Αστυνομικά μέτρα - Επιδημίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυνομικά μέτρα - Επιδημίες

Αντίστοιχοι όροι

Αστυνομικά μέτρα - Επιδημίες

Σχετικοί όροι

Αστυνομικά μέτρα - Επιδημίες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αστυνομικά μέτρα - Επιδημίες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Ιωάννη Ρέντη

  • GRGSA-CA- ADM122.01
  • Αρχείο
  • 2004-2008

Φάκελοι με έγγραφα σχετικά με μέτρα ασφαλείας κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004) καθώς και οδηγίες και μέτρα για την επιδημία της γρίπης των πτηνών.

Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ιωάννη Ρέντη