Μουσική - Ιστορία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Μουσική - Ιστορία

Αντίστοιχοι όροι

Μουσική - Ιστορία

Σχετικοί όροι

Μουσική - Ιστορία

5 Αρχειακή περιγραφή results for Μουσική - Ιστορία

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημητρίου Φράγκου

  • GRGSA-ARK PRI50.1
  • Αρχείο
  • 1937

Φωτογραφία της Φιλαρμονικής του Δήμου Τρίπολης στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου

Φράγκος, Δημήτριος

Αρχείο Νικολάου Μάντζαρου-Χαλικιόπουλου

  • 17
  • Αρχείο
  • 1843-1868

Επιστολές διαφόρων προς τον Μάντζαρο, κυρίως του μαθητή του Raffaele Parisini, επιστολή Μάντζαρου προς τον Franscesco Luca, 22 Ιανουαρίου 1855

Μάντζαρος, Νικόλαος

Ιστορικό Αρχείο Ωδείου Αθηνών

  • Αρχείο

Το Ιστορικό Αρχείο του Ωδείου περιλαμβάνει χειρόγραφη αλληλογραφία, πρακτικά Δ.Σ. μαθητολόγια, βαθμολόγια, οικονομικά και διοικητικά έγγραφα, φωτογραφίες, έντυπες και χειρόγραφες παρτιτούρες, αρχιτεκτονικά σχέδια, οπτικοακουστικό αρχείο καθώς και σπάνιες εκδόσεις για τη μουσική, το θέατρο και τις τέχνες.

Ωδείο Αθηνών

Λαμπελέτ, Γεώργιος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 220
  • Αρχείο
  • 1937-1942 (;)

Η νεοελληνική μουσική και η αισθητική και θεωρητική υπόστασίς της (ανέκδοτη (;) μελέτη Γεωργίου Λαμπελέτ).

Λαμπελέτ, Γεώργιος