Δημόσιοι υπάλληλοι - Μισθοδοσία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσιοι υπάλληλοι - Μισθοδοσία

Αντίστοιχοι όροι

Δημόσιοι υπάλληλοι - Μισθοδοσία

Σχετικοί όροι

Δημόσιοι υπάλληλοι - Μισθοδοσία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Δημόσιοι υπάλληλοι - Μισθοδοσία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ανωτ. Διεύθυνσης Δικαιοσύνης

  • GRGSA-IAK ADM011.02
  • Αρχείο
  • 1904 - 1917

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα καταχώρησης κατασχέσεων, μισθοδοσιών δημοσίων υπαλλήλων και αγωγών κατά του Δημοσίου

Ανώτερη Διεύθυνση Δικαιοσύνης