Ιστορία, Τοπική - Άνδρος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Άνδρος

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Άνδρος

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Άνδρος

8 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Άνδρος

8 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Χρηστομάθειας Μέρος Β΄. Συνέχεια εκ των του Ιωάν. Στοβαίου των Εκλογών. Υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν Άνδρω 1836-1839" (Κ56γ)

 • GRGSA-CA- COL089.02
 • Αρχείο
 • 1836-1839

Χειρόγραφο υπό τον τίτλο "Χρηστομάθειας Μέρος Β΄. Συνέχεια εκ των του Ιωάν. Στοβαίου των Εκλογών. Υπό Θεόφιλου Καΐρη. Εν Άνδρω 1836-1839, έγραψα Δ. Φωτιάδης, ο εκ της νήσου Κουτάλης της Προποντίδος".

Καΐρης, Θεόφιλος

Συλλογή εγγράφων Άνδρου (Κ49γ)

 • GRGSA-CA- COL027.237
 • Συλλογή
 • 1773-1799

Συλλογή εκκλησιαστικών εγγράφων από την Άνδρο των χρόνων της Τουρκοκρατίας.

Συλλογή εγγράφων Άνδρου (Κ49δ)

 • GRGSA-CA- COL027.238
 • Συλλογή
 • 1640-1803

Έγγραφα από την Άνδρο:

 1. Πωλητήριο του έτους 1640.
 2. Πατριαρχικό γράμμα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικου του Δ'.
 3. Άδεια του Μητροπολίτη Άνδρου Αθανασίου περί βελτίωσης και ανακαίνισης των Ναών των Αγίων Θεοδώρων και Νικόλαου.

Συλλογή εγγράφων Άνδρου (Κ62στ)

 • GRGSA-CA- COL027.248
 • Συλλογή
 • 1728-1832

Συλλογή εγγράφων από την Άνδρο: αγοραπωλησίες, διαθήκες, ομολογίες, αποδείξεις παραλαβής, δωρεές, προικοσύμφωνα κ.ά.:

 • Έντεκα (11) νοταριακά (αγοραπωλησίες, διαθήκες) των ετών 1728, 1738, 1771, 1786, 1787, 1799, 1801, 1804, 1805, 1814, 1820.
 • Δύο (2) ομολογίες των ετών 1750 & 1765.
 • Μία (1) απόδειξη παραλαβής του 1753.
 • Μία (1) δωρεά του 1759.
 • Δύο (2) προικοσύμφωνα των ετών 1760 & 1816.
 • Ένας (1) πάκτος (pactum, συμβόλαιο) του 1772.
 • Μία (1) αλλαξία του 1772.
 • Μία (1) δηλοποίηση του 1781.
 • Δύο (2) εξοφλητικά του 1813 και ένα (1) αχρονολόγητο.
 • Οκτώ (8) γράμματα της Δημογεροντίας Άνδρου 1827, 1828, 1831, 1832,
  -΄Ένα (1) γράμμα του Έκτακτου Επιτρόπου Βορείων Κυκλάδων (1829),
 • Τρία (3) γράμματα του Διοικητή της νήσου Άνδρου και Κίας (1830,1831),
 • Ένα (1) πληρεξούσιο (1831),
  -Τέσσερα (4) της Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνικής των Ελλήνων Συνέλευσης:
  1. Η επί των πληρεξουσίων εγγράφων Εξεταστική Επιτροπή (1832).
  2. Διορισμός μέλους της επί των Δημοσίων Λογαριασμών Εξεταστικής Επιτροπής.
  3. Έντυπα: προκήρυξη της εν Προνοία (Ναυπλίου) κατ' επανάληψη Δ' Εθνικής των Ελλήνων Συνέλευσης, 20 Ιουλίου 1832. Ψήφισμα Α' (αμνηστία), 1832

Συλλογή εγγράφων Νικόδημου Ψωμά και οικογένειας Δημητρίου Ξενάκη (Κ27ε)

 • GRGSA-CA- COL090.01
 • Συλλογή
 • 1809-1835

Συλλογή που περιέχει:

 1. Έγγραφα από το αρχείο του ιερέα Νικόδημου Ψωμά από χωριό της Άνδρου (17 έγγραφα από 1 Οκτωβρίου 1809 έως 4 Αυγούστου 1835).
 2. Έγγραφα της οικογένειας Δημήτριου Ξενάκη από τη Νάξο (9 έγγραφα από 15 Απριλίου 1820 έως 6 Ιουλίου 1834 και1 έγγραφο αχρονολόγητο)

Ψωμάς, Νικόδημος

Σύμμεικτη συλλογή (Κ188)

 • GRGSA-CA- COL027.31
 • Αρχείο
 • 1909-1942
 1. Εμπορική αλληλογραφία της οικογένειας Παναγιώτη Ματσούκη από Λακύθρα Κεφαλονίας (1910-1942) και δύο φωτογραφίες του από το Παρίσι.
 2. Αρχείο του Συνδέσμου των εν Καΐρω Σαμίων (19101-1920).
 3. Πρωτόκολλο εισερχόμενων - εξερχόμενων της Ένωσης Ανδρίων (1924-1926).
 4. Καταστατικό, έγγραφα και έντυπα της Ένωσης Τηνίων εν Αθήναις (1925-1941).

Ματσούκης, Παναγιώτης

Σύμμεικτη συλλογή Μιχαήλ Πιάγκου (Κ49ε)

 • GRGSA-CA- COL027.239
 • Συλλογή
 • 1754-
 1. Αποδείξεις των χρόνων της Επανάστασης και μεταγενέστερες της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος, της Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλάδος, του Θεόφιλου Καΐρη κ.ά.
 2. Χρεωστικά ομόλογα.
 3. Προικοσύμφωνα από την Άνδρο
 4. Διαθήκες από την Άνδρο.

Πιάγκος, Μιχαήλ