Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Μέση Ανατολή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Μέση Ανατολή

Equivalent terms

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Μέση Ανατολή

Σχετικοί όροι

Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Μέση Ανατολή

16 Αρχειακή περιγραφή results for Παγκόσμιος πόλεμος, 1939-1945 - Μέση Ανατολή

16 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού (Κ51α)

 • GRGSA-CA- PRI013.01
 • Αρχείο
 • 1874-1948

Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού.
Περιέχει έγγραφα και έντυπα που αναφέρονται, κυρίως, στη χρονική περίοδο 1941-1944 κατά την οποία ο Τσουδερός ήταν πρωθυπουργός της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή, ενώ περιλαμβάνεται και υλικό που αφορά το Κρητικό Ζήτημα, τη δικτατορία του Μεταξά, κ.ά. Το αρχείο επικεντρώνεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιλύσει το επισιτιστικό πρόβλημα της κατεχόμενης Ελλάδας, στην εκδήλωση κινημάτων στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, στις διαφωνίες στους κόλπους της εξόριστης κυβέρνησης, στο συνέδριο του Λιβάνου, στην εσωτερική κατάσταση της κατεχόμενης χώρας και τις ωμότητες των κατακτητών, στο ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων, στη φορολογία των ελληνικών περιουσιών στην Τουρκία, κ.ά.
Αποστολή Α': φ. 1-17
Αποστολή Β': φ. 1-10,
Αποστολή Γ': φ. 1-15β,
Αποστολή Δ': φ. 1-9,
Αποστολή Ε': φ. 1-62,
Αποστολή ΣΤ': φ. 1-3.

Τσουδερός, Εμμανουήλ

Αρχείο Ηρακλή Ν. Πετιμεζά

 • Αρχείο
 • 1938 - 1994

Αλληλογραφία Η. Ν. Πετιμεζά (1945 - 1993), μεταξύ των οποίων επιστολές από την Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Ν. Γ. Κωνσταντόπουλο, Μιχ. Μυριδάκη, Αλ. Σεφεριάδη, Γρ. Φαράκο, Δημ. Γέροντα, Βασ. Μαρκάκη-Ταλαίο. Επιστολές στην εφημερίδα Ακρόπολις αναφορικά με σειρά δημοσιευμάτων του Η. Πετιμεζά στην εφημερίδα, με τίτλο "Τα μυστικά του Νικήτα" (1979). Πρωτόκολλα παράδοσης αρχειακού υλικού Ηρακλή Ν. Πετιμεζά και του Ν. Πετιμεζά-Λαύρα στη Βιβλιοθήκη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Αλληλογραφία Η. Πετιμεζά με Μουσείο Μπενάκη σχετική με την παράδοση τμηματικά αρχειακού υλικού (1974-1978, 1981-1983). Φωτοτυπίες μέρους παραδοθέντος υλικού. Κατάλογος αρχειακού υλικού που παρεδόθη από Η. Πετιμεζά στα Γ.Α.Κ. (1947). Φωτοαντίγραφα μέρους παραδοθέντος υλικού (1983). Δημοσιεύματα σε ελληνικό και ξένο Τύπο (1945-1946) περί διορισμού και παραίτησης του Η. Πετιμεζά από τη θέση του υπουργού Τύπου και Πληροφοριών. Κρίσεις και σχόλια τρίτων δημοσιογράφων στον Τύπο περί Η. Π. Διαλέξεις – άρθρα Ηρ. Πετιμεζά (1946-1947). Δημοσιευμένες μελέτες: 1) Δημοκρατία ή Φασισμός (1946). 2) Η Πολιτική Κατάστασις εις την Ελλάδα (1947). 3) Το Ελληνικόν Πρόβλημα (1947). 4) Η Οκτωβριανή Επανάστασις (1947). 5) Νέοι Θεσμοί (1947, 1949). 6) Δέκα έτη Δημοκρατίας (1924-1934). Ποικίλο υλικό: πρόχειρες σημειώσεις, αποκόμματα εφημερίδων, δακτυλόγραφα σχετικά με την έκδοση του έργου του Η. Π. για την Εθνική Αντίσταση. Δημοσιεύματα στον Τύπο και σημειώσεις Η. Π. σχετικά με Ε.Δ.Ε.Σ. και Ναπολέοντα Ζέρβα. Εργογραφία Η. Π. Σημειωματάριο με περιλήψεις της αλληλογραφίας Ν. Ζέρβα με "Νικήτα" (Η. Π.), 1942-1944. Τρεις (3) φωτογραφίες με πρόσωπα αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, μεταξύ των οποίων ο Α. Βελουχιώτης, ο Ν. Ζέρβας και ο Η. Πετιμεζάς. Το ιστορικό της ομάδας "Νικήτας" καθώς και λόγοι και εκθέσεις του Η. Π. για την ομάδα "Νικήτας" και την Εθνική Αντίσταση. Εργογραφία Η. Π. Σημειώσεις Η. Π. σχετικά με στρατιωτικές αποστολές και τη λειτουργία ασυρμάτων (1942-1949, 1976). Εργογραφία Η. Π. Δημοσιευμένα, ελληνικά και ξένα, πρόχειρα χειρόγραφα, κείμενα και σημειώσεις Η. Π. περί της δεξιάς και αριστερής άποψης για την περίοδο 1941-1949. Υλικό σχετικό με τη δράση του Η. Π. στον Ε.Δ.Ε.Σ. και άρθρο του Κομνηνού Πυρομάγλου για τη Συμφωνία της Πλάκας [1944]. Πρόχειρες σημειώσεις Η. Π. σχετικά με υποθέσεις: Θεώνη Φιλώτα -Κλαούζεβιτς - Μετέωρα (1941-1944). Υλικό σχετικά με τον Μανώλη Λίτινα, ηγετικό στέλεχος του Ε.Δ.Ε.Σ. Αθηνών που εκτελέστηκε στις 8/9/1944. Εργογραφία Η. Π. σχετικά με τις υποθέσεις: 1) "Νέον ΕΔΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 1943". 2) Σωκράτης Κογεβίνας, 1953, 1956. 3) "Αλεξάνδρα" (χ.χ.). Ποικίλο υλικό του Η. Π.: 1) Συνέντευξή του για το Δημοψήφισμα, 1946. 2) Προσπάθεια έκδοσης εφημερίδας, Οκτώβριος 1947. 3) Υπόμνημά του, 1948. 4) Πρόχειρες σημειώσεις αταύτιστες, 1948. 5) Υπόθεση Evatt, Μάιος 1949. 6) Υπόμνημα της Ηνωμένης Δημοκρατικής Αντιπολίτευσις, 1949. Υλικό συγκεντρωμένο από Η. Π. με ποικίλο περιεχόμενο: 1) Πολιτικό δελτίο, 1946. 2) Μακεδονία, 1954. 3) Η Μεγάλη Ιδέα και το Ε.Α.Μ. 4) "Ελληνικός Αγώνας". 5)Εκλογικά γενικώς. Δημοσιεύματα Η. Π. στην εφημερίδα Ακρόπολις (1979) με θέματα σχετικά με την Εθνική Αντίσταση. Υλικό χαρακτηρισμένο από τον Η. Π. ως αδημοσίευτο ή περισσεύματα από τις δημοσιεύσεις του στην εφημερίδα Ακρόπολις το 1979. Ποικίλα δημοσιεύματα. Δημοσιεύματα (1981-1982) σχετικά με τον στρατηγό Γιάννη Τσιγάντε και γενικότερα την Εθνική Αντίσταση. Δημοσιεύματα (1941-1979) διάφορα αναφερόμενα στην Εθνική Αντίσταση. Φύλλα και αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικών ελληνικού και γαλλικού Τύπου της περιόδου 1947-1994 σχετικά με την Αντίσταση και γενικότερα τον πολιτικό χώρο στην Ελλάδα. Ποικίλο υλικό σχετικά με την Εθνική Αντίσταση: Κομμουνιστική Επιθεώρηση , 1943 (τέσσερα τεύχη), Το Δελτίο, 1943-4 (φύλ. 1-73 με κενά ενδιάμεσα), Τα Νιάτα , Αύγουστος 1944 (τρία φύλλα). Πενήντα επτά (57) ακόμα φυλλάδια και βιβλία: διακηρύξεις, προκηρύξεις, εκθέσεις, καταστατικά, μελέτες σχετικά με ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΚΚΕ, ΠΕΑΝ, ΟΚΝΕ, ΛΕΑΝ. Προκηρύξεις, διακηρύξεις, ανακοινώσεις, συνθήματα αντιστασιακών οργανώσεων, γερμανικές εφημερίδες, χιτλερικά συνθήματα. Δύο ντοσιέ (αρίθμηση 1-238) με "Δελτία γεγονότων και συμβάντων της Ειδικής Ασφάλειας" και του Υπουργείου Εσωτερικών, του κατοχικού κράτους, εγκύκλιοι των νομαρχών, εκθέσεις διαφόρων Υπηρεσιών, πίνακες θυμάτων συγκρούσεων Ελλήνων με τις δυνάμεις κατοχής. Ένας φάκελος (αρίθμηση 239-408) με Δελτία Πληροφοριών γενικής φύσεως είτε υπηρεσιών του κατοχικού κράτους είτε και δελτία απλών πληροφοριοδοτών, επί πολιτικών και στρατιωτικών συμβάντων στην Ελλάδα και διεθνώς κατά την περίοδο 1943-1944. Αντίγραφα υπομνημάτων πολιτικών κομμάτων ή οργανώσεων προς τις συμμαχικές κυβερνήσεις, την ελληνική κυβέρνηση στην Αίγυπτο και προς άλλες οργανώσεις ελληνικές και ξένες, όπως και αντίγραφα συμφωνητικών κοινής δράσεως οργανώσεων ή ομάδων. Επίσης, αντίγραφα εκθέσεων επί της πολιτικής κατάστασης και του αντάρτικου κινήματος, καθώς και αντίγραφα επιστολών πολιτικών αρχηγών και πινάκων αξιωματικών που προσχώρησαν σε οργανώσεις ή αντάρτικες ομάδες. Αντίγραφα επιστολών και εγγράφων της οργάνωσης Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση (Ε.Κ.Κ.Α.) και άλλων αντάρτικων σωμάτων και Βρετανών συνδέσμων σε Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Αντίγραφα προτάσεων συνεργασίας μεταξύ σοσιαλιστικών ομάδων και αντίγραφα πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ αντιστασιακών ομάδων. Ποικίλα έγγραφα σχετικά με την ίδρυση και το ιδεολογικό περιεχόμενο της Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και άλλων αντιστασιακών οργανώσεων. Μεταξύ των εγγράφων, πολιτικά κείμενα της εποχής: υπομνήματα πολιτικών αρχηγών ή κομματικών στελεχών προς τις συμμαχικές κυβερνήσεις ή άλλα κόμματα. Ακόμα, πίνακες με άτομα συνεργαζόμενα με τον εχθρό, εκθέσεις φιλοβασιλικών οργανώσεων, δελτία πληροφοριών για τις σχέσεις των κατακτητών και αυτών με τους Έλληνες "Κουίσλινγκ" (δοσίλογους), καθώς και έγγραφα που αναφέρονται στις συνεννοήσεις Βρετανών και ανταρτών ή Βασιλιά και Ανταρτών ή άλλα ειδικά θέματα, μεταξύ των οποίων τα Τάγματα Ασφαλείας. Μικροφίλμς διαφόρων εγγράφων και αρνητικά κάποιων φωτογραφιών. Πρόσωπα και σκηνές από εκδηλώσεις από τον πολιτικό χώρο. Φωτογραφίες από το χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής. Πορτρέτα ηθοποιών και μουσικών.

Πετιμεζάς, Ηρακλής

Αρχείο Κυβέρνησης Μέσης Ανατολής

 • Αρχείο

Το αρχείο αφορά την διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών των κυβερνήσεων Μέσης Ανατολής. Υπάρχει υλικό για τα παρακάτω Υπουργεία:

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Σύμφωνα με το νόμο και το υλικό του αρχείου καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα:
Ι) Προξενικές δαπάνες
Έλεγχος λογαριασμών διαχειρίσεως (χρηματικού και υλικού)
Πληρωμές στρατιωτών και προσφύγων: απόδοση λογαριασμού για την οικονομική ενίσχυση (κυρίως επιδόματα) προς στρατιωτικούς και πρόσφυγες διαφυγόντες από την Ελλάδα.
Πληρωμές πλοίων: πληρωμές σε καπετάνιους πλοίων που μεταφέρουν στρατιωτικούς και πρόσφυγες από την Ελλάδα
ΙΙ) Διαφώτιση κοινής γνώμης εξωτερικού
Διαφώτιση, εορτασμοί επετείου ΟΧΙ, δελτία αξονικού τύπου.
ΙΙΙ) Αποζημίωση ξένων προξενικών αρχών που αναλαμβάνουν την διπλωματική εκπροσώπηση της Ελλάδας σε χώρες του Άξονα ή εκεί που δεν υπάρχουν προξενεία
IV) Προξενικές Εισπράξεις
Απόδοση λογαριασμών από τις προξενικές εισπράξεις (διάφορα τέλη)
V) Έρανοι – Οικονομικές εκστρατείες υπέρ Ελλάδας
Απόδοση λογαριασμών για εράνους και οικονομικές εκστρατείες
VI) Συμβολαιογραφικά και ληξιαρχικά καθήκοντα
Κληρονομιές, θάνατοι, κλπ.

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(274 δελτία)

13η Μοίρα Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (ΜΕΒΑ) (Ελαφρού Βομβαρδισμού)
335η Μοίρα Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (ΜΕΒΑ) (Διώξεως)
336η Μοίρα Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (ΜΕΒΑ) (Διώξεως)
Μονάς Συγκεντρώσεως Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας (ΕΒΑ) Γάζης (1941 – 1943): συγκεντρώνονται οι διαφυγόντες από την Ελλάδα Αεροπόροι
Αεροπορικόν Απόσπασμα Γάζης, Γραφείον Διαχειρίσεως Χρηματικού (περ. 1942-1943): Σχολή Αεροπορίας
Ελληνική Εκπαιδευτική Μονάς Γάζης, Διεύθυνσις Χρηματικού (1944): νεοσύλλεκτοι
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νοτίου Αφρικής (ΕΕΤΝΑ): τεχνική εκπαίδευση
Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νοτίου Ροδεσίας (ΕΕΤΝΡ): πτητική εκπαίδευση
Συνεργείον Αεροπορικών Επισκευών (Heluan), Διαχείρισις Χρηματικού
Υπουργείον Αεροπορίας, Ανωτέρα Διοίκησις Αεροπορίας, Αεροπορικός Ταμίας
Διάφορες Μονάδες
Διεύθυνσις Ειδικών Υπηρεσιών Πολέμου
ΕΑΑΕ ΜΑ, Γραφείο Διαχειρίσεως Χρηματικού
Έμπεδος Μοίρα Αεροπορίας (ΕΜΑ), Ταμείον

Το αρχειακό υλικό αποτελείται από δικαιολογητικά δαπανών

3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
(592 δελτία)
Το αρχειακό υλικό που αφορά το Υπουργείο Πρόνοιας αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον, ιστορικά, τμήμα του αρχείου, από την άποψη ότι εκτός από τα οικονομικά περιέχεται υλικό σχετικό με τη λειτουργία των Κέντρων Προσφύγων, τις συνθήκες διαβίωσης κλπ.
Υπάρχει αρχειακό υλικό για τις παρακάτω κατηγορίες - δραστηριότητες

1) Οικονομικά Κέντρων Προσφύγων
2) Διαχείριση χρημάτων Επιτροπών Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων
3) Συγκρότηση από τη Διεύθυνση Μελετών / αργότερα Στατιστικής του Υπουργείου Προνοίας του Γενικού Μητρώου Προσφύγων
4) Άλλες δραστηριότητες
Υπάρχει υλικό για τα παρακάτω Κέντρα Προσφύγων
Αδδίς Αμπέμπα, Αλεξανδρείας, Βηρυττού, Γάζης/Νουζεϊράτ, Γκιγκόμας ή Κιγκόμας (Ταγκανίκα), Ιεροσολύμων, Κύπρου (Σκουριώτισσας), Μπούνια (Β. Κογκό), Περγάμου, Πηγών Μωϋσέως, Πραιτορίας/Γιοχάνεσμπουργκ (το ίδιο;), Τρίπολης (Λιβύης), Χάιφας, Χαλεπίου, Ντιρεντάουα

Επιτροπές Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων (ΕΠΟΕ)
Αλεξανδρείας, Βέγχας, Βηρυττού, Δαμασκού, Ζαγαζίκ, Βίγχας, Ιεροσολύμων, Ισμαηλίας, Καΐρου, Κωνσταντινουπόλεως , Λονδίνου, Μανσούρας , Μίνιας, Ν. Ροδεσίας, Πορτ-Σάιδ Σουέζ, Σουδάν, Τάντα, Καφρ-Ελ-Σαγιάτ, Ζίφτα, Τάντας, Χάιφας, Χαλεπίου,

4) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Στο Στρατό Ξηράς λειτουργούν διάφορες οικονομικές υπηρεσίες. Οι ανώτερες μονάδες που έχουν μέχρι τώρα επισημανθεί και που συνιστούν κύριους υπολόγους (;) είναι οι

ΑΒΕΣΜΑ, Γενική Αποθήκη Υλικού
ΑΒΕΣΜΑ, Κεντρικόν Στρατιωτικόν Ταμείον
ΒΕΣΜΑ(ΓΕΣ), Γενική Αποθήκη Υλικού, Διαχείρισις Χρηματικού
ΒΕΣΜΑ (ΓΕΣ), Κεντρικόν Στρατιωτικόν Ταμείον
Διοίκησις Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΜ), Κεντρικόν Στρατιωτικόν Ταμείον
Διοίκησις Ελληνικών Δυνάμεων Μέσης Ανατολής (ΔΕΔΜΑ), Κεντρικόν Στρατιωτικόν Ταμείον
Γενικόν Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Σχολών (ΓΚΕΣ), Στρατιωτικόν Ταμείον
Ελληνικόν Κέντρον Εκπαιδεύσεως, Στρατιωτικόν Ταμείον
Κέντρον Εκπαιδεύσειως Ισμαηλίας
Κέντρον Συνεργείων και Εκπαιδεύσεως Αλεξανδρείας, Διαχείρισις Χρηματικού
Ι Ελληνική Ταξιαρχία, Στρατιωτικόν Ταμείον
ΙΙ Ελληνική Ταξιαρία, Στρατιωτικόν Ταμείον
ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, Στρατιωτικόν Ταμείον
Υπουργείον Στρατιωτικών, [Ταμείο Κεντρικής Υπηρεσίας]

5) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
(275 δελτία)
Υλικό της Κεντρικής Οικονομικής Υπηρεσίας Βασιλικού Ναυτικού (ΚΟΥΒΝ) / από το 1944 μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Θαλασσίων Μεταφορών σχετικά με τη μισθοδοσία και τροφοδοσία μονάδων του Ναυτικού :
Πολεμικών Πλοίων
Παράρτημα Κεντρικού Προγυμναστηρίου
Βάσης Υποβρυχίων
Υπηρεσίας Αρχηγού Στόλου

6) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
111 κενές

Αρχείο Κωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου

 • GR-ASCSA GR GL CIT 119
 • Αρχείο
 • 1920-2000

Κατά την παραλαβή του αποτελείτο από 17 μεγάλες κούτες, 6 μικρότερα κουτιά και 9 φωριαμούς με αρχειακό υλικό. Έως τις αρχές του 2014 μεγάλο τμήμα του αρχείου είχε ταξινομηθεί και καταγραφεί. Ο κατάλογός είναι προσβάσιμος μέσω της ιστοσελίδας των Αρχείων στο διαδίκτυο.

Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφα και δακτυλόγραφα κείμενα (λογοτεχνικά και πολιτικά), προσωπικά και επίσημα/υπηρεσιακά έγγραφα, επιστολές (προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία), δημοσιεύματα, αποκόμματα από τον τύπο, υλικό από την πολιτική σταδιοδρομία του ΚΤ και από τις διάφορες ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό.

Το αρχείο αποτελείτo στην πραγματικότητα από τρία υποαρχεία:
Α) το αρχείο Κωνσταντίνου Τσάτσου
Β) το αρχείο Ιωάννας Τσάτσου
Γ) το αρχείο της οικογένειας Σεφεριάδου (Στυλιανός Σεφεριάδης, Γιώργος Σεφέρης, Άγγελος Σεφεριάδης) [ξεχωριστή αρχειακή περιγραφή]

Τσάτσος, Κωνσταντίνος

Αρχείο Στέφανου Δούκα

 • Αρ.Εισ. 304
 • Αρχείο
 • 1904-1946

Οπλαρχηγοί Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908)ˑ Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913): ο βασιλιάς Κωνσταντίνος με το επιτελείο του στο Μπιζάνιˑ μέτωπο Ηπείρουˑ αεροπορικές επιχειρήσεις στα Δαρδανέλια (1913)ˑ το θωρηκτό Αβέρωφ (ο τιμονιέρης, δοξολογία επί του πλοίου)ˑ ορεινό χειρουργείοˑ μάχη της Κρέσνας.
Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης, η τριανδρία: Ελευθέριος Βενιζέλος, Παύλος Κουντουριώτης και Παναγιώτης Δαγκλής (1916).
Α' Παγκόσμιος πόλεμος (1917-1918): ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον γάλλο στρατηγό Regnaut και τον Παύλο Κουντουριώτη επιθεωρούν το ελληνικό στράτευμα στο Μακεδονικό μέτωπο (Μάιος 1917)ˑ αεροπορική βάση Τατοΐου.
Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): η ηγεσία του εκστρατευτικού σώματος, αρχιστράτηγος Αναστάσιος Παπούλας, πρίγκιπας Ανδρέαςˑ απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη (1919)ˑ το Διοικητήριο στη Σμύρνη, πεδινό πυροβολικό, στρατιωτικές επιχειρήσεις, μεταφορά τραυματιών, κατάρρευση του μετώπου στον Σαγγάριο.
Οχυρωματική γραμμή Μεταξά (1939-1940)ˑ το καταδρομικό Έλληˑ Β' Παγκόσμιος πόλεμος, επιστράτευση, αναχώρηση στρατιωτών για το μέτωπο (1940-1941), στρατιωτικές επιχειρήσει στο αλβανικό μέτωπο, μάχη της Κρήτης (1941)ˑ ο "Ιερός Λόχος" στα νησιά του Αιγαίου, στρατιωτκές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή (1941-1943). Εθνική αντίσταση, ο Ναπολέων Ζέρβας με τον υπασπιστή του Μιχάλη Μυριδάκη και βρετανούς αξιωματικούςˑ εμπρησμός γερμανικού αυτοκινήτουˑ πανηγυρισμοί και παρελάσεις στην Αθήνα για την απελευθέρωση (1944).
Κυβέρνηση Πλαστήρα (1944-1945)ˑ θύματα του εμφύλιου στο Κιλκίς (1945-1946).

Δούκας, Στέφανος

Ημερολόγιο Ιερού Λόχου

 • Αρ.Εισ. 289
 • Αρχείο
 • 1943-1945

Καταγραφές των επιχειρήσεων του Ιερού Λόχου στη Βόρεια Αφρική (1943), στη Σάμο (1943) και στα άλλα νησιά του Αιγαίου (1944-1945). Τοπογραφικά σχεδιαγράμματα.

Ηχογραφημένη συνέντευξη με την Ουρανία Σειρλή

 • Αρχείο
 • 26/9/2000

Ηχογραφημένη αφήγηση: ''Νίκος Σολούνιας, Μέση Ανατολή, ελληνισμός Αιγύπτου". Συμμετέχουν οι Χ. Λάνδρος, Αριστοτέλης Σολούνιας, Βαγγέλης Δημητριάδης.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Σάμου

Ηχογραφημένη συνέντευξη με τον Μ. Γλιαρμή

 • Αρχείο
 • 1997

Αφήγηση του Μήτσου Γλιαρμή από τους Μυτιληνούς Σάμου για το καπλάνι, την προπολεμική ζωή στη Σάμο, την Κατοχή και τη Μέση Ανατολή.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Σάμου

Ρόµπος, Αριστοµένης

 • GR-ASKI- 0150
 • Αρχείο
 • 1942-1944
 • Τεκµήρια του Υπουργείου Στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή
 • Εκθέσεις και χειρόγραφα σχέδια εκθέσεων για το κίνηµα στη Μέση Ανατολή. Πρακτικά ναυτοδικείων και στρατοδικείων (1942-1944)
 • Προσωπικά και υπηρεσιακά έγγραφα του στρατοδίκη Αριστοµένη Ρόµπου

Ρόµπος, Αριστοµένης

Συλλογή Γιάννη Ταμβακλή

 • Αρχείο
 • 1944-1945

Τεύχη των εφημερίδων:

 1. "Τα Νησιώτικα Νέα", Εβδομαδιαία εφημερίς του προσφυγικού στρατοπέδου Νουσεϊράτ.
 2. "Σχολική Ζωή", Περιοδικό των προσφυγικών σχολείων Νουσεϊράτ Παλαιστίνης.
 3. 1 απόκομμα του περιοδικού ''Education for Victory''.

Συλλογή Κ. Πτίνη

 • Αρχείο
 • 1912-1945
 1. Προκηρύξεις της επανάστασης της Σάμου του 1912.
 2. Υλικό από τη Σάμο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου: Ιταλικές, ελληνικές, αγγλικές, γερμανικές προκηρύξεις της κατοχικής περιόδου. Οργάνωση κατασκοπείας, έγγραφα επισιτισμού των ιταλικών δυνάμεων κατοχής, εφημερίδες, τεύχη του περιοδικού ''Ελλάς'' της Μ. Ανατολής, 40 φύλλα της χειρόγραφης σατυρικής εφημερίδας "Μιλιμίνης'', φάκελος υπόθεσης Μπέτσου, βιβλία, φωτογραφίες.

Συλλογή Νίκου Σολούνια

 • Αρχείο
 • 1941-1945

Αλληλογραφία του εκδότη της εφημερίδας ''Εφημερίς των Σαμίων'' κατά την περίοδο της παραμονής του στη Μέση Ανατολή. Φύλλα πορείας και αδείας, διαβατήρια, 2 φωτογραφίες, 2 μικρά μπλοκ με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Συλλογή προφορικών μαρτυριών - Αρχείο προφορικής ιστορίας ΓΑΚ Νομού Σάμου

 • Αρχείο
 • 2003

Συνεντεύξεις: Λ. Κύρκος, Λάκης Παπαστάθης, Λίτσα και Κώστας Κόκκινος, Αθηνά Διολέτη, Αριστείδης Δήμας, Ανδρέας Καραθανάσης, Βάκη και Γιώργος Σινάνης. Θέματα: πολιτική, κινηματογράφος, η ζωή στη Σάμο, στην Μέση Ανατολή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραγωγή και εμπόριο του καπνού στη Σάμο.
Χρ. Λάνδρος: Ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, βυζαντινή μουσική με τη χορωδία του Γ. Αγγελινάρα, τα τραγούδια των Καλτάκηδων.
Συνέντευξη με το σουηδικό συγκρότημα ρεμπέτικης ελληνικής μουσικής ''Οι μερακλήδες''.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Σάμου