Νομισματολογία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νομισματολογία

Αντίστοιχοι όροι

Νομισματολογία

Σχετικοί όροι

Νομισματολογία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Νομισματολογία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σβορώνος, Ιωάννης (αρχείο) (Κ109α)

  • GRGSA-CA- PRI119.01
  • Αρχείο
  • 1895-1925

Αρχείο του νομισματολόγου Ιωάννη Σβορώνου που περιλαμβάνει:

  1. Ποικίλα (1895-1925).
  2. Prospectus και προγράμματα εκδοτικών οίκων εξωτερικού.
  3. Αλληλογραφία εμπορική εξωτερικού (1904-1925).

Σβορώνος, Ιωάννης