Φορολογία - Γη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Φορολογία - Γη

Αντίστοιχοι όροι

Φορολογία - Γη

Σχετικοί όροι

Φορολογία - Γη

3 Αρχειακή περιγραφή results for Φορολογία - Γη

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας" (Χφ9)

  • GRGSA-CA- MAN001.07
  • Αρχείο

"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας". Ανυπόγραφη επίσημη έκθεση σχετικά με το γαιοκτησιακό σύστημα της Κέρκυρας και το καθεστώς φορολογίας της γης, με προτάσεις για παρεμβάσεις μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα.

Βιβλίο κατακύρωσης δημοπρασιών αποδεκατώσεως (Χφ209)

  • GRGSA-CA- MAN045.01
  • Αρχείο
  • 1834

Περιέχει εγκρίσεις του Υπουργείου Οικονομικών για δημοπρασίες "αποδεκατώσεως" προϊόντων διαφόρων δήμων και κοινοτήτων της χώρας κατά το έτος 1834 (αρ. πρωτ. 1500-1949).

Υπουργείο Οικονομικών

Κτηματολόγιο Μυκόνου Ιγνατίου Παρθένη (τόμος Α') (Χφ107)

  • GRGSA-CA- MAN074.02
  • Αρχείο
  • 1820

Περιέχει κτηματική απογραφή με τον αντίστοιχο φορολογικό πίνακα, ονομαστικά και ανά χωριό της νήσου Μυκόνου δια χειρός του κοινού καντζιλλιέρη Ιγνατίου Παρθένη.

Καντζιλλιέρης Μυκόνου Ιγνάτιος Παρθένης