Φορολογία - Δωρεές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Φορολογία - Δωρεές

Αντίστοιχοι όροι

Φορολογία - Δωρεές

Σχετικοί όροι

Φορολογία - Δωρεές

14 Αρχειακή περιγραφή results for Φορολογία - Δωρεές

14 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM285
 • Αρχείο
 • 1919 - 2010 (κυρίως 1987-2000)

Έγγραφα που αφορούν ΦΠΑ φυσικών και νομικών προσώπων, αρχείο κληρονομιών, συμβάσεις έργων, αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών, δελτία πληροφοριών από τράπεζες, δικαστικές αποφάσεις δαπανών, εκκαθαριστικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Α' και Β' Δ.Ο.Υ., Φ.Μ.Υ. της Β' Δ.Ο.Υ., δηλώσεις προμηθειών - μηχανικών, γονικές παροχές-δωρεές της πρώην Δ.Ο.Υ. Κεφαλαίου, βιβλία αντιτίμων και βιβλία εισπρακτέων εσόδων των πρώην Β' και Γ' Δ.Ο.Υ.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α' (Α+Β (Β+Γ)) Θεσαλονίκης

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Τρίπολης

 • GRGSA-ARK ADM31.1, 31.2
 • Αρχείο
 • 1972 - 2008

Χειρόγραφες συγκεντρωτικές καταστάσεις (πελατών-προμηθευτών) διαφόρων επιχειρήσεων. Δηλώσεις Κληρονομιών, Δωρεών, Δηλώσεις Γονικής Παροχής, Προίκας Δ.Ο.Υ. Λεωνιδίου, καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων φόρου εισοδήματος, Φόρος Μ.Α.Π. για Νομικά Πρόσωπα, Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Τρίπολης

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ.) Άργους

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.029.002
 • Αρχείο
 • 1961 - 2010

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, φάκελοι φορολογίας κληρονομιών και δωρεών εν ζωή, επιδομάτων και παλαιών αριθμών αυτοκινήτων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Άργους

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Α' Πειραιά

 • Αρχείο
 • 1941 - 1994

Γραφείο Κεφαλαίου, Φάκελοι ζώντων και θανόντων, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κληρονομιών από Δ.Ο.Υ Πειραιά (1941-1961), Γραφείο Κεφαλαίου, Φάκελοι γονικών Παροχών, Δωρεών και Προικών από Δ.Ο.Υ Σπετσών (1948-1994) και Δ.Ο.Υ Πόρου (1983-1994)

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α' Πειραιά

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κορυδαλλού

 • GRGSA-CA- ADM093.02
 • Αρχείο
 • 1949-1984

Το αρχείο αποτελείται από δηλώσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και δηλώσεις φόρου κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Το αρχείο εισήχθη από τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας με την οποία συγχωνεύτηκε η Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού το 2013.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κορυδαλλού

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λαγκαδά

 • ADM332
 • Αρχείο
 • 1977 - 2007

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Μ.Υ., μισθωτήρια, δηλώσεις εργολάβων μηχανικών, δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π., κληρονομιές - δωρεές - γονικές παροχές, δηλώσεις Φ.Μ.Α., δηλώσεις ηλεκτροδότησης.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Λαγκαδά

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νίκαιας

 • GRGSA-CA- ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1958-1985

Το αρχείο αποτελείται από υποθέσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και από φόρους κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Με την ίδια εισαγωγή περιήλθε μέρος του αρχείου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού (με τα ίδια θέματα) που συγχωνεύτηκε το 2013 με τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νίκαιας

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Χαλανδρίου

 • GRGSA-CA- ADM128.01
 • Αρχείο
 • 1972-1983

Τμήμα Κεφαλαίου: φόροι γονικών παροχών, δωρεών και προικώων (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και φόροι κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χαλανδρίου

Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.017.001
 • Αρχείο
 • 1922 - 1980

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών πρόσωπων, παρακρατούμενοι φόροι, πρόστιμα, φάκελοι κληρονομιών, δωρεών και προικών, εγκύκλιοι.

Οικονομική Εφορία Ναυπλίου