Αστυνομία, Λιμενική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομία, Λιμενική

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομία, Λιμενική

Σχετικοί όροι

Αστυνομία, Λιμενική

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομία, Λιμενική

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα

  • GR ADM022.02
  • Αρχείο
  • 1994-2006

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Λιμενικής Αστυνομίας, Π.Θ.Α.Π.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης

  • GR ADM021.02
  • Αρχείο
  • 1995-2008

Φάκελοι Τμημάτων: Λιμενικής Αστυνομίας- Ναυτολογίας, Γραφείου Νηολογίων και Γραφείου Γραμματείας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης