Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

Αντίστοιχοι όροι

Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

  • UF Έλεγχος, Αστυκτηνιατρικός

Σχετικοί όροι

Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυκτηνιατρικός έλεγχος

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αναβύσου

  • GRGSA-CA- ADM226.01
  • Αρχείο
  • 1985-2005

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Δελτία ατυχημάτων - συμβάντων. Αστυκτηνιατρικός ή αστυιατρικός έλεγχος ειδών. Πίνακες Ποινών. Πίνακας Παραβάσεων των Διατάξεων της Οδικής Κυκλοφορίας. Φάκελος: 30210/2: Υπηρεσία Πληροφοριών.

Αστυνομικό Τμήμα Αναβύσσου (Νομός Αττικής)