Σχολεία, Δημοτικά - Αργολίδα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Αργολίδα

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Αργολίδα

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Αργολίδα

62 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Δημοτικά - Αργολίδα

62 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.060.001
 • Αρχείο
 • 1897 - 1990

Βιβλία γενικού έλεγχου, μαθητολόγιου, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, λειτουργίας σχολείου, Σχολικής Εφορείας, γονέων και κηδεμόνων, φάκελοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, απόρων μαθητών, μαθητικών συσσιτίων κ.ά.

2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.060.002
 • Αρχείο
 • 1961 - 1994

Τίτλοι σπουδών, φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία και φάκελοι Σχολικής Εφορείας.

2ο Δημοτικό Σχολείο Άργους

Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.016.001
 • Αρχείο
 • 1904 - 1984

Βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, Σχολικής Εφορείας, αλληλογραφίας, συσσιτίου, κ.ά. φάκελοι με διάφορα έγγραφα.

Α' Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου

Αρχείο Β' Δημοτικού Σχολείου Κρανιδίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.017.001
 • Αρχείο
 • 1900 - 1968

Βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, πιστοποιητικά σπουδής, βιβλιοθήκης, κ.ά. φάκελοι με διάφορα έγγραφα και οικονομικά στοιχεία.

Β' Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άρειας

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.025.001
 • Αρχείο
 • 1903 - 1964

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία μαθητικών συσσιτίων κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Άρειας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αδριανού

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.076.001
 • Αρχείο
 • 1914 - 1997

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικού ελέγχου, πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλου αλληλογραφίας κ.λπ., φάκελοι αλληλογραφίας, συσσιτίων, οικονομικού περιεχόμενου κ.λπ.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αδριανού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αχλαδόκαμπου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.047.001
 • Αρχείο
 • 1903 - 1986

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία και φάκελοι Σχολικής Εφορείας, μαθητικών συσσιτίων και νυκτερινής σχολής.

Δημοτικό Σχολείο Αχλαδόκαμπου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δούκα

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.055.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1988

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, πράξεων συλλόγου διδασκόντων, εμβολιασμού, βιβλιοθήκης, ημερησίων ελέγχων, παρουσίας προσωπικού, υλικού συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας.

Δημοτικό Σχολείο Δούκα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.015.001
 • Αρχείο
 • 1890 - 1978

Βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, Σχολικής Εφορείας, ταμείου, συσσιτίων κ.ά. φάκελοι με διάφορα έγγραφα.

Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζόγκα

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.068.002
 • Αρχείο
 • 1962 - 1971

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία ύλης και ημερολόγιο μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Ζόγκα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ηρίων

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.020.001
 • Αρχείο
 • 1908 - 1981

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικών ελέγχων, Σχολικής Εφορείας, αλληλογραφίας κ.ά., φάκελοι με διάφορα έγγραφα και οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό Σχολείο Ηρίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ηρίων

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.021.001
 • Αρχείο
 • 1938 - 1968

Βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, βιβλίο πράξεων του σχολείου, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ηρίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μπελεσίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.057.001
 • Αρχείο
 • 1905 - 1987

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικού ελέγχου, πρωτόκολλου αλληλογραφίας, παρουσίας προσωπικού, διδαχθείσης ύλης, εμβολιασμού, Σχολικής Εφορείας, μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μπελεσίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλαρίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.031.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1969

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων προσωπικού, εμβολιασμού και φάκελος εγκυκλίων.

Δημοτικό Σχολείο Κεφαλαρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλόβρυσου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.072.001
 • Αρχείο
 • 1955 - 1985

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκομένης ύλης, ελέγχου, βιβλιοθήκης, δαμαλισμού, αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, ταμείου, μαθητικών συσσιτίων, φάκελοι Σχολικής Εφορείας, εγκυκλίων και αλληλογραφίας με τη Νομαρχία, την Επιθεώρηση και άλλες αρχές.

Δημοτικό σχολείο Κεφαλόβρυσου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεφαλόβρυσου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.072.002
 • Αρχείο
 • 1953 - 1969

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία κίνησης τροφίμων των μαθητικών συσσιτίων κ.ά.

Δημοτικό σχολείο Κεφαλόβρυσου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λευκακίων

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.022.002
 • Αρχείο
 • 1923 ~ - 1973 ~

Αρχειακό υλικό, διάφορα βιβλία και περιοδικά εκπαιδευτικού περιεχόμενου.

Δημοτικό Σχολείο Λευκακίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιμνών

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.053.001
 • Αρχείο
 • 1931 - 1988

Βιβλία πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, πράξεων συλλόγου, περιουσίας, βιβλιοθήκης, παρουσίας προσωπικού, γονέων και κηδεμόνων, πράξεων Σχολικής Εφορείας, ταμείου, φάκελοι αλληλογραφίας και νυχτερινού σχολείου.

Δημοτικό Σχολείο Λιμνών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουκαϊτίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.062.001
 • Αρχείο
 • 1929 - 1993

Βιβλία διδακτικής ύλης, πράξεων, περιουσίας, προσωπικού, υλικού, Σχολικής Εφορείας, φάκελοι απόρων, επιθεωρητή, αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Λουκαϊτίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μάνεση

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.009.001
 • Αρχείο
 • 1897 - 1956

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Μάνεση

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μάνεση

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.009.002
 • Αρχείο
 • 1896 -1963

Γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων συλλόγου διδασκάλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής επιτροπής και φάκελοι αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Μάνεση

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μιδέας

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.010.001
 • Αρχείο
 • 1929 - 1941

Μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό Σχολείο Μιδέας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μύλων

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.029.001
 • Αρχείο
 • 1903 - 1961

Μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικό περιεχόμενο και αλληλογραφία.

Δημοτικό Σχολείο Μύλων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.030.001
 • Αρχείο
 • 1928 - 1976

Μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας, πιστοποιητικών σπουδής, πράξεων συλλόγου διδασκόντων, αλληλογραφίας, υλικού και σχολικής βιβλιοθήκης, φάκελος για την ανέγερση του διδακτηρίου.

Δημοτικό Σχολείο Νέας Κίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.058.001
 • Αρχείο
 • 1949 - 1981

Βιβλία διδαχθείσης ύλης, μαθητικών συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας, φάκελοι αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατανίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.051.001
 • Αρχείο
 • 1949 - 1982

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία εμβολιασμών, συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας κ.ά., διάφοροι φάκελοι.

Δημοτικό Σχολείο Πλατανίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.018.001
 • Αρχείο
 • 1914 - 1973

Βιβλία βιβλιοθήκης, υλικού, συσσιτίων, ταμείου, αλληλογραφίας, Σχολικής Εφορείας, πράξεων συλλόγου διδασκόντων κ.ά., φάκελοι με διάφορα έγγραφα.

Δημοτικό Σχολείο Πορτοχελίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προσύμνης

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.052.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1991

Βιβλία ύλης, παρουσίας προσωπικού, πράξεων, περιουσίας, πρωτόκολλου αλληλογραφίας, βιβλιοθήκης, εμβολιασμού, πράξεων Σχολικής Εφορείας, ταμείου, μαθητικών συσσιτίων , φάκελοι αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Προσύμνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πρόνοιας Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.003.001
 • Αρχείο
 • 1873 - 1941

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι αρρένων και θηλέων, πιστοποιητικά σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Δημοτικό Σχολείο Πρόνοιας Ναυπλίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκαφιδακίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.032.001
 • Αρχείο
 • 1915 - 1965

Μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλιοθήκης και περιουσίας, φάκελος συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Σκαφιδακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκοτεινής

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.048.001
 • Αρχείο
 • 1933 - 1987

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διδασκομένης ύλης και Σχολικής Εφορείας, διάφοροι φάκελοι.

Δημοτικό Σχολείο Σκοτεινής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Στέρνας

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.056.001
 • Αρχείο
 • 1947 - 1988

Βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, πράξεων προσωπικού, διδαχθείσης ύλης, εμβολιασμού, Σχολικής Εφορείας, φάκελοι αλληλογραφίας και μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Στέρνας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σχινοχωρίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.054.001
 • Αρχείο
 • 1946 - 1992

Φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλία συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας, λοιμωδών νόσων, εμβολιασμών, περιουσίας, βιβλιοθήκης, παρουσίας προσωπικού, χρηματικών ενταλμάτων.

Δημοτικό Σχολείο Σχινοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τολού

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.024.001
 • Αρχείο
 • 1903 - 1962

Βιβλία μαθητολογίων, γενικών ελέγχων, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, συσσιτίων, φάκελος με διάφορα έγγραφα.

Δημοτικό Σχολείο Τολού