόδων, Βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία, Βιβλία ληξιαρχείου, λυτά έγγραφα

Κοινότητα Ζερβοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Ζωοδόχου Πηγής

 • GRGSA_LAR MUN017.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1980-1998), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1970-1983), εμπιστευτική αλληλογραφία (1982), ιδρυτικά στοιχεία (1969-1988), όρια κοινότητας (1984-1985), τοπική ιστορία (1982-1985), εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1960-1997), έξοδα παραστάσεως (1977-1997), ενώσεις - συνδέσμους (1983-1996), χορηγίες - δικαιώματα - απαγορεύσεις (1983-1985), βιβλία πράξεων (1950-1998), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1978-1985), γενικά περί συνεδριάσεων και λειτουργίας (1983-1994), προσκλήσεις συνεδριάσεων (1975-1998), βιβλίο μητρώου κοινοτικών υπαλλήλων (1970-1981), φακέλους για τους κοινοτικούς υπαλλήλους (1965-1998), φάκελο κλητήρα (1954-1987), σύλλογος κοινοτικών υπαλλήλων (1993-1996), βιβλίο παρακολούθησης των λογαριασμών πιστώσεων (1980-1985), οικονομικά (1968-1969), προϋπολογισμούς (1967-1998), βιβλίο εκδιδομένων ενταλμάτων (1972-1997), απολογισμούς (1975-1996), χρηματικά εντάλματα
(1974-1997), βιβλίο εκτελούμενων έργων (1983-1994), έργα (1969-1998), επιτροπή παραλαβής έργων (1982-1988), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1974-1997), εισφορά για ΤΥΔΚ (1965-1997), βιβλίο επίπλων και υλικού μη αναλώσιμων αντικειμένων (1952-1988), ανέγερση και συντήρηση κοινοτικού καταστήματος (1975-1998), φάκελο επίπλων και σκευών (1985), βιβλιοθήκη (1976-1994), λειτουργία κοινοτικού γραφείου (1982-1983), ΟΤΕ (1980-1983), τελετές (1966-1997), βιβλίο βεβαιωμένων εσόδων (1971-1986), έσοδα (1965-1997), ακίνητη περιουσία (1965-1994), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1983-1996), νεκροταφείο (1985-1995), κινητή περιουσία (1994), δικαιώματα βοσκής (1975-1997), διαχείριση κοινοτικών δασών (1975-1990), βιβλίο κτηματολογίου (1971), κτηματολόγιο (1958-1985), δημοτολόγιο (1964-1997), μεταβολές δημοτολογίου (1975-1996), αιτήσεις δημοτολογίου (1955-1998), μητρώο αρρένων (1953-1998), μεταβολές μητρώου αρρένων (1957-1971), αιτήσεις και πιστοποιητικά μητρώου αρρένων (1953-1998), στρατολογικούς πίνακες (1975-1998), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (1974-1998), φόρους (1979-1986), Ύδρευση (1975-1996), έργα ύδρευσης (1965-1996), τέλη ύδρευσης (1984-1998), σύνδεσμοι ύδρευσης Χαλκιάδων (1977-1995), άρδευση (1981-1998), φωτισμός (1970-1998), καθαριότητα (1981-1996), Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ευϋδρίου (1986-1993), Υγειονομική Υπηρεσία (1966-1991), πρόνοια (1966-1997), εκπαίδευση (1962-1995), οδοποιία (1982-1998), οικοδομές (1982-1995), έργα οδοποιίας (1984-1983), προσωπική εργασία (1969-1984), Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (1975-1995), εγκριτικές αποφάσεις νομαρχίας (1966-1969), Γεωργική Υπηρεσία (1967-1997), αποκατάσταση ακτημόνων (1983-1992), κτηνοτροφία (1982-1988), Αγροτική Τράπεζα (1981-1990), δασικά ζητήματα (1982-1996), αγροτική ασφάλεια (1976-1983), οικονομική εφορία (1969-1984), συγκοινωνίες (1982-1995), λοιπές υπηρεσίες (1975-1985), βουλευτικές εκλογές (1965-1998), εμπόριο (1984-1987), απογραφή πληθυσμού (1982-1990), ειδικά θέματα (1982-1987), φάκελο για νομαρχιακούς συμβούλους και νομαρχιακό ταμείο (1984-1987), εγκυκλίους γενικών θεμάτων (1965-1998), πρακτικό Τοπικής Επιτροπής Κοινοτικής Αναπτύξεως (1976-1982), βιβλίο αδειών γάμου (1982), ληξιαρχείο (1970-1998).

Κοινότητα Ζωοδόχου Πηγής

Αρχείο Κοινότητας Κάριανης

 • GR GRGSA-KAV RLA. 27
 • Αρχείο
 • 1943-1987

Δημοτολόγια, μητρώο αρρένων, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικούσας επιτροπής και κοινοτικού συμβουλίου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας και ληξιαρχείου, βιβλίο καλλιέργειας και παραγωγής καπνού, φάκελος ζημιών πολέμου, φάκελοι πρόνοιας, απορίας και εφεδρικών επιδομάτων, φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Παγγαίου

Αρχείο Κοινότητας Καλλιπεύκης

 • GRGSA_LAR MUN028.01
 • Αρχείο
 • 1844 - 1999

Το αρχείο αποτελείται από 1 βιβλίο πρωτοκόλλου εμπιστευτικού περιεχομένου (1977-1981), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1959-1999), φάκελο ιδρυτικών στοιχείων (1953-1988), φάκελο ορίων κοινότητας (1924-1981), τοπικής ιστορίας (1972-1984), φακέλους εκλογής κοινοτικών αρχόντων (1954-1998), φάκελο ποινών και ηθικών αμοιβών (1965-1975), φάκελο εξόδων παραστάσεως κοινοτικών αρχόντων (1967-1998), φάκελο ενώσεων και συνδέσμων (1986-1995), φάκελο χορηγιών δικαιωμάτων και απαγορεύσεων (1967-1998), 2 βιβλία αποφάσεων προέδρου (1963-1997), 4 βιβλία αποφάσεων (1951-1954), 15 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1954-1998), φάκελο λειτουργίας συμβουλίου (1999), βιβλίο μητρώου υπαλλήλων (1971-1982), φακέλους με λογιστικά - προϋπολογισμούς - πάγια προκαταβολή - χρηματικά εντάλματα - απολογισμούς (1964-1996), βιβλίο βεβαιωμένων εξόδων (1961-1985), βιβλίο εκδιδομένων ενταλμάτων (1961-1984), έργα (1969-1997), βιβλίο δανείων (1957-1984), φάκελο ανεγέρσεως, συντηρήσεως κοινοτικού καταστήματος και επίπλων (1970-1983), βιβλιοθήκης (1979-1980), ανέγερσης και συντήρησης ακίνητης και κινητής περιουσίας (1955-1984), εκκαθάρισης αρχείων (1979-1998), έγγραφα για βοσκές-βοσκοτόπους, δικαιώματα βοσκής και δάση (1970-1999), κτηματολόγιο (1970-1981), βιβλίο δημοτολογίου (1953-1955), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (1953), μητρώο θηλέων γεννηθέντων 1880 έως 1961 (1951-1961), δημοτολόγιο και μεταβολές δημοτολογίου (1953-1998), μητρώο αρρένων, βιβλία και φακέλους με λυτά έγγραφα (1844- 1984), στρατολογικοί πίνακες και φάκελος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1964-1973), μητρώα απογραφής υποζυγίων (1953-1965), πίνακα απογραφής φορτηγών οχημάτων (1953-1956), φάκελο επιτάξεων ( και ταξινομήσεως υποζυγίων (1954-1984), αλληλογραφία σχετική με φόρους (1959-1984), ύδρευση και έργα ύδρευσης (1971-1998), άρδευση (1967-1998), φωτισμό (1980-1984), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1984), πρόνοια (1971-1996), βιβλίο πράξεων κοινοτικής επιτροπής παιδείας (1987-1991), βιβλίο υλικού δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου (1967-1977), εκπαίδευση και αθλητισμό (1971-1998), οικονομική ενίσχυση συλλόγων (1971-1985), οδοποιία - σχέδιο πόλεως - κατασκευή και συντήρηση οδών (1964-1997), 2 βιβλία προσωπικής εργασίας (1965-1979), σημειώματα προσωπικής εργασίας (1975-1980), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Α/θμίου Φορολογικής Επιτροπής (1965-1972), φάκελο φορολογικών διαφορών (1967-1984), νεκροταφείου (1954-1970), σφαγείου (1969), βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων αξίας γεωργικής παραγωγής και βιβλίο μητρώου (1944-1913), εξισωτικές αποζημιώσεις (1985-1997), Γεωργική Υπηρεσία (1968-1998), δηλώσεις καλλιέργειας (1992), έγγραφα σχετικά με αποκατάσταση ακτημόνων (1971-1988), κτηνοτροφία (1968-1998), Αγροτική Τράπεζα (1968-1983), δασικά ζητήματα και πράσινο (1961-1984), αγροτική ασφάλεια (1971-1981), Οικονομική εφορία (1971-1983), Εφορία Καπνού (1971-1976), φάκελο θρησκευμάτων (1971-1984), συγκοινωνιών και τηλεπικοινωνίες (1971-1984), χωροφυλακής και στρατού (1972-1984), εκλογών (1971-1999), ΙΚΑ (1971-1974), υλικό σχετικού με εμπόριο-βιοτεχνία-βιομηχανία και άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1971-1998), απογραφή πληθυσμού (1970-1991), αποδημία και επαναπατρισμό (1971-1977), τουρισμό (1971-1977), νομαρχιακούς συμβούλους (1972-1977), ΕΙΡ (1971-1976) και τέλος ληξιαρχείο (1976-1998).

Κοινότητα Καλλιπεύκης

Αρχείο Κοινότητας Καλοχωρίου

 • GRGSA_LAR MUN029.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 2007

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Καλοχωρίου. Ο κύριος όγκος του αποτελείται από λυτά έγγραφα σχετικά με θέματα καθημερινότητας και διοίκησης.
Τα βιβλία που περιλαμβάνει το αρχείο είναι κυρίως: πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (1932-1998), διεκπεραιώσεως (1962-1965), πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1914-1999), αποφάσεων προέδρου (1971-1990), χρηματικών ενταλμάτων, εσόδων και εξόδων, κτηματολογίου, εκπαίδευσης, κινητής περιουσίας, βιβλίο παραγωγών (1960), προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών (1985, 1994), Δημοτολογίου (1968), ετεροδημοτών δημοτολογίου (1969), Ληξιαρχείου (όπως π.χ. ευρετήρια οικογενειακής μερίδας, υιοθεσιών (1975), ευρετήρια γεννήσεων, θανάτων, γάμων), καθώς και μητρώα αρρένων.
Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης εγκυκλίους και νομοθετήματα σχετικά με τη λειτουργία του κοινοτικού συμβουλίου και τη διαχείριση κοινοτικών έργων, καθώς και οικονομικά στοιχεία της κοινότητας (προϋπολογισμούς, απολογισμούς, δάνεια της κοινότητας, μελέτες και εκθέσεις), υλικό σχετικά με τις κοινοτικές και βουλευτικές εκλογές, την κοινοτική φορολογία, τη διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, τη διαχείριση της Εφορείας καπνού, θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά που αφορούσαν τις ανάγκες των κατοίκων (π.χ. το δικαίωμα βοσκής , δηλώσεις καλλιεργειών, το κτηματολόγιο, απογραφή και στατιστική γεωργικών εκτάσεων και δασικά ζητήματα).

Κοινότητα Καλοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Κρήνης

 • GRGSA_LAR MUN013.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πράξεων και αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου, το αρχείο του Ληξιαρχείου, οικονομικά στοιχεία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διοικητικό αρχείο και το αρχείο του ανταποκριτή ΟΓΑ.

Κοινότητα Κρήνης

Αρχείο Κοινότητας Κρηνίδων

 • GR GRGSA-KAV RLA. 21
 • Αρχείο
 • 1945-1994

Δημοτολόγιο και ευρετήρια δημοτολογίου, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων, πρωτόκολλα και φάκελοι αλληλογραφίας, πρωτόκολλο ληξιαρχείου, βιβλίο θανάτων, εκλογικοί κατάλογοι ανδρών και γυναικών, φάκελοι γεωργίας και κτηνοτροφίας, φάκελοι δημόσιας υγείας και πρόνοιας, φάκελοι υπηρεσίας καπνού και καπνεμπορικών επιχειρήσεων, φάκελος «Πεσόντων οπλιτών εις μάχας μετά Βουλγάρων και συμμοριτών», φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Φιλίππων

Αρχείο Κοινότητας Κυψελοχωρίου

 • GRGSA_LAR MUN022.01
 • Αρχείο
 • 1924 - 2010

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Κυψελοχωρίου. Περιλαμβάνει κυρίως πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1924-1996), βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1925-1996), βιβλία δηλώσεων γεωργικής παραγωγής και αγοραπωλησιών ζώων (1952-1966),βιβλίο αγοραστών και φόρου (1957-1961), βιβλίο δηλώσεων βοσκής (1967-1969), βιβλίο δημοτολογίου (1955), βιβλίο δηλώσεων εφέδρων (1952) και απογραφής πληθυσμού (1980-1991).
Περιέχεται επίσης αλληλογραφία της κοινότητας Κυψελοχωρίου, καταστάσεις και μητρώα δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους, καταγραφή υποζυγίων, ίππων και κτηνών (1928-1960), στρατιωτικές εισφορές και ταξινομήσεις οχημάτων.
Το αρχείο περιλαμβάνει ακόμη φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, χρηματικά εντάλματα, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικές εισφορές, έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), υλικό εκποίησης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας κοινότητας, δηλώσεις αγροτών περί καλλιέργειας καπνού, δικαιώματος βοσκής, ζώων, υλικό από το ληξιαρχείο, το τμήμα μητρώου αρρένων και το δημοτολόγιο, καθώς και ένα βιβλίο πληθυσμού (1953).

Κοινότητα Κυψελοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Μαργαριτών

 • GRGSA-RET RLA. 2
 • 1935 - 1990

Αποφάσεις συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Μαργαριτών, πρωτόκολλο αλληλογραφίας , αποφάσεις Α/θμιας Φορολογικής Επιτροπής, έγγραφα σχετικά με οικονομικά στοιχεία, προσωπική εργασία, αρδευτικά υδρευτικά έργα, κτηνοτροφικά, εκλογικά, στατιστική υπηρεσία, ληξιαρχείο, Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) , αρχείο κτηνών, Περιοδικό «Θέσεις και Ιδέαι» κ.ά.

Κοινότητα Μαργαριτών

Αρχείο Κοινότητας Μεγάλου Ευϋδρίου

 • GRGSA_LAR MUN012.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από αποφάσεις προέδρου κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία πράξεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, οικονομικά στοιχεία και φάκελοι έργων, διοικητικό αρχείο της κοινότητας και αρχείο του ανταποκριτή ΟΓΑ.

Κοινότητα Μεγάλου Ευϋδρίου

Αρχείο Κοινότητας Ξηρολόφου

 • GRGSA-THE RLA.7:1,2
 • Αρχείο
 • 1968-1998

Βιβλία Πράξεων-Αποφάσεων, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων, Ευρετήριο Εκθέσεων Ληξίαρχου, Βιβλίο ασφαλισμένων αγροτών, Μητρώο Υποζυγίων

Κοινότητα Ξηρολόφου

Αρχείο Κοινότητας Πλατάνου (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1917-1998
 1. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας Ληξιάρχου.
 2. Φάκελοι Νομαρχίας, δημοσίων έργων, Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, Υπουργείου Γεωργίας, εκλογών και δημοψηφίσματος, Ο.Γ.Α., Οικονομικών ενταλμάτων.
 3. Περιοδικές εκδόσεις: "Επιθεώρησις Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" , "ΕΝΟΤΑ" κ.ά..

Κοινότητα Πλατάνου (Σάμος)

Αρχείο Κοινότητας Πολυδαμείου

 • GRGSA_LAR MUN018.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1999

Το αρχείο αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες της κοινότητας Πολυδαμείου.
Περιλαμβάνει βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1981-1999) , διεκπεραιώσεως (1971-1994), αλληλογραφίας (1951-1998), μητρώα κοινοτικών υπαλλήλων, βιβλία προσωπικής εργασίας, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων και πιστώσεων, βιβλία απογραφής κτηνών και οχημάτων.
Ο κύριος όγκος του αρχείου αποτελείται από αλληλογραφία σχετική με θέματα καθημερινότητας των κατοίκων και αποτυπώνεται η διαδικασία λειτουργίας του κοινοτικού συμβουλίου. Το διοικητικό αρχείο περιλαμβάνει φορολογικά στοιχεία, αντίγραφα κοινοτικού συμβουλίου, εγκυκλίους, προϋπολογισμούς, απολογισμούς και λογοδοσίες προέδρου, φακέλους εκτελεσθέντων έργων, δανείων και προμηθειών και μελέτες. Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτυπώνεται επίσης σε μεγάλο τμήμα του αρχείου. Καταγράφεται η κίνηση του πληθυσμού μέσα από τα μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια, τους φακέλους γάμων, γεννήσεων και βαπτίσεων. Περιλαμβάνονται επίσης αλφαβητικά ευρετήρια εκθέσεων, γεννήσεων και θανάτων της κοινότητας, βιβλία δηλώσεων γάμων, φακέλους πολιτικών γάμων, βαφτίσεων και υιοθεσιών, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
Περιέχονται ακόμη φάκελοι σχετικοί με εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, δικαίωμα βοσκής, αποφάσεις προέδρου και κοινοτικού συμβουλίου, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα, γεωργικές και κτηνοτροφικές υποθέσεις, διενέργεια εκλογών και δημοψηφίσματος, καθώς και φάκελοι αλληλογραφίας με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, γεωργικούς συνεταιρισμούς, τράπεζες, το Δασονομείο και το Δασαρχείο, την Οικονομική Εφορία και υπουργεία.

Κοινότητα Πολυδαμείου

Αρχείο Κοινότητας Πολυνερίου

 • GRGSA_LAR MUN014.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1934-1986), βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων (1963-1973), εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1950-1997), αλληλογραφία με Νομαρχία Λάρισας (1952-1973), εκλογή κοινοτικών αρχόντων (1956-1996), αλληλογραφία με τον Σύνδεσμο Κοινοτικών Υπαλλήλων (1981-1993), αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου (1957-1986), πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου (1987-1992), αποφάσεις προέδρου (1970-1998), αλληλογραφία σχετική με μόνιμο προσωπικό (1963-1996), υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με τον κλητήρα και τον γραμματέα της κοινότητας (1959-1993), έγγραφα σχετικά με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (1972-1991), έγγραφα σχετικά με κρατήσεις για συντάξεις και ασφαλίσεις (1971-1995), αλληλογραφία για έκτακτο προσωπικό (1959-1996), βιβλίο βεβαιωμένων εσόδων (1986-1996), βιβλίο παρακολουθήσεως των επί επιδόσει λογαριασμών χορηγουμένων πιστώσεων (1964-1991), βιβλίο καταχωρήσεως εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1987-1995), οικονομικά (1963-1996), προϋπολογισμούς (1951-1991), απολογισμούς (1954-1994), έργα (1960-1996), πρόγραμμα εκτελεστέων έργων (1970-1975), έγγραφα για το κοινοτικό κατάστημα (1972-1995), κοινοτική περιουσία, έγγραφα για την ανέγερση κοινοτικού καταστήματος (1972-1991), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1972-1980), κινητή περιουσία (1971-1993), κοινοτική βοσκή και δάση (1961-1970), δικαιώματα βοσκής (1960-1996), βιβλίο κτηματολογίου (1960), κτηματολόγιο (1955-1985), βιβλίο γενικού δημοτολογίου (1952), βιβλίο δημοτολογίου (1955-1972), βιβλίο αποφάσεων εγγραφής νέων δημοτών (1965-1969), έγγραφα σχετικά με το δημοτολόγιο και τις μεταβολές δημοτολογίου (1952-1996), αιτήσεις και πιστοποιητικά δημοτολογίου (1963-1995), μητρώα αρρένων (1930), μητρώα απογραφής ίππων (1946-1970), βιβλίο απογραφής οχημάτων (1950-1956), έγγραφα σχετικά με μητρώα αρρένων και μεταβολές (1940-1970), αιτήσεις και πιστοποιητικά μητρώου αρρένων (1963-1978), στρατολογικούς πίνακες (1976-1998), αλληλογραφία με το Υπουργείο Άμυνας (1959-1984), ταξινομήσεις κτηνών (1953-1968), απογραφή γεωργικών μηχανημάτων (1962-1979), βιβλίο πρωτοκόλλου εγγράφων ΟΓΑ (1974-1993), εγκυκλίους περί φόρων (1951-1956), φορολογικά στοιχεία (1959-1961), βεβαιώσεις φόρου ζύθου (1968-1970), ΟΓΑ (1965-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας ΤΟΕΒ (1962-1973), βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης ΤΟΕΒ (1961-1966), βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου ΤΟΕΒ (1962-1973), βιβλίο απογραφών-ισολογισμών ΤΟΕΒ (1962-1964), βιβλίο εσόδων-εξόδων ΤΟΕΒ (1962-1970), βιβλίο ταμείου ΤΟΕΒ (1963-1973), βιβλίο μητρώου κτηματολογίου ΤΟΕΒ (1963-1973), αλληλογραφία σχετική με ύδρευση (1952-1996), έργα ύδρευσης (1974-1995), συντήρηση έργων ύδρευσης (1971-1997), λειτουργία υπηρεσίας ύδρευσης (1971-1976), βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων Τοπικής Επιτροπής Ύδρευσης (1956-1958), κανονισμός αρδεύσεως ΤΟΕΒ (1966-1970), αλληλογραφία ΤΟΕΒ (1962-1973), πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ (1969-1970), αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ (1957-1973), αλληλογραφία σχετική με το προσωπικό του ΤΟΕΒ (1968-1973), σχετικά με τον φωτισμό (1968-1970), Υγειονομική Υπηρεσία (1971-1995), Τοπική Εθελοντική Υγειονομική Επιτροπή (1968-1992), αγροτικό ιατρείο (1980-1995), πρωτόκολλο αλληλογραφίας Επιτροπής Εξακριβώσεως Απορίας (1956-1978), βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων ΚΕΔ (1952-1953), μητρώο τροφοδοτούμενων (1948-1949), αλληλογραφία σχετική με παροχές πρόνοιας προς τους πολίτες (1966-1993), εκπαίδευση (1970-1994), αθλητισμό (1970-1993), αλληλογραφία σχετική με τους σεισμόπληκτους (1954-1960), οδοποιία (1963-1987), βιβλίο υπόχρεων προσωπικής εργασίας (1976), προσωπική εργασία (1960-1980), φορολογικές διαφορές (1963-1970), βιβλίο καταχωρίσεως δηλώσεων μόσχων προς πάχυνση (1968-1971), Γεωργική Υπηρεσία (1952-1996), γεωργική στατιστική (1968-1994), αποκατάσταση ακτημόνων (1977-1996), κτηνοτροφία (1977-1996), Αγροτική Τράπεζα (1964-1994), δασικά ζητήματα (1970-1979), ανάπτυξη πρασίνου (1980-1997), αγροτική ασφάλεια (1971-1991), Δημόσιο Ταμείο (1960-1962), Οικονομική Εφορία (1952-1970), Εφορία Καπνού (1971-1986), βιβλίο λογαριασμών Διαχειριστικής Επιτροπής Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής (1966-1969), θρησκεύματα (1964-1966), αγροφυλακή (1952-1956), λοιπές υπηρεσίες (1971-1995), εκλογές (1963-1983), εμπόριο (1971-1996), απογραφή (1965-1994), διάφορες εγκυκλίους (1952-1969), βιβλίο πρωτοκόλλου ληξιαρχείου (1963-1998), ευρετήρια ληξιαρχείου γεννήσεων-γάμων-θανάτων (1942-1992), έγγραφα σχετικά με το ληξιαρχείο (1955-1996), οικογενειακοί φάκελοι (1955-1998), ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου (1976-1998), άδειες ταφής (1976-1996).

Κοινότητα Πολυνερίου

Αρχείο Κοινότητας Προδρομίου

 • GRGSA-THE RLA.9
 • Αρχείο
 • 1950-1972

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων, Μητρώο θηλέων, Μητρώο υποζυγίων, Πρωτόκολλο ληξιαρχείου

Κοινότητα Προδρομίου

Αρχείο Κοινότητας Πυργετού

 • GRGSA_LAR MUN026.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 2000

Το αρχείο αποτελείται από εισερχόμενη, εξερχόμενη και εμπιστευτική αλληλογραφία (1950 - 1988), ανακηρύξεις υποψηφιοτήτων, πρακτικά, ψηφοδέλτια, αιτήσεις, αποφάσεις, αλληλογραφία, ανακοινώσεις, πρωτόκολλα παράδοσης και τηλεγραφήματα που έχουν σχέση με τις κοινοτικές και νομαρχιακές εκλογές (1970 - 1994), πρωτόκολλα παράδοσης και αποφάσεις για το διορισμό κοινοτικών αρχόντων (1968-1983), 22 βιβλία πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου (1915-1998), αποφάσεις προέδρου ( 1970-1997), 2 βιβλία μητρώου υπαλλήλων (1939-2000), 1 βιβλίο υπόχρεων εις προσωπική εργασία (1976), φακέλους προσωπικού με εγκυκλίους, οδηγίες, αποφάσεις, πιστοποιητικά, αιτήσεις και καταστάσεις μισθοδοσίας (1979-1995), φάκελο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (1958-1987), φάκελο Υπηρεσιακού Συμβουλίου (1985-1986), φακέλους εκτάκτου προσωπικού (1974-1995), 8 βιβλία καθολικών εξόδων (1973-1994), 2 βιβλία καταχωρήσεως εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων (1978-1994), προϋπολογισμούς (1969-1995), φάκελο πάγιας προκαταβολής και προπληρωμής (1977-1996), χρηματικά εντάλματα, αποφάσεις και αλληλογραφία που αφορά έσοδα και πληρωμές (1979-1982), απολογισμούς (1972-1995), απολογισμούς κοινότητας Ραψάνης (1989), απολογισμό κοινότητας Αιγάνης (1989), απολογισμό κοινότητας Κρανέας Ολύμπου (1989), φακέλους έργων (1983-1995), προγράμματα εκτελεστέων έργων (1973-1990), έσοδα έξοδα (1988-1991), φάκελο ανέγερσης και συντήρησης κοινοτικού καταστήματος (1970-1990), φάκελος επίπλων και σκευών κοινοτικού καταστήματος (1983-1990), έγγραφα σχετικά με τη βιβλιοθήκη (1979-1995), φακέλους σχετικά με τη θέρμανση, γραφική ύλη και καθαριότητα του κοινοτικού γραφείου (1982-1995), εορτασμούς και εκδηλώσεις (1971-1995), κατασκευές και ανεγέρσεις (παιδικής χαράς 1995-1996, κοινοτικής πλατείας 1979-1990, πλατείας Αγίου Γεωργίου 1978-1982, νεκροταφείου 1974-1992, φυσικού αερίου 1990-1993, μνημείων Αντύπα 1972-1988, σχολικών κτιρίων 1986-1990), έσοδα από ακίνητη περιουσία (1964-1989), φακέλους βελτιώσεως βοσκοτόπων και δικαιωμάτων βοσκής (1956-1995), κτηματολόγιο (1975-1976), 1 γενικό μητρώο αρρένων (1919-1945), 3 βιβλία πληθυσμού κοινότητας Ραψάνης (1953-1987), αλφαβητικό ευρετήριο δημοτολογίου Αιγάνης, ευρετήριο δημοτών κοινότητας Κρανέας Ολύμπου (1967), φακέλους με έγγραφα για δημοτολόγιο, μεταγραφές δημοτολογίου και πιστοποιητικά 1960-1995), 1 γενικό μητρώο αρρένων και θηλέων (1914), 1 ετήσιο γενικό μητρώο αρρένων (1915), φακέλους με έγγραφα σχετικά με το μητρώο αρρένων, τις μεταβολές στο μητρώο και πιστοποιητικά 1960-1995), στρατολογικούς πίνακες (1960-1995), φάκελος Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1986-1995), 1 βιβλίο αναγραφής εκτάσεως στρεμμάτων (1914-1915), 1 μητρώο υποζυγίων (1972-1981), φάκελο με έγγραφα σχετικά με φόρο καπνού (1972-1973), φακέλους με έγγραφα σχετικά με την ύδρευση και άρδευση (1958-1999), φακέλους σχετικούς με τον φωτισμό και καθαριότητα (1968-1998), Υγειονομική Υπηρεσία (1980-1997), πρόνοια (1950-1997), εκπαίδευση (1963-1997), αθλητισμός (1972-1995), φακέλους με έγγραφα σχετικά με σχέδιο πόλεως και οικοδομές 1971-1989), οδοποιία (1970-1997), υπονόμους (1979-1987), 1 βιβλίο πρακτικών συνεδριών Πρωτοβάθμιας Φορολογικής Επιτροπής (1975-1978), φακέλους λοιπών υπηρεσιών (1969-1998), σφαγεία (1970-1998), φακέλους γεωργικών ζητημάτων (1972-1997), κτηνοτροφία (1972-1996), φακέλους δασικών ζητημάτων (1971-1997), αγροτικής ασφάλειας (1976-1994), οικονομικής εφορίας (1986-1995), ΟΤΕ (1972-1995), ΕΛΤΑ (1981-1994), φάκελο συγκοινωνιών (1985-1993), φακέλους για βουλευτικές εκλογές, δημοψήφισμα, ευρωεκλογές (1973-1997), άδειες λειτουργίας καταστημάτων (1971-1995), απογραφή πληθυσμού και κατοικιών (1969-1991), καταστάσεις απογραφής ομογενών εξωτερικού (1967-1971), φάκελο τουρισμού (1971), φάκελο με έγγραφα σχετικά με νομαρχιακούς συμβούλους (1982-1992), ληξιαρχείο (1945-1996).

Κοινότητα Πυργετού

Αρχείο Κοινότητας Ρευματιάς

 • GRGSA_LAR MUN020.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1998

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Ρευματιάς.
Περιλαμβάνει βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1980-1998), διεκπεραιώσεων εγγράφων (1967-1981), πράξεων κοινοτικού συμβουλίου (1955-1991), αποφάσεων προέδρου (1971-1996), κτηματολογίου (1960), απόρων, εκπαίδευσης, προσωπικής εργασίας, φορολογικών διαφορών.
Ο κύριος όγκος του διοικητικού αρχείου αποτελείται από εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία για θέματα καθημερινότητας των κατοίκων. Περιλαμβάνονται φάκελοι με θέματα κτηματολογίου, εκπαίδευσης, απορίας της κοινότητας, δασικών ζητημάτων, απογραφής και στατιστικής των γεωργικών εκτάσεων, εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νομοθεσίες και διαταγές, καταγραφή των δηλώσεων καλλιεργειών. εγκύκλιοι από διάφορα Υπουργεία για νόμους και διαταγές, υλικό σχετικό με την προετοιμασία εκλογικών αναμετρήσεων, την κοινοτική φορολογία, την διαχείριση, εκποίηση και μίσθωση της κοινοτικής περιουσίας, τη φορολογία καπνού, την κινητή και ακίνητη περιουσία της κοινότητας (δημοπρασίες και εκμισθώσεις εκτάσεων). Περιέχονται επίσης έγγραφα σχετικά με την εκτέλεση κοινοτικών έργων ύδρευσης , άρδευσης, φωτισμού, οδοποιίας, της γέφυρας Ενιππέα, οικονομικά στοιχεία, (προϋπολογισμοί, απολογισμοί, λογοδοσία προέδρου, δάνεια της κοινότητας), θέματα γεωργικά και κτηνοτροφικά που αφορούσαν τις ανάγκες των αγροτών και παραγωγών, τα αποθέματα, τα παραχωρητήρια, το δικαίωμα βοσκής, επίσης μελέτες και εκθέσεις οικονομικών στοιχείων, αλλά και αλληλογραφία με την Γεωργική Υπηρεσία και το Υπουργείο Γεωργίας.
Η λειτουργία του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου της κοινότητας αποτελούν μεγάλο τμήμα του αρχείου με αιτήσεις, χορήγηση πιστοποιητικών και οικογενειακές μερίδες. Τηρούνταν τα μητρώα αρρένων, οι στρατολογικοί πίνακες και καταγραφόταν η κίνηση του πληθυσμού. Περιλαμβάνονται βιβλία δημοτολογίου και πρωτόκολλο ληξιαρχείου, βιβλίο θηλέων και δηλώσεις βαφτίσεων, θανάτων, γάμων.

Κοινότητα Ρευματιάς

Αρχείο Κοινότητας Σιτοχώρου

 • GRGSA_LAR MUN024.01
 • Αρχείο
 • 1933 - 2010

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Σιτοχώρου.
Περιλαμβάνει βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1933-1988), εμπιστευτικού πρωτοκόλλου (1971-1992), βιβλία πρακτικών κοινοτικού συμβουλίου (1963-1998), πράξεων (1945-1963), βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων, βιβλία δηλώσεων ίππων, οχημάτων και ζώων, βιβλία αγοραστών, εκλογικούς καταλόγους, βιβλία δανείων, εκτελούμενων έργων, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία εσόδων - κοινοτικών φόρων, βιβλία μητρώου δημοτολογίου, βιβλία αποφάσεων προέδρου (1971-2010) και λυτά έγγραφα. Επίσης, βιβλίο επίπλων και υλικού, βιβλία εφέδρων, βιβλία απογραφής φορτηγών, οχημάτων, ζώων, φακέλους διοικητικού αρχείου, βιβλία και υλικό από τη πρωτοβάθμια επιτροπή επιλύσεως εκδικασμένων προσφυγών της κοινότητας, βιβλίο πρωτοκόλλου φορολογικής επιτροπής, φορολογικών διαφορών, βιβλία μητρώων ασφαλισμένων αγροτών, βιβλία πρωτοκόλλου καταχωρήσεως αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων, αλφαβητικά ευρετήρια γεννήσεων, θανάτων, εκθέσεων, δηλώσεις ιερέων, άδειες εισαγγελέως, βιβλίο πρακτικών υιοθεσιών και δικαστικές αποφάσεις, δελτία και καταστάσεις αποθεμάτων, αποσπάσματα κοινοτικού συμβουλίου, αλληλογραφία της κοινότητας Σιτοχώρου, καταστάσεις δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους. Επίσης, περιλαμβάνει φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικών εισφορών και κοινοτικών έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), οκονομικά έγγραφα σχετικά με προϋπολογισμούς, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων και βεβαιωμένων εσόδων, φακέλους απολογισμών και υλικό για έσοδα της κοινότητας. Τέλος περιλαμβάνει δηλώσεις και αιτήσεις δημοτών για δικαίωμα βοσκής και καλλιέργειας καπνού, καθώς και πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων.

Κοινότητα Σιτοχώρου

Αρχείο Κοινότητας Συκουρίου

 • GRGSA_LAR MUN021.01
 • Αρχείο
 • 1883 - 1995

Το αρχείο περιγράφει τις δραστηριότητες της κοινότητας Συκουρίου.
Περιλαμβάνει κυρίως πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1924-1996), βιβλία διεκπεραιώσεων (1961), βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου (1833-1995), βιβλία αποφάσεων προέδρου (1968-1984), βιβλία δηλώσεων γεωργικής παραγωγής, βιβλία δηλώσεων ίππων και οχημάτων και ζώων (1928-1958), βιβλία αγοραστών, βιβλίο δαμαλισμού γυναικών, βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία μητρώου δημοτολογίου (1924-1928) και αποφάσεις προέδρου για δημοτολόγιο (1970-1975), βιβλία εφέδρων.
Βιβλία εσόδων και εξόδων (1954-1994), βιβλίο εκτελεστέων έργων, κτηματολογίου (1976-1990), βιβλία μητρώου αρρένων (1889-1953) και φορολογικών διαφορών (1958-1968), αλληλογραφία της κοινότητας Συκουρίου, καταστάσεις δημοτών, αρρένων και γυναικών για τους εκλογικούς καταλόγους, φακέλους οικονομικού περιεχομένου, προϋπολογισμών και εκτελεστέων έργων, χρηματικά εντάλματα, καταστάσεις αρρένων, εγκυκλίους και φακέλους από διάφορα Υπουργεία για θέματα δικαιώματος βοσκής, κοινοτικές εισφορές, έργων (οδοποιίας, ύδρευσης, φωτισμού, κ.α.), υλικό εκποίησης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας κοινότητας, υλικό φορολογίας προϊόντων (π.χ. ζύθου), δηλώσεις και αιτήσεις δημοτών για δικαίωμα βοσκής, καλλιέργειας καπνού, πιστοποιητικά ληξιαρχικών πράξεων.
Το ληξιαρχείο ολοκληρώνει το αρχειακό υλικό με την κίνηση του πληθυσμού, αιτήσεις, γεννήσεις, βιβλίο γεννήσεων Οθωμανών (1881-1900), δηλώσεις γάμων, βαφτίσεων, αποθανόντων.

Κοινότητα Συκουρίου

Αρχείο Κοινότητας Υπέρειας

 • GRGSA_LAR MUN015.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1998

Το αρχείο αποτελείται από αποφάσεις προέδρου, πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου, αρχείο του Ληξιαρχείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, οικονομικά στοιχεία, διοικητικό αρχείο και αρχείο του ανταποκριτή ΟΓΑ.

Κοινότητα Υπέρειας

Αρχείο κοινότητας Φαναρίου

 • GRGSA-ROD MUN004.02
 • Αρχείο
 • 1955-2000

Αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, αποφάσεις προέδρου, απολογισμοί, προϋπολογισμοί, εντελλόμενα, χρηματικά εντάλματα πληρωμών. γεωργικά θέματα, αθλητικά προγράμματα, έρανοι, αλληλογραφία με νομαρχία, φορολογικά, οικονομικά, ληξιαρχείο, τοπογραφικά, ορθοφωτοχάρτες, πολεοδομικά.

Δήμος Κομοτηνής, Κοινότητα Φαναρίου

Αρχείο Κοινότητας Φαναρίου

 • GRGSA-ROD MUN004.01
 • Αρχείο
 • 1938-2000

Πρακτικό συνεδριάσεων και αποφάσεων του κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι κοινοτικών έργων, ληξιαρχείου, αθλητικών συλλόγων.

Δήμος Κομοτηνής, Κοινότητα Φαναρίου

Αρχείο Ληξιαρχείου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER REG. 10
 • Αρχείο
 • 1841-1932

Ληξιαρχικά βιβλία καταχώρισης πράξεων γεννήσεων-βαπτίσεων, γάμων, θανάτων και τα αντίστοιχα ευρετήρια. 1. 462 κτχ. – καταχώρισης γεννήσεων-βαπτίσεων, 1841 – 1932, 2. 175 κτχ. – καταχώρισης γάμων, 1841 – 1932, 3. 363 κτχ. – καταχώρισης θανάτων (αποβιωτηρίων πράξεων), 1841 – 1932.

Ληξιαρχείο Κέρκυρας

Αρχείο Τοπικού Ληξίαρχου Κέρκυρας

 • GRGSA-KER REG. 11
 • Αρχείο
 • 1841-1862

Καταχωρίσεις ληξιαρχικών πράξεων νοσηλευομένων στα ευαγή ιδρύματα (κυρίως θανάτων), καθώς και κατοίκων των προαστίων και της υπαίθρου. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης παιδιών του Ορφανοτροφείου, επίσης κατοίκων της πόλεως και της υπαίθρου. Ληξιαρχικές πράξεις γάμου. Διορθώσεις ληξιαρχικών πράξεων.

Τοπικός Ληξίαρχος Κέρκυρας

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομαρχίας Αργολίδας

 • GR GSA-ARG ΔΙΟΙΚ.014.001
 • Αρχείο
 • 1956 - 1990

Βιβλία εφοδιασμού ληξιαρχείων με έντυπα, παρακολούθησης βρεφών κ.ά., διάφορες απογραφές: γενικού πληθυσμού, κατοικιών, καταστημάτων με τη σχετική αλληλογραφία.

Υπηρεσία Στατιστικής Νομαρχίας Αργολίδας