Επανάσταση του 1821 - Κρήτη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επανάσταση του 1821 - Κρήτη

Αντίστοιχοι όροι

Επανάσταση του 1821 - Κρήτη

Σχετικοί όροι

Επανάσταση του 1821 - Κρήτη

6 Αρχειακή περιγραφή results for Επανάσταση του 1821 - Κρήτη

6 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ιστορικό Αρχείο

 • Αρχείο
 • 19ος αι. - 1945

Συνολικά περιλαμβάνει έγγραφα από τα τέλη του 18ου αι. ως τον β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παναγιώτου, Αναγνώστης

 • GR ELIA-MIET αρ.comp. 476
 • Αρχείο
 • 1820 -1892

Το υλικό του αρχείου αφορά την Επανάσταση του 1821 στην Κρήτη. Περιέχει στρατιωτικές διαταγές, αποδείξεις, επιστολές, συμβολαιογραφικά και δικαστικά έγγραφα, αποφάσεις συνελεύσεων κ.ά. σε μορφή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων. Τα έγγραφα υπογράφουν πολλοί γνωστοί και σημαντικοί πρωταγωνιστές του Κρητικού Αγώνα: Μιχαήλ Κομνηνός Αφεντούλιεφ, Νικόλαος Οικονόμου, Βασίλειος Χάλης, Ανδρέας Φασούλης, Εμμανουήλ Τομπάζης, Φρειδερίκος Ράινεκ, Νικόλαος Ρενιέρης, Γεώργιος Καλλέργης, Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδη. Σημαντικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι από το αρχείο αυτό αντλούμε πληροφορίες για τον Αναγνώστη Παναγιώτου, που υπήρξε μια σημαντική μορφή της Επανάστασης.

Παναγιώτου, Αναγνώστης

Συλλογή Γ. Π. Κρέμου

 • GRGSA-IAK COL040.01
 • Αρχείο
 • 1821 - 1908

Πρωτότυπα έγγραφα, επιστολές και σημειώσεις που αναφέρονται στους αγώνες της Κρήτης για απελευθέρωση. Τα περισσότερα από αυτά ανάγονται στην επανάσταση του 1821 – 1830 και θεωρούνται συμπλήρωμα της συλλογής του Ζαχαρία Πρακτικίδη.

Κρέμος, Γεώργιος Π.

Συλλογή Ζαχαρία Πρακτικίδου, Διδάσκαλου

 • GRGSA-IAK COL006.01
 • Αρχείο
 • 1812 - 1834

Κατάστιχο των εισπραχθέντων καρπών και ελαίου των επαρχιών Πέτρας, Χερσονήσου και Ιεράς κατά το έτος 1813, κατάστιχο εξόδων και εισοδημάτων της επαρχίας του Αγίου, επιστολή προτρεπτική προς τους Κρήτας να συνδράμουν τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εις Αϊτανίαν Πεδιάδος, επιστολές από και προς τον Ζ. Πρακτικίδη, έκθεση Ν. Οικονόμου περί της εφόδου εις το φρούριον Γραμπούσης, πολεμικές ειδήσεις

Πρακτικίδης, Ζαχαρίας

Συλλογή Μ. Μανούσακα

 • GRGSA-IAK COL060.01
 • Αρχείο
 • 1827 - 1829

Επιστολή του Δ. Καλλέργη στους οπλαρχηγούς Δεληγιαννάκη, Μπεκάκη, Κουρτικάκη, Μεγαλοβρησανό και άλλους συμπατριώτες να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της Αθήνας με αντάλλαγμα τη βοήθεια για απελευθέρωση της Κρήτης, αναφορά του διοικητή της γαλέτας «Ασπασία», Ανδριανού Ασωτίρου για τις κινήσεις του τουρκοαιγυπτιακού στόλου, κείμενο υπογεγραμμένο από αρχιερείς, κλήρο, μέλη του Κρητικού Συμβουλίου, επαρχιακούς δημογέροντες, στρατηγούς, οπλαρχηγούς επαρχιών με το οποίο διαμαρτύρονται στους ηγεμόνες της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας για το ότι η Κρήτη δεν αποτέλεσε τμήμα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους με το πρωτόκολλο που υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 1829, κείμενο υπογεγραμμένο από αρχιερείς, κλήρο, μέλη του Κρητικού Συμβουλίου, επαρχιακούς δημογέροντες, στρατηγούς, οπλαρχηγούς επαρχιών με το οποίο ζητούν από τον βασιλιά της Γαλλίας, Κάρολο Ι΄ να φροντίσει και να μεσολαβήσει στον ηγεμόνα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας για την απελευθέρωση της Κρήτης από τον τουρκικό ζυγό

Μανούσακας, Μ.

Συλλογή εγγράφων 1821 - 1830

 • GRGSA-IAK COL001.01
 • Αρχείο
 • 1821 - 1857

Έγγραφα που μαρτυρούν τη συμμετοχή και τη δράση της Κρήτης στον απελευθερωτικό αγώνα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Αλληλογραφία της Καγκελαρίας Σφακίων, του Έπαρχου Κρήτης Μιχ. Αφεντούλιεφ, του Αρμοστή Κρήτης Εμμανουήλ Τουμπάζη, της Επιτροπής Γραμβούσης και των επαρχείων της Κρήτης.

Βλαχογιάννης, Γιάννης