Αποσταγματοποιεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αποσταγματοποιεία

Equivalent terms

Αποσταγματοποιεία

Σχετικοί όροι

Αποσταγματοποιεία

5 Αρχειακή περιγραφή results for Αποσταγματοποιεία

5 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1936

Άδεια κατοχής αποστακτήρα οινοπνεύματος, (τόπος: Σέρρες).

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT ADM. 7.7
 • Αρχείο
 • 1976-1998

Ετήσιες Δηλώσεις Αποσταγματοποιών, Βιβλίο Επιθεωρήσεων-Μητρώο, Βιβλίο Συγγραμμάτων, Βιβλία Καθημερινής Χρεοπίστωσης Ταινιών Οινοπνευματωδών Ποτών, λυτά έγγραφα ΕΤΕΠΠΑΑ & ΕΤΕΕΦΟ

Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Μεσολογγίου

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

 • GRGSA-CSA- ADM099.02
 • Αρχείο
 • 1952-2002

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Αλκοόλη (οινόπνευμα) - Οινοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιείων Β΄κατηγορίας και αποσταγματοποιείων (Βότρυς, Ερκίς, Κρόνος, Βάκχος κ.ά.). Περιέχονται δικαιολογητικά και εγγυητικές επιστολές. Αλκοολούχα ποτά - Ποτοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες λειτουργίας διαφόρων ποτοποιείων της περιοχής (μητρώο ποτοποιών). Οίνος - ζύθος και λοιπά προϊόντα - Οινοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες λειτουργίας εργοστασίων, άδειες παρασκευής συμπεπυκνωμένου γλεύκους εκ χλωρών σταφυλών (Βότρυ, Ερκίς κ.ά). Οξοποιείο (επιχείρηση, παραγωγή ξυδιού): κυρίως εποπτεία διακίνησης σταφίδος και συναφών προϊόντων (σταφιδίνη) του εργοστασίου Α. Τριποδάκης .Τέλος, περιέχονται: α) "αρχείο" διοικητικών πράξεων και β) τετράδια αναλυτών, γ) παλιές εγγυητικές διαφόρων εταιρειών.

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

 • GRGSA-CSA- ADM099.03
 • Αρχείο
 • 1938-2005

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Το υπόλοιπο τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Μικρό τμήμα καλύπτει την αρμοδιότητα της αποτροπής της επικινδυνότητας τροφίμων και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Αλκοόλη (οινόπνευμα) Ονοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιείων Β΄ κατηγορίας και αποσταγματοποιείων (Βάκχος, Alkovin, Κρόνος, Ερκίς, Βότρυςκ.ά.). Επίσης, διάφορα σχετικά με την εποπτεία του κλάδου: πρωτόκολλα, κίνηση οινοπνεύματος κ.λπ. Αλκοολούχα ποτά Ποτοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες λειτουργίας διαφόρων ποτοποιείων της περιοχής (μητρώο ποτοποιών). Αλληλογραφία, βιβλία σχετικά με χρεωπιστώσεις ταινιών οινοπνευματωδών ποτών, φορολογία οινοπνεύματος ποτοποιίας Περιλαμβάνονται, επίσης, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας Εκθέσεις μη κανονικών δειγμάτων των ετών 1984, 1987, 1989, 1994 και 1999 της Χημικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής.

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1953

Άδειες κατοχής αποστακτήρων, σφράγιση μηχανημάτων απόσταξης (Νέο Σούλι Σερρών).

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών