Νηπιαγωγεία - Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νηπιαγωγεία - Δράμα

Αντίστοιχοι όροι

Νηπιαγωγεία - Δράμα

Σχετικοί όροι

Νηπιαγωγεία - Δράμα

15 Αρχειακή περιγραφή results for Νηπιαγωγεία - Δράμα

15 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU116.02
 • Αρχείο
 • 1986-2012

Συμβάσεις Καθαρίστριας, Δικαιολογητικά Εγγραφών Νηπίων, Πιστοποιητικά Γέννησης, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

20ό Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 20ού Νηπιαγωγείου Ν. Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU116.01
 • Αρχείο
 • 1985-2012

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πιστοποιητικά Νηπίων, Δικαιολογητικά Εγγραφών, Στατιστικά Στοιχεία, Πειθαρχικά, Ποινές, Αμοιβές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Επιμόρφωση, Μετεκπαίδευση, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία

20ό Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU097.01
 • Αρχείο
 • 1988-2006

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

23ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 23ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU097.02
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Βιβλίο Κινητής Περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Πράξεων, Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

23ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.01
 • Αρχείο
 • 1961-2007

Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Νομολογία, Ίδρυση, Οργάνωση, Λειτουργία, Κτιριολογικά Θέματα, Εξοπλισμός Βιβλία Βιβλιοθήκης, Στατιστικά Στοιχεία, Άδειες, Πειθαρχικά, Ποινές, Μισθοδοσία, Οικονομικά, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Μαθητολόγιο

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU117.02
 • Αρχείο
 • 1969-2007

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορίας, Πιστοποιητικά Γεννήσεως, Τιμολόγια, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων

2ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1966-1972

Απολογιστικά Στοιχεία Οικονομικών Ετών, Φάκελοι Διαταγών και Επιθεωρητών

7ο Νηπιαγωγείο Δράμας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU021.02
 • Αρχείο
 • 1976-2004

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Βιβλία Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού

Νηπιαγωγείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αμπελακίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1976

Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας

Νηπιαγωγείο Αμπελακίων (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Λευκογείων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU110.01
 • Αρχείο
 • 1965-2010

Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρωτοκόλλου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένης, Πρωτόκολλο

Νηπιαγωγείο Λευκογείων (Δράμα)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Χαριτωμένης Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU033.01
 • Αρχείο
 • 1963

Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Πράξεων, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Μητρώου Νηπίων

Νηπιαγωγείο Χαριτωμένης (Δράμα)