Τοπική αυτοδιοίκηση - Αθήνα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Τοπική αυτοδιοίκηση - Αθήνα

Equivalent terms

Τοπική αυτοδιοίκηση - Αθήνα

Σχετικοί όροι

Τοπική αυτοδιοίκηση - Αθήνα

6 Αρχειακή περιγραφή results for Τοπική αυτοδιοίκηση - Αθήνα

6 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δήμου Αθηναίων

 • GR GRGSA-MAG MUN7
 • Αρχείο
 • 1944 - 1983

Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων

Δήμος Αθηναίων, Δημοτικό Συμβούλιο

Αρχείο Δήμου Αθηναίων

 • GRGSA-CA- MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1978-1985

Φάκελοι αλληλογραφίας των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών :
Διεύθυνση Διοικήσεως, Διεύθυνση Προνοίας και Αντιλήψεως/Κοινωνικών Υπηρεσιών
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Διεύθυνση Νεκροταφίων
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:
Διεύθυνση Μηχανολογικού/Μηχανικού, Διεύθυνση Κήπων και Δενδροστοιχιών
Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο Νομικού Συμβούλου

Δήμος Αθηναίων

Αρχείο Δημοτικής Περιουσίας

 • GR HA-CA DPER
 • Αρχείο
 • 20ος αιώνας

Η συλλογή περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες
Ρυμοτομία.
Αστικά
Κεντρική Αγορά
Δημοτική Αγορά Κυψέλης
Βαρβάκειος Αγορά
Δημοπρασίες
Ανθοπρατήρια
Κυλικεία
Αναψυκτήρια
Κληροδοτήματα
Μισθώσεις-εκμισθώσεις

Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας

Αρχείο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων

 • GR HA-CA DIMS
 • 1841-2005

Α. Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων:
252 χειρόγραφοι τόμοι των ετών 1841-1973
283 δακτυλογραφημένοι τόμοι των ετών 1966-2002
27 μικροφίλμ (microfilm rolls 35mm)

Β. Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου:
Για τα έτη 1951-1970 σε jackets
Για τα έτη 1974-2005: λυτά έγγραφα αρχειοθετημένα ανά Συνεδρίαση και αύξοντα αριθμό σε 677 αντι-όξινα κουτιά

Γ. Ευρετήρια Πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου 1959-2007 (11 χειρόγραφοι τόμοι)

Δήμος Αθηναίων, Δημοτικό Συμβούλιο

Αρχείο Κέντρου Νεότητας Δήμου Αθηναίων (1937-1985) / Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Αθηναίων

 • GRGSA-CA- MUN006.01
 • Αρχείο
 • 1943-1996

Το αρχείο περιέχει φακέλους και πρωτόκολλα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του Κέντρου Νεότητας / Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δ, αποφάσεις Προέδρου Αδελφάτου του Κέντρου Νεότητας Δήμου Αθηναίων, φακέλους που αφορούν τις δραστηριότητες του οργανισμού (κατασκηνώσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα), λογιστικά / διαχειριστικά (καθολικά, χρηματικά εντάλματα κ.ά).

Δήμος Αθηναίων, Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης

Αρχείο Τμήματος Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δυτικού Τομέα Αθήνας της Νομαρχίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM492.01
 • Αρχείο
 • 1999-2000

Αποφάσεις κοινωνικής προστασίας για έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών, κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΑΜΕΑ κ.ά.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς, Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικού Τομέα Αθήνας, Τμήμα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής