Ιστορία, Τοπική - Άρτα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Άρτα

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Άρτα

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Άρτα

3 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Άρτα

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ντούλα Μπακόλα (Κ49α)

 • GRGSA-CA- PRI164.01
 • Αρχείο
 • 1884-1892

Αρχείο Ντούλα Γώγου Μπακόλα: συλλογή εβδομήντα δύο (72) εγγράφων αναφερόμενα στη δράση του αρματωλού Δημητρίου Γώγου, γιού του Γώγου Μπακόλα (1824-1873).
Περιέχει μπουγιουρντί, έγγραφα και επιστολές Οθωμανών αρχόντων Άρτας, Τρικάλων κ.λπ. προς τον καπετάν Ντούλα Γώγο καθώς και επιστολές των συγγενών του και άλλων Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών.

Μπακόλας (Γώγου), Ντούλας

Συλλογή εγγράφων Άρτας (Κ116στ)

 • GRGSA-CA- COL027.152
 • Συλλογή
 • 1940-1950

Συλλογή σχετικά με την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής στην περιοχή της Άρτας:

 1. Τέσσερα αποσπάσματα "Ημερολογίου κυριωτέρων συμβάντων του Κ.Δ. Γιαννούλη της Εθνικής Αντίστασης ΕΔΕΣ εκ Καψάλων Άρτας".
 2. Έντυπο "Το ολοκαύτωμα του Κομμένου" υπό Στεφ. Β. Παππά, 1946.
 3. Πολυγραφημένο χειρόγραφο με αφήγηση των γεγονότων του πολέμου και της Κατοχής στην περιοχή της Άρτας.

Νομαρχία Άρτας

Συλλογή εγγράφων κοινότητας Κεντρικού Τζουμέρκων (Κ48κ)

 • GRGSA-CA- COL027.201
 • Συλλογή
 • 1884-1892

Τρία (3) έγγραφα από το χωριό Κεντρικό (Νησίστα Τζουμέρκων Άρτας):

 1. Το υπ' αριθμ. 274 πληρεξούσιο της 20ής Ιουνίου 1884 του Συμβολαιογράφου Καρβασαρά με το οποίο κάτοικοι του χωρίου διορίζουν πληρεξουσίους,
 2. Συμφωνητικό των κατοίκων της Κοινότητας Νησίστας της 16 Απριλίου 1887 περί καθορισμού τοποθεσίας κοινοτικών χώρων για τη βοσκή των ζώων,
 3. Ελιάμι (ιλάμι - ilam - δικαστική απόφαση), μπαζιματάς και άλλα έγγραφα για το χωριό Νησίστα που διεκδικείται ως τσιφλίκι από τον Μπέη, του έτους 1892 (Ντεχιντζέ 4).