Υγεία, Δημόσια - Στατιστικά στοιχεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Υγεία, Δημόσια - Στατιστικά στοιχεία

Αντίστοιχοι όροι

Υγεία, Δημόσια - Στατιστικά στοιχεία

Σχετικοί όροι

Υγεία, Δημόσια - Στατιστικά στοιχεία

36 Αρχειακή περιγραφή results for Υγεία, Δημόσια - Στατιστικά στοιχεία

36 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας

 • ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 2005

Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων, ατομικοί φάκελοι ασθενών, θέματα προσωπικού (τοποθετήσεις, μετατάξεις, προσλήψεις, άδειες κλπ), στατιστικά στοιχεία, βιβλία πρακτικών, καταστάσεις λοιμωδών νοσημάτων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μισθοδοτικές καταστάσεις, φάκελοι θανόντων, βιβλία εμβολιασμών, παιδική θνησιμότητα, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, χανσενικοί, επίδοση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ιατρών

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Αρχείο ΕΟΠΥΥ Νάουσας

 • GR ADM036.02
 • Αρχείο
 • 2007-2009

Περιλαμβάνει : α) έξι (6) στελέχη μπλοκ εισιτηρίων και εξιτηρίων, β) αντίγραφα παραπεμπτικών φυσιοθεραπείας, γ) στελέχη μπλοκ φαρμάκων και συνταγολογίων, δ) στέλεχος μπλοκ αδειών γιατρών προς ασφαλισμένους, ε) στέλεχος μπλοκ παραπεμπτικών ειδικών εξετάσεων, στ) στελέχη μπλοκ γνωματεύσεων διατακτικών και οπτικών, ζ) ημερήσια στατιστικά στοιχεία.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Τοπική Μονάδα Υγείας Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Νάουσας

Αρχείο ΕΟΠΥΥ Νάουσας

 • GR ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1968-2011

Περιλαμβάνει: α) Αλληλογραφία και πρωτόκολλα 1989-2003, β) απογραφή υλικού 1990-1992, γ) διαταγές - παραγγελίες φαρμάκων 19981-1984, δ) συμβάσεις με προμηθευτές και ιδιωτικές κλινικές 1991-1994, ε) βιβλίο ελέγχου των εκτάκτως εισαγομένων 1970-1972, στ) βιβλίο παρουσίας προσωπικού 1988-2000, ζ) Ενστάσεις 1987-1993 και γνωματεύσεις 1989 Α' Υγειονομικής Επιτροπής, η) αποφάσεις 1976 και διαταγές 1968-1970 Α' Υ.Ε. ΟΓΑ, θ) Block A' Y.E. (ανικανότητας) 1992-2007 και αλληλογραφία Α' Υ.Ε. 1974-1999, ι) αποφάσεις και ενστάσεις λουτροθεραπείας Β' Υ.Ε. 2007, 2011, ια) στατιστικά 1987-1997 και 2000-2007, ιβ) παραπεμπτικά και αντίγραφα Μ/Β εξετάσεων 2008-2009, ιγ) τέσσερα συνταγολόγια 2006-2008, ιδ) άδειες ασφαλισμένων 2002-2006, ιε) παραπεμπτικά ειδικών εξετάσεων 2006, ιστ) γνωματεύσεις 2006, ιζ) φυσικοθεραπείες 2006.

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-Τοπική Μονάδα Υγείας Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Νάουσας

Αρχείο Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσίων Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας (Ν.Μ.Υ.) Θεσσαλονίκης, Σταθμός Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου Ακροπόλεως.

 • ADM296
 • Αρχείο
 • 1967-2008

Βιβλία πρωτοκόλλου. Καρτέλες μαιευτικού και παιδιατρικού αρχείου. Στατιστικές. Βιβλία κίνησης ασθενών. Βιβλία στατιστικών καταγραφής εμβολίων. Καταστάσεις εμβολίων ανασφάλιστων παιδιών.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης, Σταθμός Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου Ακροπόλεως

Αρχείο ΙΚΑ Βέροιας

 • GR ADM015.05
 • Αρχείο
 • 1995-2007

Περιέχει: 3 βιβλία παρουσιών υγειονομικού προσωπικού, 6 βιβλία αδειών γιατρών, 3 βιβλία αδειών προσωπικού, 1 βιβλίο χορήγησης ενέσεων, 1 βιβλίο εκτελεσθέντων ΗΚΓ, 1 βιβλίο χρέωσης ορμονικών εξετάσεων, 1 βιβλίο χρέωσης triplex, 1 βιβλίο χρέωσης αξονικών, 3 βιβλία χρέωσης φυσιοθεραπειών, 1 φάκελο με έντυπα εβδομαδιαίων προγραμμάτων παρουσίας προσωπικού, 1 φάκελο με έντυπα μηνιαίων στατιστικών δελτίων οδοντιάτρων, 1 φάκελο με έντυπα μηνιαίων στατιστικών δελτίων εργαστηρίων, 1 φάκελο ημερησίων / μηνιαίων στατιστικών δελτίων γιατρών, 1 φ. με μηνιαία στατιστικά στοιχεία εμβολίων, 1 φ. με μηνιαίες καταστάσεις λοιμωδών νόσων, 2 φ. με καταστάσεις προληπτικού οδοντοιατρικού ελέγχου στα Δημοτικά και 1 φ. για τα Γυμνάσια.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βέροιας

Αρχείο ΙΚΑ Νάουσας

 • GR ADM022.03
 • Αρχείο
 • 1982-2009

Περιέχει: 3 μπλοκ αδειών ασφαλισμένων, 2 μπλοκ ειδικών συνταγών ναρκωτικών, 1 φάκελος με εντολές οδοντιατρικών κατασκευών, 2 βιβλία κίνησης οδοντιατρικών κατασκευών, 2 βιβλία παρουσιών προσωπικού, 1 βιβλίο χρέωσης συνταγολογίων αγροτικών ιατρών, 1 βιβλίο ιστολογικών εργαστηρίων και test pap, 1 βιβλίο ειδικών συνταγολογίων, 1 βιβλίο χορήγησης ενέσεων, 4 βιβλία χορήγησης αντιγριπικών εμβολίων, 3 βιβλία εισαγωγών στο Γ.Ν. Νάουσας, 6 βιβλία εκτάκτων δαπανών, 5 βιβλία χρέωσης συνταγολογίων, 1 βιβλίο στατιστικής ιατρών, 18 βιβλία επισκέψεων ανοιχτής περίθαλψης, 1 βιβλίο χρέωσης οστομικών καθετήρων

'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νάουσας

Αρχείο ΙΚΑ Τοπ. Υποκ/μα Αλεξάνδρειας

 • GR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1978-1995

Περιλαμβάνει: Βιβλίο ανικανοτήτων, Βιβλίο εκτάκτου περιθάλψεως, Βιβλία μετακίνησης ασθενών, αποφάσεις εκτάκτου περιθάλψεως, ειδικές συνταγές ναρκωτικών, χρέωση μελών ΑΥΕ ΟΓΑ, απορριπτικές αποφάσεις εκτάκτου περιθάλψεως, πίνακες μικροβιολογικού και ακτινολογικού υλικού, στατιστική μηνιαία υπηρεσία ιατρών, στατιστική Μικροβιολόγου, στατιστικά ΑΥΕ και ΟΓΑ, στατιστικά ακτινολόγου, στατιστικά οδοντιάτρων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ιατρείου Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) Συκεών

 • ADM276
 • Αρχείο
 • 2007 - 2013

Στελέχη συνταγολογίων και εξετάσεων. Αποφάσεις- κοινοποιήσεις- κανονισμοί από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Διοίκηση και ΝΜΥ) και από ΕΟΠΥΥ. Στατιστικές μηνιαίες, τρίμηνες, εξάμηνες. Βιβλίο πρωτοκόλλου αποφάσεων της Διοίκησης. Βιβλία στατιστικής ιατρών. Βιβλία κίνησης ασθενών, ημερήσιες καταστάσεις ασθενών και ημερήσια φύλλα ραντεβού. Φάκελος με επιτροπές ιατρών. Βιβλίο εξερχομένων εγγράφων. Βιβλία παρουσίας προσωπικού.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης, Ιατρείο Συκεών

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού

 • ADM180
 • Αρχείο
 • 1983 - 2003

5 βιβλία απογραφής υλικού χρήσης ετών 1985-1990. Μηνιαία στατιστική υψηλού κόστους, 2000. Μηνιαία στατιστική φυσιοθεραπειών, 1999. Μηνιαία οδοντ/κή στατιστική, 1991. Βιβλίο κατ'οίκον περίθαλψης, 1998-1999. Βιβλίο παρουσίας ιατρών, 1999-2000. Βιβλίο συνταγών φαρμάκων, 1993-1999. Στατιστική τριμήνων ιατρών. Βιβλία Επαναλαμβανομένων Συνταγών, Στατιστικής Ιατρείου Σίνδου, Μικροβιολογικών εξετάσεων και δελτία Στατιστικών εξετάσεων. Βιβλία κίνησης ασθενών,1998-2003. Στατιστική, 1983-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Πύλης Αξιού

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αγίου Δημητρίου

 • ADM128
 • Αρχείο
 • 1987 - 1997

Βιβλίο στατιστικής 1994. Βιβλίο Επιτροπής οφθαλμιάτρων 1996, βιβλίο Γερμανικού φορέα 1996, βιβλίο και καταστάσεις υψηλού κόστους 1996, αντίγραφα στελέχη υψηλού κόστους 1996, στατιστικές γιατρών και οδοντιάτρων 1997, αντίγραφα συνταγολογίων 1995.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Αγ. Δημητρίου

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αποστόλου Παύλου

 • ADM150
 • Αρχείο
 • 1986 - 2012

Πέντε βιβλία και ένας φάκελος με προγράμματα αδελφών 1986-1996. Βιβλία στατιστικής, Βιβλίο πρωτοκόλλου, Βιβλίο μητρώου προσωπικού 1992-2012.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Αποστόλου Παύλου

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Αρετσούς

 • ADM118
 • Αρχείο
 • 1988 - 2002

Λουτροθεραπείες έτους 1991. Δελτία κατασκηνώσεων 1989-1991. Μηνιαία στατιστικά στοιχεία ανικανότητας 1988-1991. Μηνιαία στατιστικά στοιχεία οδοντιατρικής περίθαλψης 1988-1991. Βιβλία κατ' οίκον περίθαλψης, παρουσίας προσωπικού, ημερήσιας στατιστικής, εξαγωγών, πρωτοκόλλου. Ευρετήριο αδειών προσωπικού. Προγράμματα αδελφών, στατιστικές τριμήνων, μηνιαία στατιστική Παροχής Υπηρεσιών, εισιτηρίων, υπηρετούντων ιατρών, τριμηνιαία στατιστική χειρουργικών επεμβάσεων, υπηρεσιακές μεταβολές Υγειονομικού προσωπικού, διαταγές για συνέδρια, ονομαστικές καταστάσεις απεργούντων ιατρών, βιβλίο παράδοσης συνταγών, βιβλίο ραντεβού για ΑΥΕ, ευρετήριο πληροφοριών. 2 φάκελοι συνέδρια και άλλες διαταγές για το υγειονομικό προσωπικό 1995-1996. Βιβλίο Πρωτοκόλλου 1988-1998. Βιβλίο στατιστικής ιατρών καθ' ημέρα 1995-1998. 6 φάκελοι φυσιοθεραπείας και στατιστικής, βιβλία κίνησης ασθενών και 9 μπλοκ οδοντιατρικής στατιστικής. Βιβλία επισκέψεων ανοικτής περίθαλψης, ετών 2001-2002.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Αρετσούς

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ασβεστοχωρίου

 • ADM109
 • Αρχείο
 • 1975 - 2001

Στατιστικά μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1985. Πρωτόκολλο ιματισμού 1987-1991. Βιβλίο οδοντιατρικών εξαγωγών 1975-1990. 2 συνταγολόγια ειδικών φαρμάκων 1989-1990. 1 φάκελος Στατιστική μηνός 1992. 1 φάκελος Στατιστική τριμήνου 1987-1992. 1 φάκελος Στατιστική εξαμήνου 1987-1992. Βιβλία κίνησης ιατρών, 1998-2000. Βιβλίο στατιστικής, 1985-1997. Βιβλία οδοντιατρικών εργασιών, 1994-1997. Βιβλία πρωτοκόλλου, 1977-1994. Στατιστικές μηνός, τριμήνου, εξαμήνου, 1999-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ασβεστοχωρίου

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ευόσμου

 • ADM182
 • Αρχείο
 • 1988 - 2002

6 βιβλία αναγραφής συνταγολογίων 1988-1997. 3 βιβλία αναγραφής ιματισμού 1988-1997. 5 βιβλία παρουσίας προσωπικού 1988-1997. 3 βιβλία πρόσθετης οδοντ/κης περίθαλψης 1988-1997. 7 βιβλία οδοντ/κων τμημάτων και εξαγωγών οδόντων 1988-1997. Βιβλίο κίνησης ασθενών,1998-1999. Βιβλίο στατιστικής, 1997-1999. Βιβλίο έκτακτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 1995-2001. Βιβλίο οδοντιατρικών τμημάτων, 1999-2001, Βιβλία Επισκέψεων Ανοικτής Περίθαλψης.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ευόσμου

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμαριάς

 • ADM121
 • Αρχείο
 • 1975 - 2005

80 στελέχη συνταγολογίων ειδικών φαρμάκων. Στατιστικές καταστάσεις. Βιβλία παρουσίας προσωπικού. Βιβλία αλληλογραφίας. Στατιστική οδοντιατρική. Ημερολογιακή Κατάσταση υπερωριακής απασχόλησης. Ημερολογιακή Κατάσταση ασθενών από οδοντίατρο. Κατάσταση παιδιατρικών τμημάτων. Στατιστικά δελτία οφθαλμικών νόσων. Καταστάσεις κατασκηνώσεων. Τετράδιο ιματισμού. Βιβλία: λοιμωδών νόσων, εμβολίων ηπατίτιδας - τετάνου, προγαμιαίων πιστοποιητικών, εθνικό συνταγολόγιο (συμπλήρωμα). Βιβλία επισκέψεων κατ' οίκον, ανοικτής περίθαλψης, εξετάσεων υψηλού κόστους, χρέωσης συνταγών, εισαγωγών σε νοσοκομεία και κλινικές, εξερχομέων εγγράφων. Βιβλία εξαγωγής οδόντων, στατιστικά ημέρας.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Καλαμαριάς

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Μετεώρων

 • ADM108
 • Αρχείο
 • 1967 - 2001

Βιβλία ελέγχου φαρμακευτικής περίθαλψης 1980, 1984, 1988. Βιβλία στατιστικής 1967-1980, 1989-1991, 1992-1994, 1996-2001. Βιβλία κίνησης ασθενών 1997 -2000. Βιβλίο συνταγολογίων 2000. Βιβλίο επαναλαμβανόμενων συνταγών 2000. Βιβλίο παρουσιών 1990-1993. 2 φάκελοι φαρμακευτικού υλικού 1977-1984, 1 φάκελος κατασκηνώσεων 1987-1991. Στατιστικά στοιχεία οδοντοτεχνικής περίθαλψης 1991-1992, 1990-1994, βιβλία στατιστικής οδοντιάτρων 1992, 1993-1996. Στατιστικά μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1979-1994. Στατιστική εμβολίων, 2000-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Μετεώρων

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεαπόλεως

 • ADM105
 • Αρχείο
 • 1985 - 1992

Βιβλία επισκέψεων κατ' οίκον 1985-1991, παράδοσης ιματισμού 1991, στατιστικής οδοντιατρικής περιθάλψεως 1991-92, στατιστικής 1990-1992, παρακλινικών εξετάσεων 1992, εξαγωγής οδόντων 1990. 140 μπλοκ ανικανοτήτων 1990. 1 φάκελος υπερωριών Διευθυντού 1990-1991. Στατιστική Ιατρείου μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1992.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Νεαπόλεως

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Περαίας

 • ADM209
 • Αρχείο
 • 1999 - 2002

4 φάκελοι στατιστικών Οδοντιάτρων, 2 φάκελοι φυσικοθεραπειών, 22 βιβλία κίνησης ασθενών, Βιβλίο ημερήσιας στατιστικής ιατρών και 9 μπλοκ στατιστικής οδοντιατρικής περίθαλψης 1999-2000. Βιβλία ασθενών, ετών 2001-2002.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Περαίας

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Σταυρούπολης και Νέας Ευκαρπίας

 • ADM106
 • Αρχείο
 • 1987 - 2001

Συνταγολόγια Ειδικών Φαρμάκων 1989-1991. 1 βιβλίο στατιστικής ετών 1990-93. Βιβλία κίνησης ασθενών, 1997. Βιβλία επισκέψεων ασθενών, 1999-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Σταυρούπολης και Ν. Ευκαρπίας

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Φοίνικα

 • ADM122
 • Αρχείο
 • 1966 - 1996

Βιβλίο στατιστικής, 1985-1993. Βιβλίο πρωτοκόλλου, 1966-1989. Φάκελοι ετήσιας στατιστικής κίνησης, 1977-1980. Φάκελος μηνιαίας στατιστικής, 1987-1989. Φάκελος οδοντιατρικής στατιστικής, 1986-1993. Μηνιαία στατιστική, προγράμματα αδελφών. Βιβλίο κατ' οίκον επισκέψεων, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Φοίνικα

Αρχείο Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Χαριλάου

 • ADM124
 • Αρχείο
 • 1976 - 1993

Βιβλίο έκτακτης δαπάνης, 1984-1991. Βιβλίο στατιστικής, 1979-1989. Βιβλίο πρωτοκόλλου, 1984-1990. 2 φάκελοι στατιστικής οφθαλμολογικής, 1985-1987, 1988-1992.2 φάκελοι στατιστικής παιδιατρικής, 1985-1987, 1988-1992. 2 φάκελοι στατιστικής οδοντιατρικής, 1985-1987, 1988-1991. Βιβλίο επισκέψεων κατ' οίκον, 1985-1986. Βιβλίο λουτροθεραπείας, 1989. Βιβλίο λογοδοσίας, 1983-1984. Βιβλίο παρουσίας γιατρών. Στατιστική γιατρών και ανικανότητας. Φάκελος ονομαστικής κατάστασης προσωπικού. Βιβλίο παρουσίας προσωπικού. Ευρετήριο γιατρών. Βιβλία: συνταγολογίων, παράδοσης εγγράφων, στατιστικής, μεταβολών προσωπικού.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Χαριλάου

Αρχείο Κέντρου Υγείας Τήνου

 • GR ADM055.01
 • Αρχείο
 • 1999

Στατιστικά στοιχεία με τον αριθμό επισκέψεων ασθενών ανά τμήμα.

Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Υγείας Τήνου

Αρχείο Κεντρικού Πολυϊατρείου 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

 • ADM324
 • Αρχείο
 • 2008 - 2012

Στατιστική εμβολίων. Στατιστική εμβολίων HPV. Συμβεβλημένες κλινικές. Στατιστική υψηλού κόστους. Στατιστική κίνηση εξόδων. Στατιστική οφθαλμικών νόσων. Στατιστική λοιμωδών νόσων. Καταστάσεις συμβεβλημένων νοσοκομείων.

Υπουργείο Υγείας, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ΠΕΔΥ Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης

Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατερίνης

 • GR ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1976-2013

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία, δελτία, δείγμα από εισιτήρια, εξιτήρια, ημερήσια στατιστικά στοιχεία.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατερίνης

Αρχείο Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

 • ADM278
 • Αρχείο
 • 1937 - 2001

Περιλαμβάνονται βιβλία από το Ακτινολογικό Εργαστήριο, Εξωτερικά Ιατρεία, Παιδιατρική Κλινική / Νοσηλευτική Υπηρεσία, Διοικητική Υπηρεσία: 1. Βιβλίο ημερήσιας κίνησης Ακτινολογικού Εργαστηρίου (1997 - 2001). 2. Βιβλία κίνησης ασθενών (1976 - 1992). 3. Βιβλία λογοδοσίας (1970 - 2002). 4. Βιβλίο μεταγγίσεων (1981 - 1994). 5. Βιβλίο διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων (1996). 6. Βιβλία με εξετάσεις ασθενών (1991 - 1994). 7. Βιβλία τεχνικού ελέγχου - επιδιορθώσεων (1982 - 1984). 8. Βιβλίο υγειονομικού υλικού (1970 - 1979). 9. Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1937 - 1999). 10. Πρωτόκολλο Διοικητικού Συμβουλίου (1967 - 1987). 11. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1939 - 1977). 12. Πρωτόκολλο Γραμματείας Διοικητικής Υπηρεσίας (1984 - 1991). 13. Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο (1972 - 1975). 14. Πρωτόκολλο Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσ. Λοιμωδών Νόσων Θεσσαλονίκης (1961 - 1967). 15. Πρακτικά Πειθαρχικού Συμβουλίου (1953 - 1960). 16. Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου ΑΧΕΠΑ (1968 - 1969). 17. Αναφορές Διοικητικού Συμβουλίου (1967). 18. Ισολογισμός έτους 1982. 19. Βιβλία προσωπικού (1981 - 1983). 20. Μισθολογικές καταστάσεις (1950 - 1979). 21. Βιβλία εργαστηριακών εξετάσεων (1973 - 1974 / 1978 - 1979). 22 Πρωτόκολλα εισαγωγής μη αναλώσιμου υλικού (1992). 23. Πρωτόκολλα παραλαβής και δελτία εισαγωγής τροφίμων (1993). 24. Συνταγολόγια φαρμάκων (1991 - 1994). 25. Φάκελοι με διοικητικά έγγραφα (1943 - 1961).

Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

Αρχείο Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας

 • GR ADM046.01
 • Αρχείο
 • 1983-2011

Περιλαμβάνει τριάντα (30) Υπηρεσιακά βιβλία του ΙΚΑ Αλεξάνδρειας: α) τέσσερα (4) βιβλία Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής - ΟΓΑ (1984-2011), β) πέντε (5) βιβλία ανικανότητας (1989-2011), γ) τρία (3) βιβλία αναπηρίας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής - ΙΚΑ (1984-2011), δ) ένα (1) βιβλίο λουτροθεραπείας (1992-2003), ε) δύο (2) βιβλία στατιστικής ιατρών (1983-2004), στ) τρία (3) βιβλία έκτακτης περίθαλψης (1986-1993, 1996-2000, 2003-2010), ζ) τρία (3) βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (2005-2011), η) ένα (1) βιβλίο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής υγειονομικού υλικού (1999-2000), θ) ένα (1) βιβλίο ιατρικών συνταγών, αγροτικών συνταγών, ναρκωτικών, ειδικών φαρμάκων (1984-2002), ι) ένα (1) βιβλίο συνταγολογίων ιατρών (2003-2010), ια) ένα (1) βιβλίο χρέωσης ιατρικών συνταγών (1985-1988), ιβ) ένα (1) βιβλίο συνταγολογίων Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας (2009-2010), ιγ) ένα (1) βιβλίο συνεδριάσεων ΑΜΕΑ (1999-2010), ιδ) ένα (1) βιβλίο χρέωσης αντιδραστηρίων - οδοντιατρείου (2003-2008), ιε) ένα (1) βιβλίο αδειών προσωπικού (2006-2007), ιστ) ένα (1) βιβλίο αγροτικών ιατρείων - συνταγολόγια (2002-2009).

Π.Ε.Δ.Υ. Αλεξάνδρειας

Αρχείο Σταθμού Α΄ Βοηθειών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού

 • ADM181
 • Αρχείο
 • 1985 - 1997

10 βιβλία χρέωσης αντιτετανικών ορών ετών 1985-1997. 18 βιβλία ασθενών Σταθμού Α΄ Βοηθειών (Σ.Α.Β.) ετών 1985-1994. 82 Βιβλία προσερχομένων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταθμός Α΄ Βοηθειών Πύλης Αξιού

Αρχείο Σταθμού Προστασίας Μάνας-Παιδιού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ανάληψης

 • ADM125
 • Αρχείο
 • 1978 - 2004

Kαρτέλες βρεφών, 1978. 10 φάκελοι στατιστικής εμβολίων, 1980-1991. 4 φάκελοι μηνιαίας στατιστικής, 1980-1990. Τετράδιο σπουδαστών ΤΕΙ, Βιβλία βεβαιώσεων κυοφορίας, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού. Βιβλίο κίνησης ασθενών (6) 1997-2000 Στατιστική μηνών και εξαμήνων 1995-2000. Στατιστικές ηπατίτιδας Β και Mantoux 1995-2000. Βιβλία επισκέψεων ανοικτής περίθαλψης, στατιστικές, ετών 2001-2002. Βιβλία επισκέψεων ανοικτής περίθαλψης, στατιστικά τριμήνου.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Σταθμός Προστασίας Μάνας-Παιδιού Ανάληψης

Αρχείο Τμήματος Ιατρικής Περίθαλψης Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης

 • ADM132
 • Αρχείο
 • 1977 - 2000

2 Βιβλία ψυχιάτρων 1993-1995. 3 ντοσιέ με γνωματεύεις ΑΥΕ 1977-1984. Περιλαμβάνει αρχειακό υλικό από τα Τμήματα της Νομαρχιακής Μονάδας Θεσ/νίκης: Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Τμήμα Ν.Μ.Υ. (επιτροπών), Τμήμα Προσωπικού και Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης. Βιβλία ιδρυμάτων (1987-1998). Βιβλίο Εισαγωγών παιδιών ασφαλισμένων για "Άσυλο του Παιδιού" (1991-1997). Μηνιαίες στατιστικές κίνησης (1997-1999). Στατιστικές εξαμήνου και έτους (1994-1997). Στατιστικά στοιχεία μηνός και τριμήνου ιατρείων (1995-1996). Στατιστικά ιατρείων (1996-1998). Στατιστικά παιδιατρικά, λοιμώδη Mantoux (1996-1998). Καταστάσεις μειονοτήτων ιατρείων (1998-2000). Στατιστική κατάσταση ορμονών και φεριτινών (2000).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης,

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 25ης Μαρτίου

 • ADM149
 • Αρχείο
 • 1990 - 2000

Στατιστική Δευτερεύουσας Φροντίδας-Ιατρικών Επισκέψεων, Καταστάσεις υπερωριών γιατρών και οδοντιατρική περίθαλψη. 17 φάκελοι με: έγγραφα Δευτ/σας Στατιστικής 1995-1997 Β΄ τριμήνου. Στατιστική εμβολίων ηπατίτιδας 1997-1998 Β΄ τριμήνου. Στατιστική ιατρικών επισκέψεων 1995-1996 Α΄ εξαμήνου. Στατιστική Σ.Π.Μ.Π. 1993-1994 Β΄ τριμήνου. 19 βιβλία κίνησης ασθενών 1997-2000. 3 φάκελοι στατιστικών οδοντιάτρων 1997-98. 1 φάκελος φυσικοθεραπειών 1998. 1 βιβλίο υπερήχων και ειδικών εξετάσεων 1995-1998. 2 βιβλία στατιστικής οδοντιατρικής περίθαλψης 1997. 2 βιβλία κίνησης ασθενών 1997-1998. 1 φάκελος με πίνακες κινήσεως Κέντρου Υγείας Ανάληψης 1998.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας 25ης Μαρτίου

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεαπόλεως

 • ADM204
 • Αρχείο
 • 1966 - 2005

Φάκελοι της Υγειονομικής Υπηρεσίας Νεάπολης και των Ιατρείων Λαγκαδά, Σταυρούπολης, Ασβεστοχωρίου, Μετεώρων, Πολίχνης, Νεάπολης: ειδικά συνταγολόγια, μπλοκ ανικανότητας, συνταγολόγια ειδικών παθήσεων, βιβλία στατιστικής οδοντιάτρων, εργαστηριακών, εισιτηρίων σε νοσοκομεία, πρωτοκόλλου ιατρείων, μπλοκ ιατρικών γνωματεύσεων ιατρικού προσωπικού, παράδοσης ιματισμού. Στατιστική εξαμήνων ιατρείων 1981-1995, στατιστική ανικανοτήτων 1994-1995, στατιστική τριμήνων ιατρείων 1993-1995. Σαράντα (40) σφραγίδες. Βιβλίο Αλλοδαπών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νεάπολης

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεαπόλεως

 • ADM104
 • Αρχείο
 • 1979 - 1993

6 βιβλία συνεδριάσεων επιτροπών 1979-1988. 1 βιβλίο πρακτικών κληρώσεως ιατρών ΑΥΕ 1983-1988. 2 βιβλία επιτροπής λουτροθεραπείας 1979-1988. Τριμηνιαία στατιστική 1987. Μηνιαία στατιστικά 1985-1986, 1992-1993. Μηνιαία στατιστικά ανικανοτήτων 1990-1993. Στατιστική τριμήνων 1987-1993. Μηνιαία στατιστικά οδοντιάτρων 1989.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νεάπολης

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Τούμπας

 • ADM190
 • Αρχείο
 • 1988 - 1995

Βιβλία εργαστηριακών εξετάσεων, στατιστικής οδοντιατρικής περίθαλψης, υψηλού κόστους, οδοντιατρικής, εκτάκτων δαπανών, γερμανικού φορέα.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Τούμπας

Αρχείο Φαρμακευτικής Υποδιεύθυνσης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης

 • ADM133
 • Αρχείο
 • 1964 - 1999

4 φάκελοι παραβάσεως φαρμακοποιών 1970-1986. 1 φάκελος στατιστικών στοιχείων κλινικών - νοσοκομείων 1972-1984. 1 φάκελος στατιστικών στοιχείων εξαμήνων 1964-1974. 1 φάκελος αλληλογραφίας 1982-1985. Δύο βιβλία εισερχομένων φαρμακείων, 1990-1992 και ένα βιβλίο έκτακτης περίθαλψης,1991-1999.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Υποδιεύθυνση Φαρμακευτική Θεσσαλονίκης