Αναστήλωση - Ναοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αναστήλωση - Ναοί

Αντίστοιχοι όροι

Αναστήλωση - Ναοί

Σχετικοί όροι

Αναστήλωση - Ναοί

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αναστήλωση - Ναοί

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Υπουργείου Πολιτισμού

  • GRGSA-CA- ADM154.02
  • Αρχείο
  • 2002 – 2012

Το αρχειακό υλικό αφορά: 1. Θέματα προσωπικού (παρουσιολόγια, εκτός έδρα μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, άδειες, εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια) 2. Οικονομικά έγγραφα (χρηματοδοτήσεις έργων, επιτροπές, επιδοτήσεις, τιμολόγια, οδοιπορικά, μισθολογικά κλιμάκια, πρόχειρους διαγωνισμούς, αποδόσεις ΠΔΕ, μισθοδοσίες, μισθώσεις κτηρίων) 3. Διοικητικά έγγραφα (εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία, προγράμματα δράσης υπηρεσίας, ερευνητικά προγράμματα, μηνιαία - τριμηνιαία-εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης και διεκπεραίωσης έργων αναστήλωσης, διαβιβαστικά)

Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Μπαλάνος, Νικόλαος

  • GR ELIA-MIET αρ.comp. 251
  • Αρχείο
  • 1903-1934

Το αρχείο περιέχει αλληλογραφία του Νικολάου Μπαλάνου με τους γάλλους αρχαιολόγους, T. Homolle (1903), Maurice Hollaux (1905-1931), Replat (για την αναστήλωση και συντήρηση του θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς) F. Courly (1929) (για την αναστήλωση ενός ναΐσκου στη Δήλο), Picard (για τη δημιουργία μουσείου στη Θάσο), και τον διευθυντή του περιοδικού Journal des depas, Francastel (σχετικά με άρθρο του Vernadsky για τις αναστηλωτικές εργασίες του Μπαλάνου). Περιέχονται επίσης τιμολόγια και επιστολές προς τον Μπαλάνο της εταιρίας Marmor Limited σχετικές με την αγορά μαρμάρων

Μπαλάνος, Νικόλαος