Νομοθεσία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νομοθεσία

Αντίστοιχοι όροι

Νομοθεσία

Σχετικοί όροι

Νομοθεσία

19 Αρχειακή περιγραφή results for Νομοθεσία

19 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου-Υπηρεσία Επιτρόπου στο Ν. Πιερίας

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1926-2011

Το αρχείο αποτελείται από: Πράξεις και πρακτικά Ι Τμήματος 1972-1987, δελτία εργατικής νομοθεσίας 1985-2006, αλληλογραφία υπηρεσίας, κατανομές πιστώσεων προϋπολογισμοί, απολογισμοί, νομολογία, νομοθεσία, μισθοδοσία.

Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Πιερίας

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Εσωτερικών

 • GRGSA-IAK ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1915

Αλληλογραφία, εγκύκλιοι, νόμοι, διατάγματα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια, μητρώα, κ.α.

Ανώτερη Διεύθυνση Εσωτερικών

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Οικονομικών

 • GRGSA-IAK ADM015.01
 • Αρχείο
 • 1899 - 1915

Ηγεμονικά διατάγματα, μητρώα, βιβλία εσόδων - εξόδων, χρηματικά εντάλματα, πρόσθετος φόρος 3%

Ανώτερη Διεύθυνση Οικονομικών

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου

 • GR MUN001.03
 • Αρχείο
 • 1959-1976 (1982;)

Περιλαμβάνονται : Περιεχόμενα ΓΑΚ (τόμοι 1-5), Αρχεία Π. & Γ. Κουντουριώτου (τόμοι 4ος,7ος, 8ος, 9ος, 10ος), Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας, Συλλογή Νομοθεσίας του 1959, Η Συμβουλευτική Επιτροπή και το έργο αυτής (3τ.), Περί Νομαρχών και Επάρχων, Σπηλιάδου Ν. Απομνημονεύματα - Ι.Καποδίστριας (4ος τ.), Νομοθεσία για την εκλογή Βουλευτών, Νόμος 1270/1982 και ερμηνευτική εγκύκλιος.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Ιωάννη Ψαρρέα

 • GR GRGSA-MES PRI009.03
 • Αρχείο
 • 1936-1969

Νόμοι, διατάγματα, εκθέσεις σχετικά με τη Δημόσια Υγεία, και πληροφορίες κυρίως για τα πεπραγμένα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας την περίοδο υφυπουργίας του Ιωάννη Ψαρρέα.

Ψαρρέας, Ιωάννης

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου

 • GR ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1888 - 1986

Στο αρχείο της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου περιλαμβάνονται :
υποθέσεις σχετικά με καταπατήσεις δημοσίων χώρων και αιγιαλού σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων, μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, ενοικιάσεις ή παραχωρήσεις διαφόρων κτημάτων του Δημοσίου σε ιδιώτες, απαλλοτριώσεις για την κατασκευή δρόμων στα νησιά των Κυκλάδων, δικαστικές αντιδικίες (αιτήσεις, ανακοπές και εφέσεις) του Ελληνικού Δημοσίου κατά ιδιωτών και το αντίστροφο, θέματα σχολαζουσών κληρονομιών και φορολογίας κληρονομιών, θέματα προσφύγων και εχθρικών περιουσιών Ιταλών και Γερμανών υπηκόων, αλληλογραφία των οικονομικών εφοριών με υπουργεία και τη νομαρχία Κυκλάδων για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων, αποφάσεις της Νομαρχίας Κυκλάδων για τη διάλυση συνδέσμων , σωματείων και συλλόγων. Μεταξύ αυτών υπάρχουν εγκύκλιοι και νομοθετήματα που κοινοποιούνται στις υπηρεσίες του Νομού Κυκλάδων.

Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου

Αρχείο Μιχαήλ Ζαραχάνη

 • GR COL004.01
 • Αρχείο
 • 1903 -1956

"Εμπορολογία" 1923, Ευάγγελος Μοσχόπουλος
"Λογιστική", 1924, Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου
"Εμπορική Αριθμητική" (1912) , Π. Παναγιωτοπούλου
"Στοιχειώδης γεωμετρία", 1922, Νείλου Σακελλαρίου
"Εργατική Νομοθεσία" , 1956, Ευαγγέλου Δημητρακόπουλου

2 φωτογραφίες (1903-1905) που παρουσιάζουν το Κομιτάτο της Αποκριάς

Ζαραχάνης, Μιχαήλ

Αρχείο Νομαρχίας Σάμου

 • Αρχείο
 • 1900-1911

Νόμοι Ηγεμονίας Σάμου (5 βιβλία), Εφημερίδες Ηγεμονίας Σάμου (10 τόμοι), Διατάγματα Ηγεμονίας Σάμου (2 βιβλία).

Νομαρχία Σάμου

Αρχείο Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Βεργίνας

 • GR ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1998-2010

Αιτήσεις εισαγγελικών, στρατιωτικών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών, τουριστική νομοθεσία, δικονομικές διατάξεις τροχαίας, εκθέσεις προφορικών μηνύσεων, διαβιβαστικά δικογραφιών, απολεσθέντα, κλαπέντα, περιοδικό αστυνομικής ανασκόπησης, ημερολόγιο, Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δώρα, Ενίσχυση ΔΕΘ, δελτίο αδικημάτων και συμβάντων, παραβάσεις δικυκλών, επίδοση διπλωμάτων, κίνηση Δύναμης, εγγραφοδιαγραφή ειδών υλικού, γενικές διαταγές, υπηρεσιακά οχήματα, τηλεπικοινωνιακά μέσα, μηχανογράφηση τηλεπικοινωνιακού υλικού, εξοπλισμός πληροφορικής, επιθεώρηση και συντήρηση ειδών οπλισμού και φύλαξη αυτών, απόσυρση περίστροφων, προμήθεια και χορήγηση οπλισμού, εφόδια ατομικής χρήσης, προμήθεια και χορήγηση αρβύλων και υποδημάτων και αδιάβροχων, προμήθεια και χορήγηση τροχονομικών ειδών, πουλόβερ και μπερέ. Εφοδιασμός υπηρεσιακού οχήματος με ραδιοκασετόφωνο, θέρμανση υπηρεσιών, προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, χορήγηση καυσίμων περιπολικού ΕΑ-19884και γενικά έγγραφα. Ενίσχυση υπηρεσιών, τοποθετήσεις και μεταθέσεις προσωπικού. Διαβιβαστικά ατομικών φακέλων, κλητεύσεις προσωπικού. Σχολή ξένων γλωσσών - αγγλικά. Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών, τροχονομικός έλεγχος, αφαίρεση αδειών. Παράπονα - καταγγελίες τουριστών. Ωράριο αρχαιολογικών χώρων. Απολεσθέντα τουριστών, Επιγραφές και διαφημίσεις. Οδοιπορικό προσωπικού, ωράριο, συνθήκες εργασίας. Βεβαιώσεις αποδοχών, φορολογία εισοδήματος, επίδομα νυχτερινής απασχόλησης. Τέλη αλληλογραφίας.

Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Βεργίνας

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)

 • Αρχείο
 • 1992

Τόμοι με βιβλιοδετημένα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως:
Τεύχος 1ο, φύλλα 1-159, 160-210.
Τεύχος 2ο, φύλλα 321-614, 615-732, 733-779.

Ιδιωτική Συλλογή Παύλου και Δημητρίου Πυρινού

 • GR COL044.03
 • Αρχείο
 • 1883-1973

Περιέχει : α. πέντε (5) βιβλία σε πρωτότυπο με τίτλους : 1. Νόμος περί καταγραφής κατοίκων και Ληξιαρχικών βιβλίων (1884), 2. Νεοελληνικά αναγνώσματα προς χρήσιν των μαθητών της Δευτέρας τάξεως των Γυμνασίων (1913), 3. Μορφές του Εικοσιένα : ιστορικές μονογραφίες (1943), 4. Η Απελευθέρωσις της Ελλάδος (1945), 5. Νεοελληνικά αναγνώσματα (1973), β. δύο βιβλία σε φ/α με τίτλους : 1. Αλφαβητάριον κατά την νέαν μέθοδον φιλοπονηθέν υπό Γ. Κωνσταντινίδου (1883) και 2. Συλλογή τραγουδιών, γ. Ένα κάδρο του Αγίου Αντωνίου (1904).

Πυρινός, Παύλος Δ.