Αναπτυσσόμενες χώρες - Συνεργασία, Οικονομική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αναπτυσσόμενες χώρες - Συνεργασία, Οικονομική

Αντίστοιχοι όροι

Αναπτυσσόμενες χώρες - Συνεργασία, Οικονομική

Σχετικοί όροι

Αναπτυσσόμενες χώρες - Συνεργασία, Οικονομική

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αναπτυσσόμενες χώρες - Συνεργασία, Οικονομική

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Αναπτυσσόμενων Οικονομιών Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

  • GRGSA-CA- ADM139.01
  • Αρχείο
  • 1975-2002

Αλληλογραφία της Διεύθυνσης με υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, ελληνικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ. που αναφέρονται σε θέματα οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού παρήχθη όταν η ονομασία της Διεύθυνσης ήταν: Ε5 Διεύθυνση Σχέσεων με χώρες Μ. Ανατολής και Οικονομικά Αναπτυσσόμενες Ασίας, Αφρικής και Λ. Αμερικής.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Αναπτυσσόμενων Οικονομιών