Νηπιαγωγεία - Έβρος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Νηπιαγωγεία - Έβρος

Αντίστοιχοι όροι

Νηπιαγωγεία - Έβρος

Σχετικοί όροι

Νηπιαγωγεία - Έβρος

55 Αρχειακή περιγραφή results for Νηπιαγωγεία - Έβρος

55 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 10ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU011
 • Αρχείο
 • 1980-2001

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελος εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας.

10ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Νέας Βύσσας

 • EDU072
 • Αρχείο
 • 1963-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

1ο Νηπιαγωγείο Νέας Βύσσας (Έβρος)

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU006
 • Αρχείο
 • 1956-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

2ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU062
 • Αρχείο
 • 1967-2001

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

2ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας (Έβρος)

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU007
 • Αρχείο
 • 1969-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

3ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU069
 • Αρχείο
 • 1956-2001

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

3ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας (Έβρος)

Αρχείο 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU142
 • Αρχείο
 • 1985-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας (Έβρος)

Αρχείο 5ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU013
 • Αρχείο
 • 1967-1999

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

5ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU124
 • Αρχείο
 • 1957-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU009
 • Αρχείο
 • 1973-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

8ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας

 • EDU055
 • Αρχείο
 • 1980-2003

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο ταμείου, μητρώο νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

8ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Άβαντα

 • EDU115
 • Αρχείο
 • 1952-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Άβαντα (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Άνθειας

 • EDU040
 • Αρχείο
 • 1969-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώο νηπίων.

Νηπιαγωγείο Άνθειας (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αισύμης

 • EDU143
 • Αρχείο
 • 1968-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο παρουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Αισύμης (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Δικαίων

 • EDU116
 • Αρχείο
 • 1972-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δικαίων (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Δωρικού

 • EDU065
 • Αρχείο
 • 1953-2000

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δωρικού (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Δόξας

 • EDU140
 • Αρχείο
 • 1975-1987

Βιβλίο ταμείου, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δόξας (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ελαίας

 • EDU094
 • Αρχείο
 • 1997-2004

Βιβλίο πρωτοκόλλου, φάκελος εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Νηπιαγωγείο Ελαίας (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Καβύλης

 • EDU092
 • Αρχείο
 • 1965-1991

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Καβύλης (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Καστανέων

 • EDU075
 • Αρχείο
 • 1961-2000

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μαθητολόγιο.

Νηπιαγωγείο Καστανέων (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Κομάρων

 • EDU105
 • Αρχείο
 • 1976-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώα νηπίων, ημερολόγιο σχολικής ζωής.

Νηπιαγωγείο Κομάρων (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Λέπτης

 • EDU077
 • Αρχείο
 • 1965-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώο νηπίων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Νηπιαγωγείο Λέπτης (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μάκρης

 • EDU073
 • Αρχείο
 • 1970-1996

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου.

Νηπιαγωγείο Μάκρης (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μαΐστρου

 • EDU113
 • Αρχείο
 • 1973-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Μαΐστρου (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μεταξάδων

 • EDU128
 • Αρχείο
 • 1976-1985

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Μεταξάδων (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου

 • EDU084
 • Αρχείο
 • 1973-1999

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μητρώο νηπίων.

Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Πενταλόφου

 • EDU150
 • Αρχείο
 • 1967-2009

Βιβλίο περιουσίας, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Πενταλόφου (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Πύργου

 • EDU090
 • Αρχείο
 • 1958-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Πύργου (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ριζίων

 • EDU070
 • Αρχείο
 • 1974-1992

Βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, βιβλία απασχόλησης νηπίων, βιβλία παρουσίας.

Νηπιαγωγείο Ριζίων (Έβρος)

Αρχείο Νηπιαγωγείου Στέρνας

 • EDU096
 • Αρχείο
 • 1964-2001

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Νηπιαγωγείο Στέρνας

Αρχείο Νηπιαγωγείου Φυλακίου

 • EDU151
 • Αρχείο
 • 1965-2002

Βιβλίο κινητής περιουσίας, βιβλίο ακίνητης περιουσίας, βιβλιάρια ΙΚΑ.

Νηπιαγωγείο Φυλακίου (Έβρος)