Σχολεία, Δημοτικά - Γρεβενά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Γρεβενά

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Γρεβενά

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Γρεβενά

41 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Δημοτικά - Γρεβενά

41 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών

 • EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1946-1984

Ενδεικτικά, σχολική εφορεία, φάκελος προσωπικού, απολογισμοί, πιστοποιητικά εγγραφής, μαθητικά συσσίτια, βιβλία χάρτες κ.ά..

3ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρπερού (Γρεβενά)

 • EDU006.01
 • Αρχείο
 • 1924-2003

Αλληλογραφία, προϋπολογισμοί - απολογισμοί, φάκελος παλαιού διδακτηρίου, μαθητικά συσσίτια, πρωτόκολλα, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι.

Δημοτικό Σχολείο Καρπερού (Γρεβενά)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φελλίου (Γρεβενά)

 • EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1949-1998

Αλληλογραφία, ενδεικτικά, εγγραφή μαθητών, μαθητικά συσσίτια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μαθητολόγιο, πρακτικά, γενικός έλεγχος.

Δημοτικό Σχολείο Φελλίου (Γρεβενά)

Συλλογή Γ. Ουζουνίδη

 • COL003.01
 • Αρχείο
 • 1895, 1944-1948

Ψηφιακά αντίγραφα εκθέσεων του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκνίδης, αντίγραφο επιστολής του 1895.

Ουζουνίδης, Γεώργιος