Φορολογία - Δηλώσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Φορολογία - Δηλώσεις

Αντίστοιχοι όροι

Φορολογία - Δηλώσεις

Σχετικοί όροι

Φορολογία - Δηλώσεις

27 Αρχειακή περιγραφή results for Φορολογία - Δηλώσεις

27 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο A΄Οικονομικής Εφορίας Καλλιθέας

 • GRGSA-CA- ADM089.01
 • Αρχείο
 • 1976-1979

Ο φάκελος περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν σε:
δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου, σημειώματα θεωρήσεως βιβλίων και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Υπ. 1 Δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου 1977- 10 δηλώσεις
Υπ. 2 Σημειώματα Θεωρήσεως Βιβλίων α. 1976 - 10 σημειώματα, β. 1977 - 10 σημειώματα
Υπ. 3 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. Ετών 1977-1979 - 30 δηλώσεις
Υπ. 3.1 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 1977 - 10 δηλώσεις
Υπ. 3.2 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 1978 - 10 δηλώσεις
Υπ. 3.3 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 1979 - 10 δηλώσεις

Α΄Οικονομική Εφορία Καλλιθέας

Αρχείο Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM285
 • Αρχείο
 • 1919 - 2010 (κυρίως 1987-2000)

Έγγραφα που αφορούν ΦΠΑ φυσικών και νομικών προσώπων, αρχείο κληρονομιών, συμβάσεις έργων, αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών, δελτία πληροφοριών από τράπεζες, δικαστικές αποφάσεις δαπανών, εκκαθαριστικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Α' και Β' Δ.Ο.Υ., Φ.Μ.Υ. της Β' Δ.Ο.Υ., δηλώσεις προμηθειών - μηχανικών, γονικές παροχές-δωρεές της πρώην Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου, βιβλία αντιτίμων και βιβλία εισπρακτέων εσόδων των πρώην Β' και Γ' Δ.Ο.Υ.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α' (Α+Β (Β+Γ)) Θεσαλονίκης

Αρχείο Δ' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM337
 • Αρχείο
 • 1984 - 2002

Αρχειακό υλικό της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, ετών 1984 - 2002: Υπεύθυνες Δηλώσεις μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων Ν.1599/1986 παλαιών ετών, Δηλώσεις Ε9 έτους 2001, Φάκελοι εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ετών 1987 έως 1999, Φάκελος Φόρου Πολυτελείας έτους 1984, Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών – πελατών (χειρόγραφες) έτους 1990 και ετών 2000-2002.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Δ' (Δ', Θ', Ι') Θεσσαλονίκης

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Τρίπολης

 • GRGSA-ARK ADM31.1, 31.2
 • Αρχείο
 • 1972 - 2008

Χειρόγραφες συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών-προμηθευτών) διαφόρων επιχειρήσεων. Δηλώσεις Κληρονομιών, Δωρεών, Δηλώσεις Γονικής Παροχής, Προίκας Δ.Ο.Υ. Λεωνιδίου, καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων φόρου εισοδήματος, Φόρος Μ.Α.Π. για Νομικά Πρόσωπα, Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Τρίπολης

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γλυφάδας

 • GRGSA-CA- ADM091.01
 • Αρχείο
 • 1973-1978

Περιλαμβάνονται δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σημειώματα υπολογισμού και εκκαθάρισης, βεβαιώσεις καταβολής εισφορών ασφαλισμένου, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών: 1978: ασφαλισμένοι με επίθετο από Κ και Μ 1977: ασφαλισμένοι με επίθετο από Κ και Μ 1976: ασφαλισμένοι με επίθετο από Κ και Μ 1975: ασφαλισμένοι με επίθετο από Κ και Μ 1974: ασφαλισμένοι με επίθετο από Φ 1973: ασφαλισμένοι με επίθετο από Φ

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Γλυφάδας

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ.) Άργους

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.029.002
 • Αρχείο
 • 1961 - 2010

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, φάκελοι φορολογίας κληρονομιών και δωρεών εν ζωή, επιδομάτων και παλαιών αριθμών αυτοκινήτων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Άργους

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίας Παρασκευής

 • GRGSA-CA- ADM092.01
 • Αρχείο
 • 1991-1995

Τμήμα ΣΤ΄ Εσόδων Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, και νομικών προσώπων. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αποτελείται από δηλώσεις φορολογίας φυσικών προσώπων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Καλαμαριάς

 • ADM287
 • Αρχείο
 • 1973 - 2010

Τμήμα Κεφαλαίου: από 30 δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέχρι 31.12.1998, φόρου μεταβίβασης ακινήτων 1992, φόρου κληρονομιών μέχρι 31.12.2001, φόρου δωρεών-γονικών παροχών μέχρι 31.12.2002. Τμήμα Φορολογικής Συμμόρφωσης: από 30 δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων χρήσης 1999-2000, φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) χρήσης 1999-2000, Φ.Π.Α. έτους 2000. 20 απαλλακτικά 2000, 15 δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων - Παραδόσεων έτους 1995, 10 δηλώσεις μηχανικών έτους 1997. Τμήμα Εσόδων: Βιβλίο Αντιτίμων 1981-1989 και 10 διαχειριστικά βιβλία 1996-2002 και 2007-2010.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καλαμαριάς

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κορυδαλλού

 • GRGSA-CA- ADM093.02
 • Αρχείο
 • 1949-1984

Το αρχείο αποτελείται από δηλώσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και δηλώσεις φόρου κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Το αρχείο εισήχθη από τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας με την οποία συγχωνεύτηκε η Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού το 2013.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κορυδαλλού

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λαγκαδά

 • ADM332
 • Αρχείο
 • 1977 - 2007

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Μ.Υ., μισθωτήρια, δηλώσεις εργολάβων μηχανικών, δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., κληρονομιές - δωρεές - γονικές παροχές, δηλώσεις Φ.Μ.Α., δηλώσεις ηλεκτροδότησης.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Λαγκαδά

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νίκαιας

 • GRGSA-CA- ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1958-1985

Το αρχείο αποτελείται από υποθέσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και από φόρους κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Με την ίδια εισαγωγή περιήλθε μέρος του αρχείου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού (με τα ίδια θέματα) που συγχωνεύτηκε το 2013 με τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νίκαιας

Αρχείο Ζ' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM341
 • Αρχείο
 • 1963 - 2005

Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος 1995 - 2000, Παίγνια 1995 - 2004, Ιδιωτικά συμφωνητικά κέντρων διασκέδασης 1997 - 1999, Δηλώσεις με αναβολή φορολογίας 1960 - 1979, Βιβλία εντολών Τραπέζης της Ελλάδος 1996 - 1998, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής Πανοράματος 1990 - 1991.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ζ' Θεσσαλονίκης

Αρχείο Θ΄ Οικονομικής Εφορίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM085.01
 • Αρχείο
 • 1971-1983

Το αρχείο αποτελείται από 5 φακέλους που αφορούν σε δηλώσεις φόρου Εισοδήματος (Α’ και Β’ Τύπου και Εταιρειών) σε Δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) όπως αυτές κατατέθηκαν στη Θ’ Οικονομική Εφορία Αθηνών (περιοχή Καλλιθέας).

Φ.1 Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Α’ τύπου (μισθωτών) 1971-1980 (κυτίο 1)
Φ.2 Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Β’ τύπου (δηλώσεις φορολογουμένων οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν εισοδήματα από την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιχειρήσεως- έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ.- από οικοδομές, τόκους, μερίσματα, εκμισθώσεις γαιών και από μισθωτές υπηρεσίες) 1973-1978 (κυτίο 2)
Φ.3 Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Εταιρειών 1973-1978 (κυτίο 3)
Φ.4 ΦΑΠ (1977-1979) (κυτίο 4)
Φ.5 ΦΜΥ (1980-1983) (κυτίο 4)

Θ΄ Οικονομική Εφορία Αθηνών

Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.017.001
 • Αρχείο
 • 1922 - 1980

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών πρόσωπων, παρακρατούμενοι φόροι, πρόστιμα, φάκελοι κληρονομιών, δωρεών και προικών, εγκύκλιοι.

Οικονομική Εφορία Ναυπλίου

Αρχείο ΣΤ' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης - Τούμπας

 • ADM288
 • Αρχείο
 • 1976 - 2005

Φάκελοι φόρου μεταβίβασης ακινήτων 1985-1997, φόρου κληρονομιάς 1976-1994, δηλώσεων φόρου γονικών παροχών-δωρεών 1916-1976, δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) της Δ.Ο.Υ. ΣΤ Θεσσαλονίκης 2001, φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) της πρώην Δ.Ο.Υ. Τούμπας 2001, φόρου γονικών παροχών-δωρεών της πρώην Δ.Ο.Υ. Τούμπας 1979 (Τμήμα Κεφαλαίου). 3 φάκελοι Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) Επιστροφών - Γραμμάτια Μετρητοίς και Συμψηφιστικής Διαχείρισης - Λογιστικές Καταστάσεις Επιστροφών ΚΕΠΥΟ 2005.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ΣΤ'-Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Τούμπας