Αριστερά (Πολιτική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αριστερά (Πολιτική)

Αντίστοιχοι όροι

Αριστερά (Πολιτική)

Σχετικοί όροι

Αριστερά (Πολιτική)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αριστερά (Πολιτική)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σωτηρίου, Διδώ

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 40/02
  • Αρχείο
  • 1899-2007

Περιλαμβάνονται χειρόγραφα και δακτυλόγραφα από την συγγραφή και επεξεργασία των λογοτεχνικών έργων της, χειρόγραφα, δακτυλόγραφα και δημοσιεύσεις μελετών, άρθρων, στοχασμών της, δημοσιεύματα και κριτικές για το έργο της, οικογενειακή και φιλική αλληλογραφία, επιστολές αναγνωστών, προσωπικά και ποικίλα τεκμήρια, σειρές εφημερίδων και έντυπα, οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, κασέτες ήχου και εικόνας).
[Βλέπε επισυναπτόμενη αναλυτική περιγραφή]

Σωτηρίου, Διδώ