Δικαστήρια - Αχαΐα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Αχαΐα

Equivalent terms

Δικαστήρια - Αχαΐα

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Αχαΐα

134 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Αχαΐα

134 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS001.05
 • Αρχείο
 • 2002-2006

Το αρχείο περιλαμβάνει δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS021.01
 • Αρχείο

Αλφαβητικά ευρετήρια δελτίων ποινικού μητρώου
Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων δελτίων ποινικού μητρώου
Βιβλία αναβλητικών μονομελούς
Πινάκιο δικασίμων μεταβατικής έδρας Νέου Ερινεού
Βιβλίο μηνύσεων
Φάκελοι ανίσχυρων δελτίων ποινικού μητρώου

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS005.34
 • Αρχείο
 • 1909-1982

Πινάκια, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία διάφορα.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS005.39
 • Αρχείο
 • 1961-1980

Αναιρέσεις, ανακοπές, πράξεις προέδρου, αναψηλαφήσεις, πρακτικά αναβολών όρκων.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Ποινικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.15
 • Αρχείο
 • 1930-1939

Πρακτικά και αποφάσεις Συμβουλίου (Ολομέλεια) Εφετών και Εκθέσεις εμφάσεων Γραμματέως Εφετών (1938-1939).

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.09
 • Αρχείο
 • 1880-1936

Πρακτικά ορκοδοσίας-όρκων (δημοσίων υπαλλήλων, ακροατηρίου, άλλων ορκοδοσιών), παρατάσεις προθεσμιών κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Εφετείου Πατρών-Πολιτικό Τμήμα

 • GR GRGSA-ACH JUS005.27
 • Αρχείο
 • 1939-1960

Ένδικα μέσα (αναιρέσεις, ανακοπές, αναψηλαφήσεις, αναβολές), πίνακες δικηγόρων, ορκοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων κ.ά., πράξεις και αποφάσεις προέδρου κλπ.

Εφετείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS002.46
 • Αρχείο
 • 1999-2004

Δικογραφίες των υπ' αριθ. 4933/1999, 736/1999, 4409/2004, 2623/2002, 762/2000 αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS002.25
 • Αρχείο

Γραμματεία: διάφορα ευρετήρια, πινάκια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Πρωτοδικείο Πατρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH JUS002.47
 • Αρχείο
 • 1950-1961

Αγωγές, προτάσεις, αποφάσεις και πρακτικά Α.Ν. 1323/1949 περί των επί κατοχής αγοραπωλησιών ακινήτων.

Πρωτοδικείο Πατρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 134