Χημικές υπηρεσίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Χημικές υπηρεσίες

Equivalent terms

Χημικές υπηρεσίες

Σχετικοί όροι

Χημικές υπηρεσίες

46 Αρχειακή περιγραφή results for Χημικές υπηρεσίες

46 results directly related Exclude narrower terms

Έγγραφο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1936

Άδεια κατοχής αποστακτήρα οινοπνεύματος, (τόπος: Σέρρες).

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM139
 • Αρχείο
 • 1931 - 2003

Επίσημα τετράδια χημικών αναλύσεων, βιβλία καταχώρησης αιτήσεων χημικών εργασιών και αλληλογραφία που αφορά απεργίες. Δελτία χημικής ανάλυσης. Πιστοποιητικά καταλληλότητας και χημικής ανάλυσης εταιριών. Πρωτόκολλα εναποθήκευσης εταιριών. Πιστοποιητικά οίνων. Καταστάσεις κρασιών. Βιβλίο χημικών αναλύσεων. Πρωτόκολλα. Βιβλία ιδιωτικών αναλύσεων. Παρουσιολόγια-Δασμολόγια. Βιβλίο Εισπρακτέων. Κτηματολόγιο-Μισθοδοσία. Βιβλίο αδειών παραλαβής ανθρακασβεστίου. Έγγραφα διαφόρων Τελωνείων. Πρωτόκολλα διαφόρων Αρχών. Δ/νση Κτηνιατρικής. Τελωνειακά Δασμολόγια. Πρωτόκολλα Ενεργητικής και Παθητικής τελειοποιήσεως. Διάφορα Βιβλία του Γ.Χ.Κ. Εφέσεις. Έγγραφα για ρύπανση περιβάλλοντος κ.ά. Αρχειακό υλικό από τη Γραμματεία, το Τμήμα Β΄ και Τμήμα Δ΄. Δελτία Χημικών Αναλύσεων εξαγομένων προϊόντων με επιδότηση, αιτήσεις εξαγωγέων, πιστοποιητικά οίνων, ποτών, ζύθου, μηνιαίες καταστάσεις, τετράδια ιδιωτικών αναλύσεων, δηλώσεις εταιρειών εξαγόμενων προϊόντων, αλληλογραφία για εξαγόμενα προϊόντα.

Α΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Αρχείο Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT ADM. 7.7
 • Αρχείο
 • 1976-1998

Ετήσιες Δηλώσεις Αποσταγματοποιών, Βιβλίο Επιθεωρήσεων-Μητρώο, Βιβλίο Συγγραμμάτων, Βιβλία Καθημερινής Χρεοπίστωσης Ταινιών Οινοπνευματωδών Ποτών, λυτά έγγραφα ΕΤΕΠΠΑΑ & ΕΤΕΕΦΟ

Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Μεσολογγίου

Αρχείο Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου

 • Αρχείο
 • 1988-1995

Πιστοποιητικά εξαγωγής οίνου προς τον Καναδά, την Αγγλία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Αυστραλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία. Πιστοποιητικά ξενόγλωσσα και διασαφήσεις εξαγωγής οίνων.

Αυτοτελές Γραφείο Χημικών Υπηρεσιών Σάμου

Αρχείο Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM138
 • Αρχείο
 • 1938 - 2000

Χημικές αναλύσεις διαφόρων υπηρεσιών του Ν. Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων. Ιδιωτικές χημικές αναλύσεις. Εγκύκλιοι Γ.Χ.Κ. 30 βιβλία Χημικών Αναλύσεων (1970-1977,1982-1988). 11 βιβλία Πρωτοκόλλου (1984-1988). 1 φάκελος Δ/νση Υγείας Θεσσαλονίκης- Εποπτεία Αλιείας-Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης (1995). 1 φάκελος συμβάσεις Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας-Ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης (1992-1995). 1 φάκελος αεριοχρωματογραφήματα ναρκωτικών (1988-1995). Βιβλίο παρουσίας προσωπικού (1985, 1991-1993). 1 φάκελος Εφέσεις-αποφάσεις Α.Χ.Σ. της Δ.Ε.Θ. (1988). 5 φάκελοι Επανεξέτασεις δειγμάτων (1983-86). 2 φάκελοι Δίωξης Ναρκωτικών και Αστυνομικών Τμημάτων ( 1984-1985).1 φάκελος δειγμάτων νοσοκομείων. 1 φάκελος Κ. Κτηνιατρικού Ιδρύματος. Έγγραφα χημικών αναλύσεων και εκθέσεων εξέτασης μη κανονικών δειγμάτων διαφόρων προϊόντων τροφίμων, νερών, ετών 2000-03, αφλατοξινών (μυκοτοξινών- καρκινογόνων ουσιών) λόγω κακής συντήρησης ή λόγω κακών καιρικών συνθηκών παραγωγής προϊόντων, ναρκωτικών ουσιών, λιπασμάτων, υφασμάτινων προϊόντων και απορρυπαντικών. Επίσης περιλαμβάνονται 22 τετράδια χημικών αναλύσεων και έγγραφα για την ταξινόμηση-επισήμανση επικίνδυνων προϊόντων βάσει νομοθεσίας(Α.Χ.Σ. 378/94 και 265/2002).

Β΄Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γ΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM154
 • Αρχείο
 • 1945 - 2008

Άδειες μεταφοράς οίνου. Πεπραγμένα Χημικών Υπηρεσιών. Απογραφή Υλικού. Είδη του Στρατού προς εξέταση. Χημική εξέταση διαφόρων, κυρίως ειδών διατροφής του Στρατού και άλλων εργοστασίων και άλλων ειδών. Άδειες απόσταξης. Εργοστάσιο "ΦΙΞ", αναλύσεις ζύθου. Έλεγχος ποτοποιείων. Βιβλίο Ιδιωτικών Αναλύσεων. Τελωνειακά Δασμολόγια. Λειτουργία οινοπνευματοποιείων, ποτοποιείων της Θεσσαλονίκης και προϊόντα παραγωγής τους. Φάκελοι που αφορούν: Αποτελέσματα εξέτασης δειγμάτων ζύθου, Βαθμούς PLATO ζύθου, Πρωτόκολλα παραλαβής βύνης εξωτερικού, Άδειες απόσταξης στέμφυλων διημέρου, Πρωτόκολλα μετουσίωσης και δειγματοληψίας αιθυλικής αλκοόλης 96% vol., Πρωτόκολλα αμετουσίωτης μεθανόλης από εταιρείες, Κίνηση οξοποιείου «Σ.Μαβίδου» στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, Διαχείριση οινοπνεύματος και φύρας από φορολογική αποθήκη του Παν. Ποιμενίδη.

Γ΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους

 • GRGSA-MAG ADM37.1
 • Αρχείο
 • 1953-2000

Φάκελοι εγγράφων για ελέγχους, αναλύσεις, αποστάξεις, δειγματοληψίες, καταμετρήσεις κ.λπ.

Γενικό Χημείο του Κράτους

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους, Γραφείο Σάμου

 • 1995-2015

Πρωτόκολλα αποσφράγισης-επανασφράγισης ποτοποιείων, μετουσίωσης ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης για παραγωγή ούζου, εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων, εισπράξεις κ.ά..

Γενικό Χημείο του Κράτους, Γραφείο Σάμου

Αρχείο Γενικού Χημείου του Κράτους/Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

 • GRGSA-MES ADM065.01
 • Αρχείο
 • 1920-2005

άδειες κατοχής μηχανημάτων απόσταξης οινοπνεύματος, βιβλίο καταχώρησης οργάνων, επίπλων και εγκαταστάσεων, πρωτόκολλα παράβασης οινοπνεύματος (λαθρεμπόριο οινοπνεύματος, πρωτόκολλα ανάμειξης αποσταγμάτων και οινοπνευματικών μειγμάτων, βιβλίο πιστοχρεώσεων σφραγιδοκαλύκων και σφραγιδοσυρμάτων, άδειες λειτουργίας οινοπνευματοποιείων-παρασκευής μελάσας-συμπυκνωμένου σιροπιού, σχεδιαγράμματα γραμμής παραγωγής, σχετικά με εταιρίες ("Ελληνική Ταρταρική" και "Οινοτρυγία"), μισθολογικά μητρώα κ.ά.

Γενικό Χημείο του Κράτους/Τμήμα Χημικής Υπηρεσίας Καλαμάτας

Αρχείο Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM223
 • Αρχείο
 • 1984 - 2000

Δελτία χημικών αναλύσεων, βιβλία καταχώρησης, αναλύσεων, χρέωσης δειγμάτων, επιτροπές υγραερίων, πεπραγμένα, δείγματα καυσίμων, εφέσεις και πρωτόκολλα.

Δ΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Αρχείο Διεύθυνσης Χημικής Υπηρεσίας Ρόδου

 • Αρχείο
 • 1947-1986

Έγγραφα σχετικά με χαρτομάζα, χημικά προϊόντα, υφάσματα, απορρυπαντικά, ομπρέλες, πετρελαιοειδή, μαρτυρικές καταθέσεις και απολογίες, δειγματοληπτικοί έλεγχοι, οικονομικά και προϋπολογισμοί, επιτροπή εποπτείας, δελτία χημικών αναλύσεων, άδειες εξαγωγής οινοπνευματωδών

Διεύθυνση Χημικής Υπηρεσίας Ρόδου

Αρχείο Διεύθυνσης Χημικών Υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης

 • GR ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1954-2014

Το αρχείο αποτελείται από: Εγκύκλιοι, Διοικητικά Πεπραγμένα και Εκθέσεις, Φάκελοι προσωπικού, Φάκελοι αδειών, Ποτοποιίες-εκθέσεις-επιτροπές, Φάκελοι ναρκωτικών ουσιών, Επιθεωρήσεις-έλεγχος τροφίμων και υφαντικών ινών, Δείγματα νερού, Φάκελοι αναλύσεων, Στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Χημείο Κράτους, Χημική Υπηρεσία Κατερίνης

Αρχείο Χημείου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1930-1993

Αρχείο της Χημικής Υπηρεσίας Σάμου. Περιλαμβάνει: βιβλία Πρωτοκόλλων, Δασμολόγια Εισαγωγής, δελτία χημικών αναλύσεων εισαγομένων-εξαγομένων ειδών, αλληλογραφία, αγορανομικά, τελωνειακά, έγγραφα οινοπνευματοποιών, εξαγωγές οίνων, οίνους εσωτερικού, εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών κ.ά..

Χημική Υπηρεσία Σάμου

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR GRGSA-IMA ADM018.02
 • Αρχείο
 • 1984-2008

Δελτία χημικής ανάλυσης εισαγωγών - εξαγωγών (1997-2008), εισπράξεις ΔΕΧΕ (Μπλοκ) αιτήσεις (2000), εννέα (9) βιβλία είσπραξης και εννέα (9) βιβλία καταχώρησης (2000-2008)

Χημική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας

 • GR GRGSA-IMA ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1969-2006

Περιέχει : α. Εγκριτικές αποφάσεις σκευασμάτων, ζύθου, αλκοολούχων ποτών και ευρετήρια σκευασμάτων (1976-1997), β. αλληλογραφία για δασμολογικά θέματα και πίνακες δασμών (1978-2006), γ. Αγορανομικά (1986-2002), δ. Έγγραφα σχετικά με αλκοόλη, τσίπουρο, άμβυκες (1969-2000), ε. Διοικητικά έγγραφα και βιβλία οδηγιών (1975-2002).

Χημική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Βόλου (πρώην Γενικού Χημείου του Κράτους)

 • GRGSA-MAG ADM37.2
 • Αρχείο
 • 1940-2008

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, αγορανομίας, εγγράφων για ελέγχους, αναλύσεις, αποστάξεις, δειγματοληψίες, καταμετρήσεις κ.λπ.

Βιβλία:
Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Υλικού, Οργάνων-Συσκευών, Ευρετήρια Εργαστηρίων, Τετράδια αναλύσεων δειγμάτων.

Γενικό Χημείο του Κράτους

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας

 • GRGSA-THE ADM.16:1
 • Αρχείο
 • 1949-2007

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι (μη κανονικά δείγματα, οινοπνευματοποιών-ποτοποιών, άδειες), βιβλίο δηλώσεων ποτοποιών, λυτά έγγραφα (δειγματοληψίες κ.ά.)

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Νομού Θεσπρωτίας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Κατερίνης

 • GR ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1981-1996

Το αρχείο αποτελείται από: Δελτία Χημικής αναλύσεως εισαγωγών-εξαγωγών-μεταποιήσεων,
Διαβιβαστικά έγγραφα αποστολής δειγμάτων προς εξέταση, Τελωνειακά δασμολογικά και κατατάξεις, Εκθέσεις χημικής ανάλυσης δειγμάτων κανονικών και μη ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών, Εγκρίσεις από Α.Χ.Σ. κυκλοφορίας σκευασμάτων και Ε.Ο.Φ. σε τρόφιμα ειδικής διατροφής, Αποφάσεις ορισμού διμήνου απόσταξης στέμφυλων-κούμαρων, Στατιστικά διήμερων, Άδειες και Αντίγραφα αδειών απόσταξης στέμφυλων, Στατιστικά δελτία εισαγόμενου ή εξαγόμενου οινοπνεύματος, Μηνιαία κατάσταση εξαγόμενου οίνου και οινικών προϊόντων, Μηνιαία κατάσταση εισαγωγής ζύθου, Απαλλαγές ποτοποιών, Βεβαιώσεις παραλαβής-μεταφοράς οινοπνεύματος, Πρωτόκολλο σφραγίσεως και αποσφραγίσεως, Εγκρίσεις αλκοολούχων ποτών αεριοχρωματογράφημα προτύπων ουίσκι, Δηλώσεις οινοπνευματοποιών Α΄ Κατηγορίας,
Πεπραγμένα Υπηρεσίας, Βιβλίο Διεκπεραίωσης, Καταστάσεις Δ.Ε.Χ.Ε., Καταστάσεις μισθοδοσίας τακτικών αποδοχών υπαλλήλων, εγκρίσεις και αποδόσεις λογαριασμών Χ.Ε.Π., Εγκρίσεις μετακινήσεων εκτός έδρας, δικαιολογητικά πληρωμής, Αιτήσεις εκτελέσεως χημικών εργασιών, μηνιαία στατιστικά (καύσιμα-ελαιόλαδα).

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Χημείο Κράτους, Χημική Υπηρεσία Κατερίνης

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Κατερίνης

 • GR ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1954-2008

Το αρχείο αποτελείται από: Δελτία Χημικής αναλύσεως εισαγωγών, Εκθέσεις χημικής ανάλυσης δειγμάτων, Καταστάσεις Δ.Ε.Χ.Ε., Καταστάσεις μισθοδοσίας,Πρωτόκολλα, Στατιστικά, Πεπραγμένα Υπηρεσίας, Άδειες απόσταξης, Πράξεις επιβολής προστίμων, Δικογραφίες, Αναφορές Έγγραφα ιδρύσεως της Υπηρεσίας και Ετήσιες εκθέσεις.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Χημείο Κράτους, Χημική Υπηρεσία Κατερίνης

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Μακεδονίας - Θράκης, Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης

 • GRGSA-IAM- ADM307
 • Αρχείο
 • 1968 - 2010

Φάκελοι με έγγραφα ελέγχου δεξαμενών καυσίμων, διεργαστηριακών εξετάσεων, εγκύκλιοι του οργανισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, Εμπιστευτικά πρωτόκολλα, εμπιστευτικά έγγραφα. Τετράδια Χημικών Αναλύσεων, Βιβλία Πρωτοκόλλου Α΄ Χημικής Υπηρεσίας του 1984, συνταγές εταιριών τροφίμων. Eκθέσεις αξιολόγησης υπαλλήλων. Kώδικας τροφίμων και ποτών 2003, χημικές αναλύσεις επίπλων, πιστοχρεώσεις ταινιών, χημικές αναλύσεις, πρωτόκολλα σφραγιδοκαλύκων αμβύκων 1993, μισθολογικό μητρώο 1984-1992 και πεπραγμένα 2011 Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας. Πιστοποιητικά καταλληλότητας για εξαγωγή διαφόρων εταιριών 2009-2010, επιθεωρήσεις χημικών εταιριών 2006-2007.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Μακεδονίας - Θράκης, Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ναυπλίου

 • GR GSA-ARG ΔΙΟΙΚ.044.001
 • Αρχείο
 • 1982 - 2010

Δελτία χημικών αναλύσεων εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων, δειγματοληψίες και αναλύσεις προϊόντων, αγορά οινοπνεύματος απο ποτοποιίες, πεπραγμένα υπηρεσίας, οικονομικά στοιχεία.

Χημική Υπηρεσία Ναυπλίου

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ναυπλίου

 • GR GSA-ARG ΔΙΟΙΚ.044.002
 • Αρχείο
 • 1969 - 2009

Δελτία χημικών αναλύσεων εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων, δειγματοληψίες και αναλύσεις προϊόντων, αναλύσεις ναρκωτικών ουσιών, παλιά εργαστήρια χυμών-αναψυκτικών, αγορά οινοπνεύματος από ποτοποιίες, πεπραγμένα υπηρεσίας, οικονομικά στοιχεία.

Χημική Υπηρεσία Ναυπλίου

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Νομαρχίας Ξάνθης

 • GRGSA-IAM- ADM059
 • Αρχείο
 • 1981 - 1989

Δικαιολογητικά οινοπαραγωγών. Στελέχη δελτίων χημικής ανάλυσης. Αποφάσεις Ανώτατης Επιτροπής Γενικού Χημείου του Κράτους. Χημικές αναλύσεις - Γνωστοποιήσεις. Άδειες οινοπνευματοποιών.

Χημική Υπηρεσία Ξάνθης

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Νομού Θεσπρωτίας

 • GRGSA-THE ADM.16
 • Αρχείο
 • 1976-2000

Δειγματοληψίες-αποτελέσματα, βεβαιώσεις αδείας απόσταξης σταφυλιών, πρωτόκολλα σφράγισης μηχανημάτων, ποτοποιία

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Νομού Θεσπρωτίας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM002.03
 • Αρχείο
 • 2000 - 2004

Το αρχείο περιλαμβάνει εκθέσεις εξέτασης αγορανομικών δειγμάτων και ναρκωτικών, έγγραφα σχετικά με τελωνειακές επιτροπές, και αρχεία αναφορών RASFF και RAPEX.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Νομού Λάρισας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας

 • GRGSA_LAR ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1962 - 2000

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία και εκθέσεις χημικών αναλύσεων και πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Νομού Λάρισας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 • GRGSA-ACH ADM005.01
 • Αρχείο
 • 1975-1987

Αλληλογραφία αγορανομικών δειγμάτων, τελωνειακών δειγμάτων, δειγμάτων διαφόρων δημοσίων αρχών, αλληλογραφία οινοποιείων, οινοπνευματοποιείων, ποτοποιείων, οινοπνευματοποιείων, βιβλία δασμολογίου, στελέχη δελτίων ανάλυσης πάσης φύσεως δειγμάτων, στελέχη αδειών ζύθου, βύνης και παραπροϊόντων αυτών.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1958-1991

Ζητήματα ποτοποιίας (σφραγίσεις - αποσφραγίσεις άμβυκα ποτοποιών, διακίνησης καθαρού οινοπνεύματος), διάφορες χημικές αναλύσεις (αλεύρων & δημητριακών, δειγμάτων νερού, δειγμάτων ελαιοπυρήνων, λιπασμάτων)

Χημική Υπηρεσία Πρέβεζας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM006.02
 • Αρχείο
 • 1990-1999

Άδειες απόσταξης διήμερων οινοπνευματοποιών, χημικές εξετάσεις κανονικών και μη κανονικών δειγμάτων

Χημική Υπηρεσία Πρέβεζας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Πρέβεζας

 • GR GRGSA-PRE ADM006.04
 • Αρχείο
 • 1954-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, παρουσιολογίου και μισθολογίου. Χημικές αναλύσεις (προσδιορισμού υδραργύρου, νερών, γεωργικών προϊόντων, εισαγωγών, εξαγωγών). Εγκύκλιοι. Διοικητικές παραβάσεις, πράξεις επιβολής προστίμων. Έγγραφα σχετικά με ποτοποιούς: κίνηση καθαρού οινοπνεύματος ποτοποιών, δηλώσεις και εγγυήσεις, άδειες εξαγωγής και μεταφοράς οινοπνευματωδών προϊόντων, άδειες διημέρων αποσταγματοποιών. Επιθεωρήσεις βιομηχανιών - βιοτεχνιών τροφίμων νομών Πρέβεζας, Λευκάδας, Άρτας, φάκελοι βιοτεχνιών (εργαστηρίων) παρασκευής αεριούχων ποτών

Χημική Υπηρεσία Πρέβεζας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.04
 • Αρχείο
 • 1976 - 2006

Φάκελοι αλκοόλης, οίνου, ζύθου, ποτών, φορολογίας οινοπνεύματος, φάκελος ελέγχων για ναρκωτικές ουσίες, λάδια.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.07
 • Αρχείο
 • 2011

Εκθέσεις εξέτασης ή δοκιμών δειγμάτων τσιγάρων και καπνικών προϊόντων,
Εκθέσεις εξέτασης ή δοκιμών δειγμάτων νερού για μικροβιολογική εξέταση Δημοσίων Αρχών, ΔΕΥΑΣ και ιδιωτών (εταιρειών, φυσικών προσώπων),
Εκθέσεις εξέτασης ή δοκιμών δειγμάτων νερού για χημική εξέταση Δημοσίων Αρχών, ΔΕΥΑΣ και ιδιωτών (εταιρειών, φυσικών προσώπων),
Εκθέσεις εξέτασης ή δοκιμών δειγμάτων διεργαστηριακών συγκρίσεων για προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε νερό.

Χημική Υπηρεσία Ν. Σερρών

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.03
 • Αρχείο
 • 1957, 1976 - 2000

Βιβλίο εφέσεων (επανεξετάσεις δειγμάτων), βιβλία αναλύσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι ποτοποιών – άδειες ποτοποιών, αλληλογραφία με Γενικό Χημείο, εγκύκλιοι.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1953

Άδειες κατοχής αποστακτήρων, σφράγιση μηχανημάτων απόσταξης (Νέο Σούλι Σερρών).

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM006.05
 • Αρχείο
 • 2000 - 2006

Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων σκληρών και ελαφρών ναρκωτικών, χημικές αναλύσεις κατά παραγγελία ιδιωτών.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Χημική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Χημικών Υπηρεσιών Κέρκυρας

 • GRGSA-KER ADM.23.1, 23.2, 23.3, 23.4
 • Αρχείο
 • 1926-2012

Αλληλογραφία, εγκύκλιοι/κανονισμοί, αιτήσεις, αποφάσεις, εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων, εκθέσεις επιθεώρησης εργαστηρίων, πρωτόκολλα δειγματοληψίας, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος ποτοποιών, άδειες λειτουργίας εργαστηρίων, αποδεικτικά παραλαβής, τριπλότυπα είσπραξης, τηλεγραφήματα, υπεύθυνες δηλώσεις, ετικέτες ποτών, διαγράμματα ή σκαριφήματα κατόψεων εργαστηρίων.

Χημικές Υπηρεσίες Κέρκυρας