Απορρίμματα - Δήμος Καλλιθέας

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Απορρίμματα - Δήμος Καλλιθέας

Αντίστοιχοι όροι

Απορρίμματα - Δήμος Καλλιθέας

Σχετικοί όροι

Απορρίμματα - Δήμος Καλλιθέας

1 Αρχειακή περιγραφή results for Απορρίμματα - Δήμος Καλλιθέας

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δήμου Καλλιθέας

  • GRGSA-CA- MUN003.01
  • Αρχείο
  • 1931-1986

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αφορά το δημοτολόγιο. Υπάρχουν επίσης φάκελοι που αφορούν άλλες οργανωτικές μονάδες και δραστηριότητες των Δήμων: φάκελοι Δημοτικού Συμβουλίου, Τεχνικής Υπηρεσίας, διαχείριση κοιμητηρίων, απορριμάτων, αποχέτευσης κλπ.

Δήμος Καλλιθέας