Επανάσταση του 1821 - Δάνεια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Επανάσταση του 1821 - Δάνεια

Equivalent terms

Επανάσταση του 1821 - Δάνεια

 • UF Δάνεια της Ανεξαρτησίας

Σχετικοί όροι

Επανάσταση του 1821 - Δάνεια

16 Αρχειακή περιγραφή results for Επανάσταση του 1821 - Δάνεια

16 results directly related Exclude narrower terms

"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34β)

 • GRGSA-CA- MAN003.07
 • Αρχείο
 • 1824-1826

Βιβλίο λογαριασμών της Ελληνικής Επιτροπής Λονδίνου στην ελληνική γλώσσα. Περιέχει λογιστικές καταγραφές χρηματικών ποσών και συναλλαγματικών, καθώς και συνοπτικούς διπλογραφημένους λογαριασμούς που αφορούν στο πρώτο και το δεύτερο δάνειο.

Ελληνική Επιτροπή Λονδίνου

Αλληλογραφία της εν Λονδίνω Επιτροπής "Αρ. 2" (Χφ31)

 • GRGSA-CA- MAN003.02
 • Αρχείο
 • 1824-1826

Περιέχει εξερχόμενη αλληλογραφία της Ελληνικής Επιτροπής Λονδίνου για τα δάνεια της ανεξαρτησίας, σε τέσσερα μέρη:

 1. προς Loughnan, fils et O'Brien (σ. 1-98),
 2. προς Joseph Hume Esqu. (σ. 101-163),
 3. προς Edward Ellice MP (σ. 171-204) και
 4. προς The Greek Committee (εσωτερική αλληλογραφία, σ. 211-228).
  Η αλληλογραφία καλύπτει χρονικά την περίοδο από 1 Απριλίου 1824 έως 20 Σεπτεμβρίου 1826.

Ελληνική Επιτροπή Λονδίνου

Αρχείο Αγώνα

 • Αρ.Εισ. 87
 • Αρχείο
 • 1821-1832

Έγγραφα του αρχιγραμματέα της επικρατείας Θεόδωρου Νέγρη και του προέδρου του Εκτελεστικού Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου προς τον μινίστρο του πολέμου Ιωάννη Κωλέττη (1822).
Επιστολές των προκρίτων Αχαΐας Νικολάου Λόντου, Ανδρέα Ζαΐμη κ.ά. προς τον Γεωργάκη Δενδρολίβανο (1821). Προβουλεύματα του Εκτελεστικού (1822-1823).
Αναφορές των νησιωτών προς τους αρμοστές του Αιγαίου (1822). Αναφορές των αρμοστών του Αιγαίου προς το Εκτελεστικό και του Εκτελεστικού προς τους αρμοστές των νησιών (1822). Κατάστιχα προσόδων-εξόδων και κατάλογοι γενικών συνεισφορών των νησιών του Αιγαίου (1822-1823).
Αναφορές των επίσημων αρχών και επιστολές ιδιωτών των αντεπαρχιών Σαντορίνης, Αμοργού, Ανάφης, Τζιάς, Μυκόνου, Ίου κ.ά. (1822-1823). Έγγραφα σχετικά με τη μισθοδοσία των αγωνιστών (1824).
Έγγραφα παραστατών: εκλογή παραστατών στο Βουλευτικό Σώμα (1824, 1827, 1829, 1831-1832)· διαμαρτυρίες, διαμάχες (1824). Έγγραφα στρατιωτικού περιεχομένου: κατασκευή πυρπολικών· εκστρατείες, στρατιωτικοί μισθοί, προβιβασμοί, τροφοδοσία πολεμικών, κ.ά. (1825)· αναφορές για αποζημιώσεις στρατιωτικών και ναυτικών, για τη διάθεση εθνικών κτημάτων, ενοικίων κ.ά. (1826). Οργανισμός των Ελληνικών Δικαστηρίων (1826).
Έγγραφα της Αντικυβερνητικής Επιτροπής και της Γ' Εθνικής Συνέλευσης (1827)· αναφορές προς τον Κυβερνήτη (1828-1829).
Έγγραφα της Επιτροπής Εξευρέσεως Πόρων (1828)· δάνειο Λονδίνου (1829). Έγγραφα του Πανελληνίου (1828-1829): πρακτικά συνεδριάσεων, τμήματα οικονομίας και εσωτερικών, πολεμικού και εμπορικού ναυτικού, νόμοι, ψηφίσματα, διατάγματα και οδηγίες. Πρακτικά Δ' Εθνικής Συνέλευσης (1829).
Αναφορές πληρεξουσίων των διαφόρων επαρχιών και χωρίων κατά αλφαβητική σειρά προς την Δ' Εθνική Συνέλευση (1829). Οικονομικά, εκθέσεις, προϋπολογισμοί (1829-1832).

Αρχείο Αλέξανδρου Κοντόσταυλου (Κ83α, Κ83β)

 • GRGSA-CA- PRI028.30-31
 • Αρχείο
 • 1821-1880

Τμήμα αρχείου του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου που περιλαμβάνει αλληλογραφία με τους εμπόρους Ροδοκανάκη, Μεσέρη, Πρασακάκη, Ράλλη, Σκυλίτση, Τοσίτζα, Πετροκοκκίνου, Φραγκιάδη, Γαλάτη κ.ά. από τη Σμύρνη, την Τεργέστη, το Λονδίνο, τη Μασσαλία, τη Μελίτη (Μάλτα), το Λιβόρνο, την Αλεξάνδρεια, την Κέρκυρα, την Κωνσταντινούπολης, τη Σύρο, τη Βιέννη, τη Λειψία, το Βερολίνο κ.ά. (Κ83α).

Τμήμα του αρχείου του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου που αναφέρεται στο δάνειο για την κατασκευή φρεγατών το 1826, στη δίκη για την κατάχρηση δημοσίου χρήματος κατά την ναυπήγηση των φρεγατών και στην απολογία στο Ελεγκτικό Συνέδριο των υπόλογων για τη διαχείριση του δανείου, στην αγορά του Νομισματοκοπείου στη Μάλτα και σε εμπορική αλληλογραφία μεταξύ συγγενών και εμπόρων (Κ83β).

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος

Αρχείο οικογένειας Αντωνίου Αντωνακάκη-Αργυροπούλου

 • GRGSA-MES PRI002.01
 • Αρχείο
 • 1743-1914

Φ1. Έγγραφα σε παλαιοτουρκική γραφή.
Φ2: Δύο χειρόγραφα με το ιστορικό της οικογένειας Αντωνακάκη (ή Αντωνόπουλου) – Αργυρόπουλου και τα περιεχόμενα του αρχείου.
Μία φωτοτυπία με το γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας Αντωνακάκη (ή Αντωνόπουλου) – Αργυρόπουλου.
Φ3: 1.Λογαριασμός (χρ.1743)
2.Χειρόγραφο σε δυσανάγνωστη γραφή του Σπύρου Αργυρόπουλου σχετικό με τη διανομή (πατρομητρικής;) περιουσίας με τον αδερφό του Γεώργιο (χρ.1748).
3.Διαθήκη Σπύρου Αντωνόπουλου [ή Αργυρόπουλου] (χρ.1750).
4.Πωλητήριο κτημάτων (σε ρεάλια) από την κυράτζα Ζαχαρίτζα χήρα του Σπύρου Αργυρόπουλου (χρ.1752).
5.Πωλητήριο περιβολιού στη θέση Κοροκλωνού (χρ.1782).
6.Προικοσύμφωνο Κυράτζας Φλωρού του Δημητρίου Μπαρότζη με τον Αντώνιο, ανιψιό του Γεωργίου Αντωνόπουλου [ή Αργυρόπουλου] (χρ.1787).

 1. Δανειστικό σε γρόσια. Δυσανάγνωστο το όνομα του δανειστή. (χρ.1791)
 2. Επιστολή αρχιεπισκόπου (;) Μονεμβασίας στον «κυρ Αντόνη» [Αργυρόπουλο] (χρ.1795)
  9.Απόσπασμα χειρογράφου σχετικό με τη διαχείριση των μύλων [Τζάνε] (χρ.1796)
  10.Σημείωμα με λογαριασμό χ.χρ.
  11.Αποδεικτικό εξόφλησης του Αντωνίου Αργυρόπουλου σχετικό με πώληση ελαίου (χρ.1801).
  12.Σημείωμα σε δυσανάγνωστη γραφή (χρ.1812;).
  13.Αποδεικτικό εξόφλησης του Αντωνίου Αργυρόπουλου (χρ.1819).
  14.Πιστοποιητικό της δημογεροντίας Σπετζών σχετικά με πατρογονικά ακίνητα κτήματα του Γιάννη Δημ. Κολομβάκη στην πόλη της Καλαμάτας (χρ.20.8.1819).
  15.Πωλητήριο οικίας στη θέση Μανιατοπάζαρο Καλαμάτας από τον Γιάννη Δημ. Κολομβάκη στον Νικολή Ματζαρόπουλο (χρ.1819)
  16.Απόφαση του Επαρχείου Καλαμάτας σχετικά με περιουσιακή αντιδικία μεταξύ του Αντωνάκη Αργυρόπουλου και του Γρηγόρη Ρουσάκη από το Βαρούσι Λακωνίας, τέως γαμπρού του Αργυρόπουλου ως συζύγου της αποθανούσης θυγατέρας του Χρυσούλας (χρ.28.10.1824). Έπαρχος Καλαμάτας ο Αναστάσιος Κατζαΐτης.
  17.Επιστολή Πανάγου Ζαρκόπουλου [Ζάρκου] προς τον Σπύρο Αντωνόπουλο (χρ.1825).
  18.Αναφορά (μάλλον του Σπύρου Αντωνόπουλου) προς το Πρωτόκλητο Δικαστήριο Καλαμάτας σχετικά με οικονομική αντιδικία με τη χήρα του αποβιώσαντα εμπορικού εταίρου του πρώτου, Παναγιώτη Ζάρκου. Σημειώνεται στο ίδιο έγγραφο λογαριασμός των δύο εταίρων (χ.χρ., γύρω στο 1830).
  19.Απάντηση της επί της Οικονομίας Επιτροπής προς το Διοικητή Καλαμάτας και Νησίου σχετικά με τον τρόπο διεύθυνσης του ύδατος στους μύλους της Καλαμάτας (χρ.8.7.1831).
  20.Έγγραφο του διοικητή Καλαμάτας Ι. Κυριακού με τον οποίο διορίζει το Σπύρο Αντ. Αργυρόπουλο ως επιστάτη των εθνικών μύλων Καλαμάτας, Διμυλίου και Κοπρόμυλου (χρ.26.4.1832).
 3. Απόσπασμα επιστολής (χ.χρ.)
  22.Γραμμάτιο παραλαβής μετρητών από τον ταμία Μεσσήνης λόγω αγοράς ένσημου χάρτου (χαρτοσήμου) από τον Σπύρο Αργυρόπουλο (χρ.26.8.1838).
  23.Σημείωμα λογαριασμού (χρ.1839).
  24.Απόδειξη είσπραξης του δημοτικού εισπράκτορα Καλαμών για δικαίωμα του δημοσίου επί του ενοικίου νερόμυλου. (χρ.1840)
  25.Απόδειξη είσπραξης του δημοτικού εισπράκτορα Καλαμών για δικαίωμα του δημοσίου επί του ενοικίου νερόμυλου. (χρ.1842)
  26.Ποίημα ανωνύμου που υμνεί την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 (χρ.1844).
  27.Επιστολή Ματζαρόπουλου προς τον Σπύρο Αργυρόπουλο (χρ.1845).
  28.Αναφορά παραπόνων του Πέτρου Αργυρόπουλου προς το Δήμαρχο Καλαμάτας σχετικά με το ύψος του φόρου οικοδομών για τον υδρόμυλό του και τη συμπερίληψή του στον κατάλογο οφειλετών του φόρου επιτηδεύματος, αν και δεν είναι μυλωνάς (χρ.14.1.1862).
  29.Λαχειοφόρος ομολογία στο όνομα της Ασπασίας Αν. Σωτίλη (χρ.1875).
  30.Έγγραφο του Υπουργείου των Εσωτερικών στο οποίο κοινοποιείται στον Αντώνιο Αντωνακάκη ότι διορίζεται επιστάτης των φυλακών των ελαφροποίνων καταδίκων στην Καλαμάτα (χρ.8.8.1878).
  31.Έγγραφο του Υπουργείου των Εσωτερικών στο οποίο κοινοποιείται στον Αντώνιο Αντωνακάκη ότι διορίζεται επιστάτης των φυλακών των ελαφροποίνων καταδίκων «εν τη οικία Τζάνε» στην Καλαμάτα (χρ.4.5.1879).
  32.Άδεια οπλοφορίας για ένα έτος από το Νομάρχη Μεσσηνίας προς τον Αντώνιο Αντωνακάκη (χρ.19.8.1887).
  33.Έγγραφο του Δημάρχου Καλαμάτας στο οποίο κοινοποιείται στον Αντώνιο Αντωνακάκη ότι διορίζεται επιστάτης «επί της ισοπεδώσεως κλπ. της ενταύθα πλατείας των Στρατιωτικών ασκήσεων» (χρ.18.3.1891).
  Φ4: Έγραφα (κυρίως δικόγραφα) σχετικά με (1) την αντιδικία μεταξύ των αδερφών Τζάνε και του Σπύρου Αργυρόπουλου για τον κοινό νερόμυλό τους και (2) την αντιδικία μεταξύ των ιδιοκτητών νερόμυλων, των αδερφών Τζάνε και Σπύρου Αργυρόπουλου από τη μια και των Λυμπέρη Μπενάκη, Σπύρο Καραλιά, Ηλία Μανωλακάκη και Γεώργιο Δεπάστα από την άλλη, για τη διεύθυνση του ύδατος στους μύλους του Νέδοντα:
 4. Υπόμνημα του Παναγιώτη Τζάνε και των αδερφών του προς το Ειρηνοδικείο Καλαμών σχετικά με την αγωγή που έχει εγείρει ο Σπύρος Αργυρόπουλος εναντίον τους με αίτημα το διαχωρισμό των κοινών μύλων τους. (χρ.19.3.1834)
 5. Αναφορά Λυμπεράκη Μπενάκη προς το Κριτήριο της Συγκλήτου Καλαμάτας στην οποία διαμαρτύρεται για τη συμπεριφορά των Σπύρου Αργυρόπουλου και Διονυσίου Τζάνε όσον αφορά τη διεύθυνση και διαχείριση του ύδατος των μύλων (χρ.7.6.1834;)
 6. Αντιδιαμαρτύρηση Γεωργίου Τζάνε και Σπύρου Αργυρόπουλου κατά των Λυμπερίου Μπενάκη, Ηλία Μανωλακάκη, Σπύρου Καραλιά και Γεωργίου Δεπάστα σχετικά με τη διεύθυνση του ύδατος προς χρήση στους νερόμυλους του Νέδοντα. (χρ.12.2.1844)
 7. Κοινοποίηση της πρωτόδικης απόφασης στον Ηλία Μανωλακάκη (χρ.5.8.1844)
 8. Κοινοποίηση της πρωτόδικης απόφασης στο Σπύρο Καραλιά (χρ.5.8.1844)
 9. Κοινοποίηση της πρωτόδικης απόφασης στο Λυμπέρη Μπενάκη (χρ.5.8.1844)
 10. Κοινοποίηση της πρωτόδικης απόφασης στο Γεώργιο Δεπάστα (χρ.5.8.1844)
 11. Έγγραφο προς το Πρωτοδικείο Καλαμών, στο οποίο αναφέρεται η παρακαταθήκη οθωμανικών εγγράφων «εις μετάφρασιν», με τα οποία θα αποδειχθούν τα δικαιώματα των Σπύρου Αργυρόπουλου και Γεωργίου Τζάνε (χρ.21.12.1845)
 12. Ειδοποιητήριο – κλήση προς τους Τζάνε – Αργυρόπουλο από τους αντιδίκους Μπενάκη, Δεπάστα, Καραλιά και Μανωλακάκη (χρ.5.6.1846).
 13. Ανακοπή Λυμπέρη Μπενάκη, Σπύρου Καραλιά, Γεωργίου Δεπάστα, Ηλία Μανωλακάκη κατά Γεωργίου Τζάνε και Σπύρου Αργυρόπουλου (χρ.13.6.1846).
 14. Απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών Καλαμάτας για το προσδιορισμό δικασίμου ημέρας στην υπόθεση του ύδατος των μύλων (χρ.15.6.1846)
 15. Πρόταση Γεωργίου Τζάνε και Σπύρου Αργυρόπουλου κατά της ανακοπής των αντιδίκων Λυμπέρη Μπενάκη, Σπύρου Καραλιά, Γεωργίου Δεπάστα, Ηλία Μανωλακάκη (χρ.17.6.1846).
  Φ5:Συμβόλαια και πιστοποιητικά μεταγραφής που αφορούν οικία που περιήλθε τελικά στον Αγησίλαο Σ. Αντωνακάκη και συνόρευε με την παλαιά πατρική οικία Αντωνακάκη στο Μανιατοπάζαρο:
 16. Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί του πλειστηριασμού ανωγείου διωρόφου οικίας των κληρονόμων Ιων. Κούτση. Κατακυρώθηκε στον επισπεύδοντα δανειστή Ευστάθιο Κ. Βρακά κτηματία (18261/25.5.1888, Χαριτόπουλος – αντίγραφο 16.5.1913 εκ του Βιβλίου Μεταγραφών)
 17. Πωλητήριο της οικίας από τον Ευστάθιο Κ. Βρακά στο Χρήστο Β. Κροντήρη έμπορο (22270/22.4.1892, Χαριτόπουλος – αντίγραφο 24.5.1906 του ιδίου συμβολαιογράφου)
 18. Πωλητήριο της οικίας από το Χρήστο Β. Κροντήρη στον Αντών. Σ. Αντωνακάκη (23229/7.5.1893, Χαριτόπουλος)
 19. Πιστοποιητικό μεταγραφής του συμβολαίου 23229/7.5.1893 (7.5.1893)
 20. Βεβαίωση Υπ. Οικονομικών προς τον Οικονομικό Έφορο Καλαμών ότι ο Παναγ. Τζαϊλόπουλος εξόφλησε προς το Δημόσιο το οφειλόμενο ποσό από την ενοικίαση του εγγείου φόρου επί του ελαίου και των ελαίων (23.3.1895 –αντίγραφο Υποθηκοφύλακος Καλαμών 25.9.1914)
 21. Πωλητήριο της οικίας από τον Αντώνιο Σ. Αντωνακάκη στον αδερφό του Αγησίλαο (25401/10.1.1896, Χαριτόπουλος)
 22. Πιστοποιητικό Μεταγραφής (12.2.1913 – αρχική ημερομηνία μεταγραφής: 10.1.1896)
  Φ6:Διάφορα έγγραφα της οθωνικής διοίκησης καθώς και βασιλικές διαταγές προς τη Γραμματεία επί των Οικονομικών για εξέταση και ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων του στρατηγού Φαβιέρου, ο οποίος ζητά αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο.
  Φ7. Διάφορα έγγραφα της ελληνικής διοίκησης, ξένων αρχών και ιδιωτών τα οποία αφορούν τις οικονομικές απαιτήσεις των ξένων κεφαλαιούχων που μεσολάβησαν στην έκδοση των δανείων της Ανεξαρτησίας και πρόσφεραν πιστώσεις στο κράτος για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών (πχ. στρατιωτικών δαπανών, μισθοδοσίας μελών του προσωπικού των ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό). Τα περισσότερα αφορούν τον τραπεζίτη Έιχταλ (υπάρχουν κατάλογοι εγγράφων σχετικών με τις διεκδικήσεις του). Αναφέρονται επίσης τα ονόματα των Ρότσιλδ, και Εϋνάρδου. Ως μέλη πρεσβειών σε Μόναχο και Παρίσι αναφέρονται οι Καρατζάς, Μεταξάς, Σούτσος, Α. Αργυρόπουλος.
  Φ8: Φωτογραφίες, δίπλωμα απονομή παρασήμου και παράσημο, ζωγραφιά μαθήτριας που απεικονίζει το μεγάλη πηγάδι της Καλαμάτας.

Αντωνακάκη - Αργυρόπουλου, Αντωνίου, οικογένεια

Εξερχόμενη αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Επιτροπής "Αρ. 4" (Χφ33)

 • GRGSA-CA- MAN003.03
 • Αρχείο
 • 1825-1827

Τέταρτο τμήμα των εξερχομένων της αλληλογραφίας της Ελληνικής Επιτροπής Λονδίνου για τα δάνεια της ανεξαρτησίας, από 9 Μαρτίου 1825 έως 10 Ιανουαρίου 1827. Περιέχει αλληλογραφία με ποικίλους αποδέκτες, κυρίως σχετικά με την προμήθεια πλοίων και πολεμοφοδίων.

Ελληνική Επιτροπή Λονδίνου

Εξερχόμενη αλληλογραφία της Εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής "Αρ. 6" (Χφ34)

 • GRGSA-CA- MAN003.05
 • Αρχείο
 • 1825-1826

Έκτο τμήμα των εξερχομένων της αλληλογραφίας της Ελληνικής Επιτροπής Λονδίνου, από 28 Μαρτίου 1825 έως 11 Οκτωβρίου 1826. Περιέχει εξερχόμενη ελληνική αλληλογραφία, αποκλειστικά "προς την Διοίκησιν της Ελλάδος εις Ναύπλιον".

Ελληνική Επιτροπή Λονδίνου

Σύμμεικτα (1822, 1825)

 • Αρ.Εισ. 181
 • Αρχείο
 • 1822, 1825

α) Έγγραφο 1
1822, Φεβρουαρίου 5
Απόδειξη παραλαβής χρημάτων (Κόρινθος)
Οι αξιωματικοί: Charles de Stietz, Fr. Niumont, Gustave de Mandelstok, Charles Werudli βεβαιώνουν ότι έλαβαν από το Εθνικό Ταμείο πενήντα πιάστρες για τις πρώτες ανάγκες τους.
β) Έγγραφο 2
1825, Απριλίου 29
Επιστολή του Αναστάσιου Θεοδωράκη (Λιβόρνο) προς τον Ιωάννη Ορλάνδο (Λονδίνο).
Τον ενημερώνει για τα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ελλάδα τα οποία πληροφορήθηκε από κάποιο καράβι που έφθασε από τη Ζάκυνθο.
γ) Έγγραφο 3
1825, Δεκεμβρίου 10
Επιστολή του Αλέξανδρου Βογορίδη (Παρίσι) προς τον Ιωάννη Ορλάνδο (Λονδίνο)
Δηλώνει την απογοήτευσή του για τα εσωτερικά της Ελλάδας, που δεν τελειώνουν ποτέ, καθώς και για την τροπή που πήρε ο Αγώνας, και εκφράζει τους φόβους του μήπως μας εγκαταλείψουν οι ξένοι. Για την εξόρμηση των εχθρών στην Πελοπόννησο δεν έχει ειδήσεις. Τέλος, τον ενθαρρύνει στη διαπραγμάτευση του δανείου.

Σύμμεικτα (1823)

 • Αρ.Εισ. 434
 • Αρχείο
 • 1823

α) 1823, Ιουλίου 20: Ομολογία της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος 750 γροσίων (Κόρινθος).
Υπογρ: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Πανούτσος Νοταράς, Θεόδωρος Νέγρης.
β) 1823, Αυγούστου 14: Ομολογία της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος πεντακοσίων γροσίων (Κόρινθος).
Υπογρ: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Πανούτσος Νοταράς, Θεόδωρος Νέγρης.

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Σύμμεικτα (1823, 1827, 1828)

 • Αρ.Εισ. 141
 • Αρχείο
 • 1823, 1827, 1828

Έγγραφο 1
1823, Απριλίου 25
Ομολογία της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος των διακοσίων πενήντα γροσίων, έκδοσης 1823 (Κόρινθος).
Έγγραφο 2
1827, Δεκεμβρίου 22
Δημογεροντία Χίου (Χίος) προς τον Γεώργιο Ανδρούτσο, ναύαρχο Σπετσών και μοίραρχο των ελληνικών πλοίων κατά τον αποκλεισμό της Χίου.
Έγγραφο 3
1828, Αυγούστου 30
Διαταγή του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (Αίγινα) προς τον επίτροπο Βορείων Κυκλάδων.

Σύμμεικτη συλλογή (Κ82)

 • GRGSA-CA- COL027.57
 • Συλλογή
 • 1686-1937

Κ82α: Έξι (6) οθωμανικά έγγραφα, ανάμεσά τους ένα φιρμάνι, και 1 έγγραφο στα γαλλικά (1870).

Κ82β: Είκοσι (20) έγγραφα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Όθωνα, της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, του Ελληνικού Συλλόγου "Ο Ιερός Αγών", της Πρυτανείας του Εθνικού Πανεπιστημίου, του Υπουργείου Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, του προέδρου της Ελεήμονος Εταιρείας προς τον καθηγητή της Θεολογίας Π. Ρομποτή (1859-1923).

Κ82γ: Δεκαεπτά (17) πατριαρχικά και εκκλησιαστικά έγγραφα των ετών 1805-1907, που περιέχουν αλληλογραφία του Δ. Δημητριάδη και προς τον Ιωάννη Μεσολωρά, καθηγητή της Συμβολικής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο και διευθυντή του εκκλησιαστικού περιοδικού "Ιερός Σύνδεσμος".

Κ82δ: Δεκατρία (13) νοταριακά έγγραφα των ετών 1686-1821.

Κ82στ': Τριάντα οκτώ (38) έγγραφα των ετών 1817, 1837, 1852-1854, 1856-1857, 1860-1861, 1872, 1888, 1892, 1919 και αχρονολόγητα.

Κ82ζ: 75 έγγραφα των ετών 1821 - 1937
Έγγραφα που αφορούν τον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο (1828-1856): επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια προς τον Κοντόσταυλο σχετικά με την πληρωμή δανείου ανεξαρτησίας (1828), διατάγματα του Καποδίστρια για διορισμό του Κοντόσταυλου στην κυβέρνηση, έντυπο του Εθνικού Τυπογραφείου με περιγραφή του «Εθνικού νομίσματος ο Φοίνιξ» και φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (25/11828). Πρόσκληση του Γραμματέα της Επικρατείας Ν. Σπηλιάδη προς Κοντόσταυλο για συνεδρίαση της Επιτροπής επί της Οικονομίας στην οποία ο τελευταίος είναι μέλος (1829), αλληλογραφία του Καποδίστρια με αδελφούς Ράλλη στο Λονδίνο, τον Ορλάνδο, τον Ζαΐμη και τον Λουριώτη σχετικά με την πληρωμή συναλλαγματικής δανείου (1829). Έγγραφα του Ορλάνδου και της Επί της Οικονομίας Επιτροπής προς τον Κοντόσταυλο (1830), διατάγματα του Καποδίστρια και φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος (9/7/1830). Έγγραφα απονομής παρασήμων στον Κοντόσταυλο (1844), έγγραφο του Βασιλικού Πολυτεχνείου προς τον Κοντόσταυλο σχετικά με δωρεά του τελευταίου (1855), έγγραφα του προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου και του Νομάρχη Ευβοίας σχετικά με τον διορισμό του τελευταίου ως υπουργού Οικονομικών και την εκλογή του ως βουλευτή Καρύστου (1855-1856), επιστολή παραίτησης του Κοντόσταυλου από το υπουργικό αξίωμα καθώς και διπλώματα της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με τα οποία ο Κοντόσταυλος ορίζεται μέλος τους κ.ά.
Έγγραφα που αφορούν τον αγωνιστή της Επανάστασης του 1821 Αθανάσιο Χέλμη (1821-1827): μαρτυρικά πολεμικών υπηρεσιών του Χέλμη από τον Δημήτριο Υψηλάντη, του προκρίτους Καλαβρύτων, Γαστούνης κ.ά. (1821), διάταγμα του Μινιστερίου του Πολέμου για προβιβασμό του Χέλμη (1823) και έγγραφο προς τον Χέλμη (1827).
Έγγραφα που αφορούν την οικογένεια Κανάρη: έγγραφα (1880-1886) των υπουργείων Οικονομικών και Εξωτερικών για τον διορισμό των Α. και Θ. Κανάρη σε δημόσιες υπηρεσίες, σε προξενεία και υποπροξενεία καθώς και έγγραφο της Εφορείας του Νεκροταφείου Αθηνών προς Κ. Κανάρη (1924)
Διάφορα: δίπλωμα πλοιάρχου (1859), ομολογίες αγοραπωλησιών από τη Σύμη (1869), ανακοίνωση του Θ. Δηλιγιάννη προς τη Βουλή (1894), μπουγιουρντί για το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Άρτας (1838), επιστολή Ιωάννη Μεταξά προς πρόξενο σε Αίγυπτο σχετικά με συμμετοχή ελληνικής κοινότητας σε έρανο για τη Βασιλική Αεροπορία (1937), έγγραφο της Βουλής της νήσου Ψαρών (1822), έντυπο “La Jeune Grecque Orientale par Victor Hugo representee n 7 tableux le Juin 1836 musique de meissoner”.
.
Κ82ε: Εξήντα μία (61) επιστολές προς τον Δημήτριο Βουδούρη (1831, 1833-1836, 1839-1841, 1850,1860).