Εκπαίδευση - Πιερία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Πιερία

Αντίστοιχοι όροι

Εκπαίδευση - Πιερία

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Πιερία

28 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Πιερία

28 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU018.02
 • Αρχείο
 • 1998-2012

Το αρχείο αποτελείται από: Ατομικές καρτέλες μαθητών, βιβλία διδασκόμενης ύλης και βιβλία φοιτήσεως.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γυμνάσιο Κατερίνης

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1992-2011

Το αρχείο αποτελείται από: Ατομικές καρτέλες μαθητών και βιβλία φοιτήσεως.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γυμνάσιο Κατερίνης

Αρχείο 1/Θ Νηπιαγωγείου Αλωνίων

 • GR EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1952-2009

Φάκελοι νομολογίας- νομοθεσίας, εξοπλισμού, στατιστικών, κτιριολογικών, Φοίτησης, Εισερχόμενα-εξερχόμενα, Βιβλίο πράξεων, Βιβλία περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Μαθητολόγιον , Βιβλίον Εμβολιασθέντων νηπίων, Βιβλία Μητρώου, Πρωτόκολλα, Βιβλία ημερήσιας λειτουργίας, Βιβλία ταμείου, η εφημεριδούλα του σχολείου, χειρόγραφες ζωγραφισμένες καρτέλες, ενημερωτικό δελτίο του ΥΠΕΠΘ, Επιστημονικό βήμα του δασκάλου[περιοδικό], φιλμ και αφίσες παραμυθιού διαστάσεων 63Χ41,50.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, 1/Θ Νηπιαγωγείο Αλωνίων

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1946-1980

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής και Γενικούς Ελέγχους Εισιτήριων Εξετάσεων.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 1o Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1972

Το αρχείο αποτελείται από:
Βιβλία πράξεων, Μαθητολόγια, Ειδικοί Έλεγχοι, Γενικοί Έλεγχοι, Εισιτήριοι-κατατακτήριοι,
Δελτία κινήσεως και έγγραφα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 1o Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU017.01
 • Αρχείο
 • 2007

Το αρχείο αποτελείται από: 3 φάκελοι με γραπτά μαθητών της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2006-2007.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 1ο Γυμνάσιο Κατερίνης

Αρχείο 2ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1994-2011

Το αρχείο αποτελείται από: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Φοίτησης, Φάκελοι Γραπτών Εξετάσεων και Φυλλάδια Αποφοίτων.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 2ου Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU018.03
 • Αρχείο
 • 2008-2014

Το αρχείο αποτελείται από: Ατομικά δελτία μαθητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γυμνάσιο Κατερίνης

Αρχείο 3/Θ Δημοτικού Σχολείου Βρίας

 • GR EDU008.01
 • Αρχείο
 • 1939-2005

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορίας, Βιβλία Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και Εμπιστευτικό, Βιβλία ταμείου, τροφίμων και αποθήκης μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία τάξεων δημοτικού και νηπιαγωγείου, Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο και Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο 3/τάξιου Δημοτικού Σχολείου Κίτρους

 • GR EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1945-1951

Το αρχείο αποτελείται από: Καταστάσεις λειτουργίας συσσιτίων, 1 πράξη, χειρόγραφες καταστάσεις συσσιτούντων μαθητών, τετράδιο "Κατάλογος Μαθητών των Μ. Συσσιτίων Κίτρους", τετράδιο που περιέχει το θεατρικό έργο "Το γλυκοχάραμα της λευτεριάς", φύλλα με το πρόγραμμα σχολικής γιορτής της 25ης Μαρτίου 1948, "Απολογισμό διαχειρίσεως μαθητικού συσσιτίου", "Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων", "χρηματικό ένταλμα εφορείας μαθητικών συσσιτίων", ωρολόγιο πρόγραμμα, αίτηση χορήγησης άδειας με το διαβιβαστικό της και έγγραφα περί μεταθέσεων εκπαιδευτικών.

Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πιερίας, 3/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Κίτρους

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

 • GR EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1949-1992

Το αρχείο αποτελείται από:
Βιβλία πρακτικών, Πρωτόκολλα, Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Οικονομικοί Απολογισμοί, Γραπτά μαθητών.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Αρχείο 3ου Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1955-1992

Το αρχείο αποτελείται από:
Γενικός Έλεγχος Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλία Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι, Δελτία Κινήσεως, Μαθητολόγια, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Θηλέων Πιερίας
Πρωτόκολλα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 3ο Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

 • GR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1941-1986

Το αρχείο αποτελείται από:
Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Τίτλοι εγγραφής, Εισερχόμενη και Εξερχόμενη Αλληλογραφία, Άδειες και στοιχεία προσωπικού.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 6ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης

 • GR EDU011.01
 • Αρχείο
 • 1979-1992

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελο πιστοποιητικών με 7 υποφακέλους.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Πιερίας, 7ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης

Αρχείο 9ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης

 • GR EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1965-1974

Το αρχείο αποτελείται: 4 φάκελοι εγκυκλίων διαταγών κ. Επιθεωρητού Γ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Πιερίας, 9ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης

Αρχείο Γενικού Λυκείου Αιγινίου

 • GR EDU014.01
 • Αρχείο
 • 1955-2001

Το αρχείο αποτελείται: Ονομαστικές Καταστάσεις Υποψηφίων, Φάκελοι εξετάσεων- πανελληνίων και αποφοίτων, Φάκελοι Οικονομικών-Μισθοδοσίας, Βιβλία ΙΚΑ, Εισερχόμενη-Εξερχόμενη Αλληλογραφία, Παλαιά Διατάγματα-ΦΕΚ, Φάκελοι Σχολικής Εφορίας, Φάκελοι Σχολικής Επιτροπής, Απολογισμοί και Δικαιολογητικά.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Γενικό Λύκειο Αιγινίου

Αρχείο Γενικού Λυκείου Λεπτοκαρυάς Πιερίας

 • GR EDU020.01
 • Αρχείο
 • 2005-2014

Το αρχείο αποτελείται από: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, ετήσια στατιστικά στοιχεία, καταστάσεις γραπτής βαθμολογίας υποψηφίων, ατομικά δελτία, δείγμα από βιβλία διδασκόμενης ύλης.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Γενικό Λύκειο Λεπτοκαρυάς Πιερίας

Αρχείο Γυμνασίου Αιγινίου

 • GR EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1968-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, ίδρυση-οργάνωση-λειτουργία του σχολείου, φοίτηση, εξετάσεις-αποτελέσματα, μετακίνηση μαθητών, απολογισμοί, δικαιολογητικά, βιβλία αγοράς ενσήμων και 60 ατομικά δελτία μαθητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Γυμνάσιο Αιγινίου

Αρχείο Γυμνασίου Αιγινίου

 • GR EDU015.02
 • Αρχείο
 • 2007-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Ατομικά Δελτία Μαθητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Γυμνάσιο Αιγινίου

Αρχείο Γυμνασίου Μακρυγιάλου

 • GR EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1947-2014

Το αρχείο αποτελείται από:Αρχειακό υλικό της Κατασκηνώσεως Μακρυγιάλου (1947-1981) και το αρχειακό υλικό του Γυμνασίου Μακρυγιάλου (1978-2014).Υπάρχουν βιβλία κεφαλαίων, αποθήκης τροφίμων, ταμείου συσσιτίων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, φάκελοι λειτουργίας κατασκηνώσεων, αιτήσεων. Από το σχολείο υπάρχουν: φάκελος στατιστικών, ατομικά δελτία μαθητών , ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, φάκελος εσωτερικής οργάνωσης και έντυπα με στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, Γυμνάσιο Μακρυγιάλου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοκαισάρειας

 • GR EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1935-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας του σχολείου, Βιβλία εμβολιασμού, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλία επιθεωρήσεως σχολιάτρου, βιβλίο υλικού, βιβλίο συσσιτίων, φάκελοι εισερχόμενων εγγράφων, φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, φάκελος μεταβολών προσωπικού, φάκελος συλλόγου γονέων, φάκελος τίτλων σπουδών, βιβλία δημοτικού, φάκελοι εκθέσεων λειτουργίας, τίτλοι σπουδών, φάκελος πινάκων – στατιστικών , Εικόνες από: α. ηρώων, β. φυτών & ζώων, γ. θρησκευτικού περιεχομένου, 1 έγχρωμο ομοίωμα ανθρώπινου σώματος , πετρώματα, καρούλια μικροφίλμ , χάρτες & 30 φωτογραφίες.

Νομαρχία Πιερίας, Γραφείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2/θ Δημοτικό Σχολείο Νεοκαισάρειας

Αρχείο Εσπερινού Γυμνασίου Κατερίνης

 • GR EDU016.01
 • Αρχείο
 • 1979-2011

Το αρχείο αποτελείται από: Ανεπίδοτοι απολυτήριοι τίτλοι, αποφάσεις, μισθολογικές καταστάσεις, μετακίνηση μαθητών.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Εσπερινό Γυμνάσιο Κατερίνης

Αρχείο Μουσικού Σχολείου Κατερίνης Γυμνασίου-Γενικού Λυκείου

 • GR EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1979-2012

Το αρχείο αποτελείται από: 2 ατομικοί φάκελοι καθηγητριών του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, Γυμνάσιο-Γενικό Λύκειο

Συλλογή 2ου ΓΕΛ Κατερίνης

 • GR COL020.01
 • Αρχείο
 • 1994, 2005-2014

Το αρχείο αποτελείται από: 11 λευκώματα & 16 τ.χ. μαθητικής εφημερίδας του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

Συλλογή 2ου ΓΕΛ Κατερίνης

 • GR COL020.02
 • Αρχείο
 • 2015-2016

Το αρχείο αποτελείται από: Αναμνηστικά λευκώματα & τ.χ. μαθητικής εφημερίδας του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

Συλλογή Μενέλαου Τερζόπουλου

 • GR COL021.01
 • Αρχείο
 • 1920-1924, 1965

Το αρχείο αποτελείται από: Πιστοποιητικό γεννήσεως & βαπτίσεως 1920, Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου Προσφυγοπαίδων Ορφανοτροφείου Όλυμπος 1924 & Άδεια διδασκαλίας στον Χ. Τερζίδη από τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Πιερίας.

Τερζόπουλος, Μενέλαος

Συλλογή Σχολής Λιτοχώρου

 • GR COL010.01
 • Αρχείο
 • 1905

Το αρχείο αποτελείται από: Σημειώματα εξόδων σχολής.

Άγνωστο