Αστυνομικά μέτρα - Ολυμπιακοί αγώνες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομικά μέτρα - Ολυμπιακοί αγώνες

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομικά μέτρα - Ολυμπιακοί αγώνες

Σχετικοί όροι

Αστυνομικά μέτρα - Ολυμπιακοί αγώνες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομικά μέτρα - Ολυμπιακοί αγώνες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Ιωάννη Ρέντη

  • GRGSA-CA- ADM122.01
  • Αρχείο
  • 2004-2008

Φάκελοι με έγγραφα σχετικά με μέτρα ασφαλείας κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004) καθώς και οδηγίες και μέτρα για την επιδημία της γρίπης των πτηνών.

Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ιωάννη Ρέντη