Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

Αντίστοιχοι όροι

Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

  • UF Μετανάστες - Άδειες διαμονής

Σχετικοί όροι

Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αλλοδαποί - Άδειες διαμονής

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM210.01
  • Αρχείο
  • 2001-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου. Το υλικό του αρχείου παρήχθη όταν η αρμοδιότητα της παραλαβής των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων που εκδίδονται, ασκούνταν από το Τμήμα Διοικητικής Εξυπηρέτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών του Δήμου Αθηναίων, το οποίο καταργήθηκε με τον Ν. 4018/2011: «Αναδιάρθρωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας» (ΦΕΚ 215 Α/30.09.2011). Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω Τμήματος καθώς και η διαχείριση του αρχείου του περιήλθε έκτοτε στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ (ΔΑΜ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α'