Μηχανικοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μηχανικοί

Αντίστοιχοι όροι

Μηχανικοί

Σχετικοί όροι

Μηχανικοί

13 Αρχειακή περιγραφή results for Μηχανικοί

13 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αλληλογραφία Αθανάσιου Γεωργιάδη (Κ109δ_5)

 • GRGSA-CA- PRI120.01
 • Αρχείο
 • 1879-1914

Λεύκωμα του μηχανικού Αθανάσιου Γεωργιάδη με ευχαριστίες και αλληλογραφία για την υλοποίηση δημοσίων έργων και την αποκατάσταση σεισμοπαθών, έγγραφα της Αρχαιολογικής Εταιρείας για την εκλογή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Συμβούλου της Εταιρείας και σχετικά με την συμμετοχή του σε αρχαιολογικές αποστολές, έγγραφα εκλογής του Γεωργιάδη σε συλλόγους και εταιρείες μηχανικών, αρχαιολογικών και ιστορικών μελετών, έγγραφα του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την έγκριση του σχεδίου Γεωργιάδη για την αλλαγή της ονοματοθεσίας των οδών της πόλης, έκκληση προς τον πρέσβη της Ιταλίας του Γεωργιάδη και της συζύγου του εγγονής του Κωνσταντίνου Κανάρη για την κατάληψη των Ψαρών από ιταλικές δυνάμεις (1912), προσκλητήρια σε εκδηλώσεις, πιστοποιητικά σπουδών κ.ά.

Γεωργιάδης, Αθανάσιος

Αργυροπούλου, Αφροδίτη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 26/03
 • Αρχείο
 • 1876-1971

Ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα, φωτογραφίες και συγχαρητήρια τηλεγραφήματα -με αφορμή την ανάληψη του υπουργείου Συγκοινωνιών (1916)- προς τον μηχανικό, καθηγητή Σιδηροδρομικής στο Ε.Μ.Π., Ιωάννη Π. Αργυρόπουλο. Αλληλογραφία της θυγατέρας του Αφροδίτης Αργυροπούλου (επιστολές του γιου της Νίκου 1931-1950 και διαφόρων άλλων φίλων και συγγενών) και άλλα προσωπικά έγγραφα καθώς και ορισμένα έγγραφα που αφορούν τον σύζυγό της Ιωάννη Ν.Κυριαζίδη (1922-1971). Σχολικοί έλεγχοι, διπλώματα, φοιτητικά του Νίκου Κυριαζίδη, επιστολές του ιδίου προς τη σύζυγό του Δόμνα, το γένος Γρηγοριάδη (1945-1947) και ορισμένα έγγραφα και φωτογραφίες σχετικές με τον αεροπόρο Τάκη Ιωαν. Αργυρόπουλο που σκοτώθηκε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αργυροπούλου, Αφροδίτη

Αρχείο Γεωργίου, Νικολάου και Κλεισθένη Φιλάρετου (Κ169)

 • GRGSA-CA- PRI132.02
 • Αρχείο
 • 1832-[1964]

Περιλαμβάνει τεκμήρια που αφορούν στην προσωπική αλληλογραφία του Γεώργιου Φιλάρετου, την προσωπική ζωή και την επαγγελματική σταδιοδρομία του, οικονομικές δραστηριότητες που ανέπτυξε, την υπουργία του 1892, τη συμμετοχή του σε συλλόγους και εταιρείες, χειρόγραφα και δακτυλόγραφα δημοσιευμάτων του, καθώς και δημοσιεύματα άλλων για τον ίδιο.
Τεκμήρια που ανήκουν στον Νικόλαο Φιλάρετο (πατέρα), σχετικά με τη δράση του ως υπομοιράρχου Χωροφυλακής, και στον Κλεισθένη Φιλάρετο (γιο), τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική δράση του και το ενδιαφέρον του για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την αποκατάσταση των προσφύγων.

Φιλάρετος, Γεώργιος

Αρχείο Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ)

 • ADM336
 • Αρχείο
 • 1976 - 1996

Δικαιολογητικά Παρέδρου 1985-2000. Απαλλαγές προκατάθεσης αμοιβής των μηχανικών 2002, 2003, 2006, 2007 και 2008. Βιβλία Εσόδων - Εξόδων σε μηχανογραφημένη μορφή 1991 - 1999. Τετράδια χειρόγραφα 1977 - Οκτώβριος 1984, Νοέμβριος 1984 - Φεβρουάριος 1989 και Μάρτιος 1989 - 1991. Βιβλία εκδιδόμενων επιταγών 1976 έως 11 Μαΐου 1982 και από 12 Μαΐου 1982 έως Μάρτιο 1991. Χειρόγραφα Βιβλία Μισθολογίου 1990-1996.

Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο(Τ.Ε.Ε.), Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών (Κ242)

 • GRGSA-CA- PRI076.01
 • Αρχείο
 • 09/10/1936

Αίτηση Μηχανικών της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών προς τη Διοίκηση της Ένωσης για αναθεώρηση της εκλογής του Δ. Παππά ως εκπροσώπου του κλάδου στη Γενική Συνομοσπονδία (από αρχείο Δημητράτου).

Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών

Παπαθανασίου, Ασπασία

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/01
 • Αρχείο
 • 1941-2003

Διακρίνονται έξι ειδολογικές και θεματικές ενότητες των τεκμηρίων: i. Προσωπικά – αλληλογραφία (1941-1998), ii. Επαγγελματική θεατρική δραστηριότητα (1951-2001), iii. Θεατρικά κείμενα – άλλες δραστηριότητες (1952-2003), iv. Αποκόμματα Τύπου (1942-2003), v. Υποαρχεία Κώστα Μαυρομμάτη (1945-1993) και Χρήστου Δ. Παπακυριακόπουλου (1898-1986) και vi. Ηχητικά και οπτικοακουστικά τεκμήρια (1962-1998).
Στους φακέλους της πρώτης ενότητας (1-5) φυλάσσονται ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα, καθώς επίσης, επιστολές προς την Ασπασία Παπαθανασίου και το σύζυγό της Κώστα Μαυρομμάτη και αντίγραφα επιστολών τους. Ειδικότερα, οι φάκελοι 1-2 περιλαμβάνουν έγγραφα και τεκμήρια που αφορούν στην προσωπική ζωή και την καλλιτεχνική δραστηριότητα και αναγνώριση της Ασπασίας Παπαθανασίου, ενώ οι φάκελοι 3-5 περιλαμβάνουν επιστολές, επιστολικά δελτάρια και αντίγραφα επιστολών της περιόδου 1948-1997.
Η δεύτερη ενότητα των φακέλων (6-15) καλύπτει την επαγγελματική καλλιτεχνική δραστηριότητα της Ασπασίας Παπαθανασίου, κατά την περίοδο 1951-2001. Πιο συγκεκριμένα: στο φάκελο 6 φυλάσσονται έγγραφα που αφορούν στην Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου (1952), το Πειραϊκό Θέατρο (1961-1965) και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της Ασπασίας Παπαθανασίου στο Λονδίνο (1970-1971). Οι φάκελοι 7-12 καλύπτουν την ίδρυση και τη λειτουργία της Πνευματικής και Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Δεσμοί», κατά την περίοδο 1975-2001. Τέλος, στους φακέλους 13-15 συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθηκαν χρονολογικά και κατά παράσταση ποικίλα έγγραφα και τεκμήρια από θεατρικές παραστάσεις της περιόδου 1951-1998.
Η τρίτη ενότητα (φάκελοι 16-19) περιλαμβάνει δακτυλογραφημένα και χειρόγραφα κείμενα θεατρικών έργων, ταξινομημένα αλφαβητικά κατά συγγραφέα (φάκελοι 16-18). Περιλαμβάνει, επίσης (φάκελος 19), ομιλίες και προσχέδια λόγων της Ασπασίας Παπαθανασίου για καλλιτεχνικά και άλλα ζητήματα, καθώς και τεκμήρια που αφορούν στην ηχογράφηση του Επιταφίου του Γιάννη Ρίτσου.
Στην τέταρτη ενότητα (φάκελοι 20-28) έχουν συγκεντρωθεί σειρές αποκομμάτων Τύπου που αφορούν στη θεατρική δραστηριότητα της Ασπασίας Παπαθανασίου, κατά την περίοδο 1942-2003. Ο φάκελος 20 περιλαμβάνει λευκώματα μεγάλου σχήματος, με επικολλημένα αποκόμματα Τύπου της περιόδου 1942-1967. Στους φακέλους 21-28 ταξινομήθηκαν χρονολογικά αποκόμματα Τύπου της περιόδου 1958-2003.
Η πέμπτη ενότητα (φάκελοι 29-30) περιλαμβάνει δύο υποαρχεία: α) του συζύγου της, πολιτικού μηχανικού Κώστα Μαυρομμάτη (1915-1993), τα έγγραφα του οποίου καλύπτουν την περίοδο 1945-1993 και β) του διεθνούς φήμης μαθηματικού και παιδικού φίλου του Κώστα Μαυρομμάτη, Χρήστου Δ. Παπακυριακόπουλου (1914-1976), το οποίο περιλαμβάνει αλληλογραφία του με το ζεύγος Παπαθανασίου – Μαυρομμάτη, καθώς επίσης, οικογενειακά, προσωπικά και πληροφοριακά έγγραφα και τεκμήρια της περιόδου 1898-1986.
Στην έκτη ενότητα (φάκελοι 31-43) συγκεντρώθηκαν και περιγράφονται, προς το παρόν συνοπτικά, ηχητικά και οπτικοακουστικά τεκμήρια από την καλλιτεχνική δραστηριότητα της Ασπασίας Παπαθανασίου, κατά την περίοδο 1962-1998.
Το αρχείο περιλαμβάνει ακόμα ενότητες θεατρικών προγραμμάτων, φωτογραφικών τεκμηρίων και αφισών, που έχουν ενταχθεί στη Συλλογή Τεκμηρίων Παραστατικών Τεχνών και Μουσικής του Ε.Λ.Ι.Α.

Παπαθανασίου, Ασπασία

Συλλογές Ντίνας Συκουτρή Ανδρειωμένου

 • GR COL008.09
 • Αρχείο
 • 1947 - 1971
 1. «Νήσος Σύρος Προκαταρκτική Έκθεσις δημιουργίας αεροδρομίου Ερμουπόλεως» Νεώριον Σύρου Α.Ε. , Ερμής Γενικαί Κατασκευαί Α.Ε…., 1970, Αθήνα
 2. Νήσος Σύρος, Οριστική μελέτη εξωτερικών λιμενικών έργων λιμένος Ερμουπόλεως » Κατασκευή Νοτίου Μώλου ,1. Λιμενικόν Ταμείον Σύρου. ΑΔΚ. Απρ. 1971. Αθήνα
 3. Τόμος 2. Απρίλιος 1971
 4. «Η μέρα των ανοικτών θυρών, 16 Μαΐου 1971. Πώς γεννήθηκε η πόλις μας» Δήμος Ερμουπόλεως. Σελ. 4
 5. «Ειδικό πρόγραμμα αναπτύξεως Νομού Κυκλάδων» Υπ. Συντονισμού. Αθήνα 1979. Σελ. 248
 6. Δίπλωμα νυκτερινής Σχολής Μηχανικών Σύρου κ.α. των Αντωνίου και Δημητρίου Καζαντζάκη

Συκουτρή-Ανδρειωμένου, Ντίνα

Συλλογή Ντίνας Συκουτρή - Ανδρειωμένου

 • GR COL008.14
 • Αρχείο
 • 1938 - 1976

Από το αρχείο: Της Νυχτερινής Σχολής Μηχανικών, της Παγκυκλαδικής Ένωσης Μηχανικών
και 1 φυλλάδιο από αγορά λιμουζίνας Παντελή Βαρδάκα

Συκουτρή-Ανδρειωμένου, Ντίνα

Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 9/08
 • Αρχείο
 • 1942-1944

Αλληλογραφία με την Επιτροπή Ελέγχου Προμηθειών Αρχών Κατοχής Πατρών που του είχε αναθέσει την κατασκευή κτιρίου ασυρμάτου της Μεραρχίας «Πιεμόντε» στην Πάτρα (1942-1944). Αρχιτεκτονικά σχέδια και σημειώσεις σχετικά με την κατασκευή του κτιρίου.

Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος