Αστυνομία - Υλικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία - Υλικά

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία - Υλικά

Σχετικοί όροι

Αστυνομία - Υλικά

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομία - Υλικά

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Κερατέας

  • GRGSA-CA- ADM320.01
  • Αρχείο
  • 1985-1991

Το αρχείο περιέχει: α) εισερχόμενη αλληλογραφία - εγκύκλιοι από το Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σχετική με οδηγικές παραβάσεις και β) εξερχόμενη αλληλογραφία προς το Τμήμα Υλικού-Χρηματικού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σχετικά με απογραφές και διαγραφές υλικού του Τμήματος Τροχαίας Κερατέας.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας Κερατέας